2012. december 27.

KSH - Áruszállítás, 2011

A gazdasági válság  2009. évi  mélypontját követően  2011-ben  az elszállított áruk mennyiségének csökkenése mérséklődött, a tonnakilométerben mért  teljesítmény enyhén növekedett, de még így is elmaradt a 2009 előttitől. A 2011. évi áruszállítás volumene 4%-kal csökkent 2010-hez viszonyítva, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény  kismértékben (1%-kal) nőtt.  A két mutató arra utal, hogy kevesebb árut szállítottak nagyobb távolságokra, azaz nőtt a nemzetközi szállítás részaránya.


A szállítás módozatonkénti megoszlását vizsgálva továbbra is a közúti áruszállítás részesedése a legnagyobb, bár a vasúti szállítás rovására történő térnyerése 2010-ben megtorpant. 2011-ben közúton szállították el az áruk tömegének és a tonnakilométerben mért teljesítményének 67%-át. A vasúti szállítás részaránya mindkét évben nőtt, mind  a  volumen, mind  az  árutonna-kilométerben mért teljesítmény szerint.

A szállítás 2011. évi összes teljesítményében 18% a vasút aránya. A belvízi szállítás részesedése a teljesítményből 1 százalékponttal kisebb, mint 2010-ben, a csővezetékes szállításé a megelőző évivel azonos (11%) maradt.

Az áruszállításban a légi szállítás részaránya elhanyagolható. Belföldi viszonylatban meghatározóbb a közúti fuvarozás részesedése (volumen 85%-a, árutonna-kilométer 82%-a) a vasúti, a csővezetékes, a belvízi és a légi szállítás nemzetközi jellegéből adódóan, bár a részaránya 2009 óta enyhén csökken.

Az áruk tömegének  66%-át  belföldön szállították  2011-ben, az árutonnakilométerben mért teljesítmény 25–75%-ban oszlott meg a belföldi és a nemzetközi szállítás között.  A teljesítmény  4  százalékponttal eltolódott a nemzetközi szállítás javára  a  2009. évi arányokhoz mérten, ezt a külkereskedelmi forgalom élénkülése tette lehetővé.Közúti áruszállítás

A megfigyelt 3,5 tonna teherbírás feletti tehergépjárművek adatai alapján 2011-ben a közutakon 9%-kal kisebb tömegű árut szállítottak, 2%-os teljesítménynövekedés mellett. A szállítási teljesítményt az áruexport adataival összevetve érzékelhető a fuvarpiac növekvő nyitottsága is: nem rezidens fuvarozók is növekvő számban vannak jelen a magyarországi közúti szállításban.

A tehergépjárművek szállításain belül nőtt a nagyobb teherbírású, elsősorban nemzetközi áruszállításban teljesítő vontatók aránya, míg ezen járművek kihasználtsága és az üresen megtett út aránya az előző évivel azonos szinten maradt.

2011-ben a közúton szállított áruk volumenének 82%-át belföldön mozgatták, ez a 2010. évi aránynál 4 százalékponttal kisebb. A belföldi fuvarozás aránya a távolságot is figyelembe vevő teljesítményben már mindössze 31%. Az átlagos szállítási távolság belföldön 70, a nemzetközi szállításban 723 km volt.

A belföldi közúti áruszállítás tonnában mért volumene 13%-kal csökkent. 2011-ben nemzetközi viszonylatban 16%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, mint 2010-ben.

A nemzetközi szállítás részaránya növekszik, az áruk 18%-a lépte át az országhatárt (2009-ben 12%). A nemzetközi szállítás árutonna-kilométerben mért teljesítménye 7%-kal nőtt. Magyarország fő partnerei a kiviteli forgalomban Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia és Románia.


Vasúti áruszállítás 

A vasúti áruszállítási szolgáltatás liberalizálásának következtében a két tradicionális vasúttársaság mellett a kisebb vasúttársaságok piaci részesedése 2011 végére 15%-ot ért el, folyamatosan növekszik. 2011-ben már több mint 30 cég rendelkezett a hazai vasúti pályákra érvényes pályahasználati engedéllyel, a cégek közel 70%-a áruszállítási tevékenységet, illetve az árutovábbítás mellett vontatási szolgáltatást isvégzett.

A kisebb vasúttársaságok meghatározott piaci szegmensekben (pl. irányvonatok közlekedtetésében) voltak aktívak. 2011-ben egy újabb külföldi székhelyű vasúttársaság jelentette be, hogy nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot kíván igénybe venni,  így 2011 végére 20%-ra nőtt a külföldi telephellyel rendelkező, áruszállítási tevékenységet jelentő vasúti társaságok aránya. Tényleges szállítási tevékenységük, teljesítményük egyelőre nem jelentős.

A vasúti áruszállítás volumene árutonnában és árutonna kilométerben mért teljesítménye 2011-ben egyaránt 4-4%-kal nagyobb, mint az előző évben. Belföldön az átlagos szállítási távolság 2011-ben 109 km volt, ez a 2010. évnél 9 kilométerrel kisebb. A belföldi szállítás árutonnában mérve 6, árutonna-kilométerben számítva viszont 13%-kal csökkent az egy évvel korábbi értékekhez viszonyítva.

A nemzetközi szállítás túlnyomó része a külföldre irányuló, illetve a külföldről érkező szállítások során realizálódott. A nemzetközi szállítás volumenén belül a kimenő forgalom 19, a bejövő forgalom 7%-kal volt nagyobb, mint 2010-ben, a tranzitforgalom azonban 2011-ben 9%-kal csökkent. Árutonna-kilométerben mért adatok szerint  a magyarországi vasutak által  2011-ben  lebonyolított külkereskedelmi forgalom 76%-a az Európai Unióba irányult.

A vasúti szállításban fő kereskedelmi partnereink a 2011. évi nemzetközi forgalmat tekintve Ausztria, Szlovákia, Németország és Olaszország,  az  unión kívüli országok közül Ukrajna, Oroszország és Horvátország. Az országon  átmenő vasúti tranzitszállítások fő célpontjai  Románia,  Németország,  Görögország, Horvátország és Szlovénia. A tranzitárukat feladó országok sorát Lengyelország, Románia, Ausztria és Szlovákia vezeti.


Belvízi áruszállítás

A Duna mint Európa második leghosszabb folyója lehetőséget adna a környezetbarát belvízi áruszállításra a magyarországi szakaszon. A kedvező természeti adottságokkal rendelkező EU-tagországokban jóval magasabb ennek a szállítási módozatnak az aránya. Az Európai  Bizottság legfrissebb statisztikai zsebkönyve szerint 2010-ben Németországban a szárazföldi szállítás tonnakilométerben mért teljesítményében a belvízi szállítás aránya 12, Hollandiában 31, Magyarországon mindössze 5%.

Az áruszállítás adatai a Dunára vonatkoznak, mivel hazai folyóink közül egyedül a Duna alkalmas nemzetközi hajóforgalomra.  A  Duna magyarországi szakaszát  – a magyaron kívül – főként német, román, ukrán, bolgár, osztrák és holland felségjelű hajók használják.


A belvízi forgalom 2011. évi volumene (7 millió 175 ezer tonna) 28, teljesítménye (1840 millió árutonna-kilométer)  23%-kal volt kisebb a 2010. évinél. Az elszállított áruk tömege a 2009-es válságév szintjétől is elmaradt. Az export volumene 39, teljesítménye 30, a tranzitszállításé 22–22, az importé 14, illetve 13%-kal csökkent. Növekedés (23%) egyedül az összforgalom elenyésző hányadát kitevő belföldi forgalomban volt.


A Dunán Magyarországra behozott áruk közel fele (46%) romániai kikötőkből, közel egynegyede Ausztriából, 9%-a Ukrajnából, 8%-a Hollandiából érkezett. A magyar export legfontosabb belvízi célállomásai német kikötők voltak, az összesen 2 millió 706 ezer tonna kivitel 26%-ával (692 ezer tonna). Ausztria részesedése 25, Romániáé 21% a kiviteli rangsor 2. és 3. helyén.

A vízi szállítás jellegéből adódik, hogy a hajón történő áruszállítás csupán egy közbülső eleme a több szállítási módot magában foglaló szállítási láncnak, a belvízi kikötőkben ki-, illetve berakott áruk döntő hányada vonaton, tehergépkocsin vagy egy másik – tengerjáró – hajón jut el a végső
felhasználóhoz. 2011-ben a Dunán szállított áruk 26%-a mezőgazdasági termék volt, a magyar export nagy részét, 60%-át is ez az árucsoport tette ki. A belföldi forgalomban a koksz és finomított termékek, az importban a nyers kőolaj és földgáz, a tranzitforgalomban a fémtartalmú ércek, bányászati és kőfejtési termékek szállítása volt a legjelentősebb.

Csővezetékes áruszállítás

A 2011-ben csővezetéken szállított áruk össztömege 31 millió tonna, a 2010. évinél 27%-kal nagyobb. A szállított kőolaj tömege 3%-kal csökkent, a szállított földgáz tömege 64%-kal nőtt. A 2011. évi összteljesítmény 5,6 milliárd árutonna-kilométer, az előző évinél 1%-kal kisebb.  A kőolajszállítás teljesítménye  5%-kal, 2,3 milliárdra csökkent, a földgázszállításé 2%-kal, 2,5 milliárd tonnakilométerre nőtt 2011-ben.

A csővezetéken, belföldön szállított áruk tömege 95, árutonna-kilométerben mért teljesítménye 8%-kal nőtt. A nemzetközi forgalomban az árutömeg 6, a teljesítmény 3%-kal  mérséklődött, ezen belül a behozott áruk tömege 8, teljesítménye  1%-kal csökkent. Kiviteli forgalom 2011-ben volt először, földgázt szállítottunk, főleg Romániába. Az országon átmenő áruk tömege 10%-kal visszaesett, ez kizárólag a kőolajszállításból adódik, hiszen a tranzit gázszállítás volumene 14, teljesítménye 11%-kal
nőtt.


Áruszállítás az Európai Unióban

Az Európai Unió tonnakilométerben mért áruszállítási teljesítménye a 2009. évi csökkenést követően 2010-ben 5%-kal meghaladta az előző évit. A belvízi és a vasúti áruszállítás növekedése volt a legnagyobb (8 és 14%), a csővezetékes szállításé a legkisebb (1%). A közúti szállítás – annak ellenére, hogy a legkevésbé környezetbarát  – hazánkhoz hasonlóan  az Európai Unióban  is a legfontosabb árutovábbítási mód.

2010-ben a közúti szállítás részesedése az Európai Unió áruszállítási teljesítményében 72,7%, Magyarországon ennél 1,3 százalékponttal kevesebb volt. A vasúti áruszállítás  aránya hazánkban 1 százalékponttal magasabb,  a belvízi áruszállításé 1,4 százalékponttal alacsonyabb, mint az EU-átlag.Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum