2012. november 15.

KSH - Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok, 2012. január-augusztus


A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint 2012-ben a globális gazdaság növekedése az előző évinél lassabb, 3,3%-os lesz. Szűkebb környezetünket tekintve az eurózóna adósságválságának reálgazdasági hatásai jelentős fékezőerőnek bizonyultak az európai konjunktúrában. Ennek következtében az  Európai Unió gazdasága gyakorlatilag stagnált (–0,1%) 2012 I. félévében. 

A több mint másfél évig tartó növekedést követően 2012 elején a magyar gazdaság teljesítménye csökkenésbe fordult. Hazánk bruttó hazai terméke 2012 I. félévében 1,0%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. A felhasználási oldalon a romló külső környezet ellenére kedvezően alakuló külkereskedelem csak részben tudta ellensúlyozni a belsőkereslet okozta gazdasági visszaesés mértékét. A termelési oldalról az előző évi növekedés fő tényezőinek számító mezőgazdaság és ipar volumencsökkenése negatívan befolyásolta a GDP alakulását. A gazdasági teljesítmény alapján hazánk – a régiónkból csak Szlovéniát megelőzve – az európai uniós rangsor utolsó harmadában található.

Az ipar bruttó kibocsátása az év első nyolc hónapjában 0,4%-kal (ezen belül augusztusban 0,8%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól, az értékesítési irányok közül az export volumene 0,7%-kal nőtt, a belföldi eladásoké azonban 2,1% kal csökkent. Augusztusban a külpiaci értékesítések volumene – az azt megelőző három hónap bővülése után – 2,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, emellett fokozódott a belföldi értékesítések csökkenése (5,2%) is.

Az ipar nemzetgazdasági ágai  közül a feldolgozóipar január–augusztusi termelési volumene 0,2, az energiaszektor kibocsátása 3,1%-kal mérséklődött 2011. január–augusztushoz viszonyítva, míg a termelésből kis súllyal részesedő bányászat termelése 18%- kal volt több, mint egy évvel korábban.

A feldolgozóipari alágak közül az ipari termelés közel ötödét adó járműgyártás – 2010. év eleje óta bővülő – termelése 8,9%-kal emelkedett a tavaly ilyenkorihoz képest. Az alág kibocsátásában ugyanakkor a növekedési ütem lassulása figyelhető meg, aminek hátterében az exportfolyamatok állnak. A teljes termelési érték egyhetedét adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alág nyolchavi teljesítménye közel 13%-os visszaesést mutat. Az alág termelése tavaly április óta csökken az előző évhez képest, amiben elsősorban a híradás-technikai berendezések és elektronikus fogyasztási cikkek iránti exportkereslet mérséklődése játszott szerepet.

A harmadik legnagyobb, a termelésből mintegy egytizedes aránnyal részesedő és nagyrészt belföldre értékesítő élelmiszeripar kibocsátása 6,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ami mindkét értékesítési irány kedvező alakulásának köszönhető.

A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés az első nyolc hónap során 1,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A termelékenység növekedése az alkalmazásban állók számának 2,1%-os csökkenése miatt következett be.

Augusztusban az új rendelések volumene 16%-kal alacsonyabb volt, mint tizenkét hónappal korábban. A hó végi  rendelésállomány azonban az augusztust megelőző megrendeléseknek köszönhetően 13,2%-kal nőtt a tavaly augusztus végihez képest.

Az év első nyolc hónapjában az ipari termelői árak 6,7%-kal emelkedtek, ezen belül a belföldi értékesítés árszínvonala átlagosan 7,0%-kal nőtt. Az árak alakulását leginkább az energiaiparban (7,3%), a kokszgyártás, kőolajfeldolgozásban (22%), az élelmiszeriparban (4,3%), a vegyi anyag, termék gyártásában (10%) az év első nyolc hónapjában történt áremelkedések befolyásolták, ugyanis ezek az alágak együttesen a hazai értékesítés több mint 70%-át adják. Az exportértékesítés árai 6,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Az építőipar első nyolchavi termelési volumene 7,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése ágazat termelése 10,4, az egyéb építményeké pedig 3,0%-kal csökkent.

Január–augusztusban az  új építőipari szerződések volumene 24%-kal nőtt, ami egyrészt az alacsony bázis, másrészt az útépítési, vasút-felújítási munkákra, közmű- és vezetéképítésre kötött szerződések eredménye. Az augusztus végi  szerződésállomány volumene 3,5%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az épületekre kötött rendelésállomány 16%-kal csökkent, míg az egyéb építményeké közel 15%-kal emelkedett.

A kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban 2,9, január–augusztusban 1,5%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. (A naptárhatástól megtisztított adatok 2,4, illetve 1,4%-os mérséklődést mutatnak.)

2012 első nyolc hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem eladási volumene az előző évi szinten maradt, a nem élelmiszertermékek forgalma viszont 2,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az utóbbin belül a forgalom legnagyobb hányadát adó bútor- és műszakicikk-üzletek szenvedték el a legnagyobb visszaesést: az eladások volumene 8,8%-kal maradt el a 2011 azonos időszakitól. Az előző évi bővülés után idén a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek és a könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-üzletek forgalma egyaránt 1,1%-kal csökkent. Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai az előző évi szinten maradtak, miközben a textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelem volumene 2,5%-kal emelkedett. Az üzemanyag-kiskereskedelem eladásai 2,8%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól, miközben a jármű-üzemanyagok mintegy 16%-kal drágultak.

A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai – az előző évi alacsony bázishoz képest – 2012 elsőnyolc hónapjában további 1,0%-kal mérséklődtek.

2012. január–augusztusban  a kereskedelmi szálláshelyeken 5,7 millió vendég 15 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,7, a vendégéjszakáké 3,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet.

A növekedést továbbra is az élénk külföldivendég-forgalom (7,3%) eredményezte, a belföldi vendégéjszakák száma ugyanakkor alig változott (+0,3%).

A szállástípusok közül a négycsillagos szállodák teljesítménye kiemelkedő, esetükben a vendégek száma 16, a vendégéjszakáké 17%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A jelentősebb küldőországok többségénél (Németország, Olaszország, Oroszország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Csehország és Hollandia) a hazánkba érkező vendégek által eltöltött éjszakák száma növekedett, kivételt ez alól csak az osztrák vendégek képeznek, ugyanis vendégforgalmuk 1,5%-kal csökkent.

A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele egy év alatt folyó áron 7,4%-kal nőtt, és megközelítette a 180 milliárd forintot. Az árbevétel 57%-át kitevő szállásdíjbevételek esetén 9,5%-os emelkedés következett be. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás árai a nemzetgazdasági átlagnál kisebb mértékben, 4,6%-kal, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás árai mindössze 2,8%-kal lettek magasabbak. A szállodai szobakihasználtság 47,7% volt, ezen belül az öt-, illetve négycsillagos hotelek átlag feletti (63,8, illetve 54,8%-os) kihasználtsággal működtek.

Az ország összes  vendéglátóhelyén – a kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó egységeivel együtt – 2012 január–augusztusában 485 milliárd forint bevételt realizáltak, aminek 86%-a a kereskedelmi, 14%-a pedig a munkahelyi vendéglátásból származott.

A  külkereskedelmi termékforgalomban, augusztusban az első becslés szerint a kivitel euróértéke 2,0, a behozatalé 0,2%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos hónapjában. A külkereskedelmi mérleg augusztusban 575 millió euró aktívumot ért el, ami az egyenleg 121 millió eurós javulását jelenti az előző év azonos hónapjához képest. Január–augusztusban – szintén előzetes adatok alapján – az export euróértéke 1,1, az importé 1,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg az év első nyolc hónapját 4,7 milliárd eurós aktívummal zárta, ami 72 millió euróval kevesebb az egy évvel korábbinál.

2012 január–júliusában  a kivitel  volumene 3,3%-kal, a behozatalé 1,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az időszak során a magyar külkereskedelem 7–9%-kal magasabb forintárszinten bonyolódott le, a cserearány 1,9%-kal romlott.

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a folyó fizetési mérleg 2012 első félévét 512 millió eurós többlettel zárta, ami a mérleg 43 millió eurós romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. A folyó fizetési mérleg részmérlegei közül az áruforgalom egyenlege 262 millió euróval javult, s az első félévben 2,3 milliárd eurós többlet keletkezett. A reálgazdasági tranzakciók másik csoportjában, a szolgáltatások esetében ezzel szemben a mérleg romlása volt megfigyelhető, az 1,4 milliárd eurós aktívum 103 millió euróval volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

A csoporton belül a többlet mintegy kétharmada az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz kötődik. Az első féléves jövedelemmozgások egyenlege 3,1 milliárd eurós hiányt mutat, valamivel – 24 millió euróval – többet, mint tavaly ilyenkor. Az ide tartozó tételek közül a legnagyobb értékű, 2,1 milliárd eurós nettó jövedelemkiáramlás a közvetlen tőkebefektetésekhez kapcsolódik, a mérleg romlása azonban elsősorban a portfólió-befektetésekhez kötődő jövedelemmozgások következménye. A viszonzatlan folyó átutalások esetében 114 millió eurós hiány keletkezett az első félév során, ami a részmérleg 178 millió eurós romlását jelenti az egy évvel azelőttihez viszonyítva.

A tőkemérleg és a folyó fizetési mérleg együttes egyenlegeként kialakuló – úgynevezett felülről számított –  külfölddel szembeni finanszírozási képesség 1,3 milliárd euró volt az első félévben, 112 millió euróval alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben elszámolt EU-transzferek  együttes egyenlege 1,2 milliárd eurós többletet mutatott, 309 millió euróval kevesebbet a 2011. első félévinél.

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint  2012. június végén  a nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke nélküli külföldi adósságállománya 99,9, a nettó adósságállomány pedig 46,4 milliárd euró volt. Egy év alatt a bruttó adósságállomány 9,8, a nettó pedig 12%-kal csökkent. A bruttó adósságállománynak 53, a nettónak pedig a 37%-a az államháztartást vagy az MNB-t terhelte. A bruttó adósságállomány mérséklődése nagyobbrészt, a nettóé pedig túlnyomórészt a magánszektor adósságállományának csökkenésével magyarázható.

Az  államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált  hiánya  – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján –  a január–szeptemberi időszakban 546 milliárd forint volt, 1025 milliárd forinttal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában.

Az államháztartás bevétele 10,3 billió forintot tett ki, tizedével többet, mint egy évvel korábban, a kiadása pedig 10,8 billió forintra teljesült, 0,6%-kal kisebb összegre, mint 2011 január–szeptemberében.

Mindhárom alrendszer egyenlege javult, a legnagyobb mértékben, 737 milliárd forinttal a központi költségvetésé, amelynek első kilenchavi hiánya 629 milliárd forint volt. Az egyenleg javulása a társadalombiztosítási alapok esetében is a hiány mérséklődése révén valósult meg, a 19 milliárd forintot kitevő kiadási többlet 261 milliárd forinttal kevesebb a tavaly ilyenkorinál. (Ez utóbbi alrendszer mérlegének kedvezőbbé válása a kiadások növekedésével párhuzamosan ment végbe, ellentétben a másik két alrendszerrel, amelyek esetében azok mérséklődése volt tapasztalható.) A legkisebb mértékű, 27 milliárd forintos mérlegjavulás az elkülönített állami pénzalapokban következett be, amellyel a szufficit 102 milliárd forintra emelkedett.

Előzetes adatok szerint a  kormányzati szektor – eredményszemléletben számított – 2012 első féléves egyenlege 393 milliárd forint hiányt mutat, ami a bruttó hazai termék 2,8%-ának felel meg. A bázisidőszakot jelentő 2011. év első félévében a magán-nyugdíjpénztári vagyon átvételével összefüggésben 2710 milliárd forint bevétele keletkezett a kormányzati szektornak. Ezt a bevételi tételt figyelmen kívül hagyva a hiány egy év alatt 251 milliárd forinttal, GDP-arányosan pedig 1,9 százalékponttal mérséklődött. A deficit csökkenése abból adódott, hogy a bevételek növekedési üteme nagyobb volt, mint a kiadásoké (7,5, illetve 2,9%).

Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum