2012. december 28.

KSH - Személyszállítás, 2011

A társadalmi viszonyok átalakulása, a gazdasági fejlődés hatására a 20. század második felében a munka- és lakóhely egyre inkább eltávolodott egymástól a korábbiaktól eltérő, sokkal nagyobb egyéni mobilitást követelve. A közlekedés szerepe felértékelődött az emberek életében. Magyarországon eleinte a közösségi közlekedést igénybe vevők száma emelkedett, majd – a nyugat-európai országokhoz képest kissé megkésve,  főként az ezredforduló után  – a személygépkocsi használata. A hazánkban regisztrált személygépkocsik száma 2000-től 12 év alatt 26%-kal nőtt, bár az utóbbi években kismértékben (2011-ben 1%-kal) csökkent. Az 1990-hez viszonyított növekedés még látványosabb: több mint 50%.

Helyi személyszállítás

A helyi közösségi személyszállítást 2011-ben – az előző évihez hasonlóan – 2,1 milliárdszor vették igénybe hazánkban. Az utaskilométerben kifejezett teljesítmény némileg csökkenő tendenciát mutat, 1%-kal marad el az előző évitől.

A helyi személyszállítási forgalom döntő hányadát az autóbusz-közlekedés adja, az utasok 55%-a ezt használja. A helyi személyszállítási szolgáltatást igénybe vevők 22,0%-a villamoson, 14,7%-a metrón vagy földalattin, 4,6%-a trolibuszon, 3,4%-a HÉV-en utazott. Az autóbusz-forgalom utaskilométerben mért aránya 58%.

Budapest súlya meghatározó a helyi közösségi közlekedésben, 2011-ben kétharmados részesedéssel, a 2,06 milliárd utazásból 1,37 milliárd  (66,7%)  fővárosi. Az erős koncentrációt az autóbusz-forgalom is szemlélteti: a régiós adatok szerint Budapest és Pest megye részesedése adja az ország összes utaskilométerteljesítményének a felét, 2011-ben a 4,4 milliárd utaskilométerből 2,2 milliárdot.

Helyi autóbuszjáratok szállítják az utasokat csaknem száz településen, Magyarországon négy városban közlekednek villamosok, háromban trolibuszok.

A villamoson utazók 87%-a Budapesten veszi igénybe ezt a közlekedési eszközt.

A vidéki nagyvárosok közül a miskolci villamosközlekedés a legjelentősebb, mind az utasszámot (31,8 millió), mind az utaskilométer teljesítményt (80 millió) tekintve mintegy duplája a debreceninek, és megközelítőleg háromszorosa a szegedinek.

Trolibuszok Budapesten kívül csak Debrecen és Szeged utcáin járnak. 2011-ben a fővárosban és a hajdú-bihari megyeszékhelyen nőtt (1, illetve 3%-kal), Csongrádban a szegedi közlekedési hálózat átépítési munkálatai miatt  csökkent (17%-kal)  a trolibuszon utazók száma.

Helyközi személyszállítás

Magyarországon a közösségi helyközi személyszállítás teljesítménye (utaskilométerben) 2011-ben 4%-kal, 26 milliárdra nőtt, ezen belül az autóbuszos személyszállítás 1%-kal, 11,9 milliárdra, a vasúti 1%-kal 7,8 milliárdra, a légi 13%-kal, 6,3 milliárdra emelkedett. A belvízi személyszállítás teljesítménye elhanyagolható,13 millió utaskilométer.

Közúti személyszállítás

Magyarország 3154 települése közül  3149 elérhető autóbusszal,  2 kisvasúttal,  és mindössze 3 falu nincs bekapcsolva a közforgalmú közlekedésbe.

A  belföldi közúti  helyközi közösségi közlekedést igénybe vevő utasok száma 2010-ben 1, az utaskilométer-teljesítmény 4%-kal növekedett, de egyik sem érte el a válság előtti szintet. 2011-ben a tendencia változatlanul növekvő, az utasszám 2%-os növekedés után elérte az 513 milliót, a teljesítmény 1%-kal, 11,3 milliárd utaskilométerre nőtt.

Míg 2010-ben a 2009. évinél 9%-kal többen utaztak külföldre autóbusszal, addig 2011-ben az egy évvel korábbinál 6%-kal kevesebb utas választotta ezt a közlekedési eszközt. A teljesítmény az előző évi 13%-os növekedés után 11%-kal, 518 millió  utaskilométerre csökkent. A nemzetközi forgalom változása érdemben nem befolyásolta az összteljesítmény alakulását, mivel nagyon kis arányú a  teljes helyközi autóbusz-közlekedésben. A nemzetközi forgalomban 343 kilométerre  csökkent az átlagos utazási távolság, ez elmarad a válság előtti átlagos 387 kilométertől.

Vasúti személyszállítás

A vasutak 2011-ben a helyközi személyszállításban 146 millió utast szállítottak, 4%-kal többet, mint 2011-ben. A vasúti személyszállítás 2011. évi teljesítménye 7,8 milliárd utaskilométer, az előző évinél 1,5%-kal több. A vasúti utasszállítás döntő része belföldi, az utasok közel 2%-a – 2,7 millió fő – lépte csak át az országhatárt az elmúlt évben.

Belföldi viszonylatban az átlagosan megtett út hossza 52 kilométerre csökkent 2011-ben. A vasutat az utazóközönség jelentős része, majdnem fele döntően a nagyvárosok agglomerációiban veszi igénybe. A 30 km-es körzeten belül utazók aránya közel 10 százalékponttal nagyobb, mint 2010-ben. A hosszabb távolságú utazásokban (50–99 km) ellenben  10 százalékponttal csökkent  a vasút részesedése.

A fizető személyszállítás  aránya 6 százalékponttal emelkedett, a díjmentes  személyszállítás 4 százalékponttal mérséklődött 2011-ben. Az első osztályon utazók aránya 9%-ról 10%-ra nőtt. A kényelmi szempontok hosszabb távolságon érvényesülnek, az első osztályon megtett utak átlagos hossza másfélszerese a másodosztályúakéhoz képest.

A nemzetközi személyszállítási teljesítmény részesedése az összteljesítményből alacsony, közel 2%. 2011-ben az összes beutazó több mint fele Ausztriából és Németországból érkezett Magyarországra vasúton. A  legvonzóbb kiutazási célpont szintén Ausztria volt (55%). A nemzetközi személyszállítás tranzitforgalma alacsony, alig több mint 100 ezer utas haladt át az országon keresztül.

Légi személyszállítás

A  legalább részben  magyar  tulajdonosi körbe tartozó  légitársaságok (MALÉV, Wizz Air, Travel Service) 2011. évi utasforgalma összesen 4,9 millió fő, 8%-kal magasabb, mint az előző évben, az utaskilométerben mért teljesítmény  13%-kal, 6,3 milliárdra nőtt.

A magyar légitársaságok  egy utaskilométerre jutó bevétele 2011-ben  3%-kal csökkent, a személyszállítási díjbevételek csökkenési üteme némileg mérséklődött. A bevételekre az ún. low-cost légitársaságok egyre erőteljesebb térhódítása és a fizetőképes kereslet beszűküléséből adódó árverseny is hatással volt. A 2011. évi személyszállítás díjbevételének teljes összege 9%-kal nagyobb, mint 2010-ben.

A magyarországi repülőterek utasforgalmában a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér részesedése 99,6%. A repülőtér  2011-ben 72 (2010-ben  72, 2009-ben 68) ország 278 (2010-ben 296, 2009-ben 272) repülőterével és 172 (2010-ben 147, 2009-ben 144) légitársasággal állt üzleti kapcsolatban, az utasok száma 9%-kal, 8,9 millió főre növekedett. A légitársaságok ezt a forgalmat 2011-ben 4%-kal, 109,9 ezerre növekvő járatszámmal realizálták.

A budapesti repülőtérről a járatok  95%-a Európába indult, illetve onnan érkezett Budapestre. Az európai országok közül Németország és az Egyesült Királyság utasforgalma a legnagyobb, együttesen 29%-át adta a repülőtér összes forgalmának.

A Liszt Ferenc repülőtér havonkénti utasforgalma jellegzetes szezonalitást mutat. A nyári szabadságolások ideje alatt mind az összes, mind a menetrend szerinti járatokon utazók száma  hasonló mértékben növekszik, míg ősz végétől kora tavaszig csökken. A nem menetrend szerinti utasforgalom döntően turisztikai célú  (charter) forgalom, így a nyári szezonban kiugróan magas az utasok száma. 2011-ben az előző évihez viszonyítva a menetrend szerinti utasforgalom 10%-kal nőtt, a charterforgalom 13%-kal csökkent.

Magyarország két legnagyobb forgalmú regionális repülőtere a  sármelléki Fly Balaton és az Airport Debrecen, ezeken van nemzetközi utasforgalom is. A gazdasági válság következtében a 2009-et és 2010-et jellemző utasszámcsökkenés tovább folytatódott.  2011-ben a debreceni repülőtér utasforgalma  22%-kal,  19,1 ezer főre, járatainak száma 3%-kal, ezerötszázra esett vissza. A sármelléki légikikötő utasainak száma 2011-ben 23%-kal nőtt, 18,2 ezer főre, a járatok száma (700) 22%-kal nagyobb, mint 2010-ben.

Az Európai Unió légi személyszállítási „nagyhatalmai” (100 millió főt meghaladó utasforgalom a repülőtereken) az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország. Magyarország az uniós országok közötti rangsorban repülőtéri utaslétszámát tekintve a 20. helyet foglalja el.

Belvízi személyszállítás

A vízi személyszállítás aránya kisebb, mint 1‰. Az utasok száma a távolsági közlekedésben 2011-ben 1%-kal (6 ezerrel) több az előző évinél, a teljesítmény (utaskilométerben) ugyanakkor 14 millióról 13 millióra csökkent. Az egyre mérsékeltebb kereslet fő oka a többi utazási módhoz képest jóval magasabb menetdíj (az egy utaskilométerre jutó menetdíjbevétel például az autóbusz esetében 8,6, míg hajón ennek csaknem hétszerese,  59,7 forint).

Az átlagos utazási távolság a Balatonon hosszú ideje változatlan: 9,6–9,8 km. A Dunán az egy utas által megtett átlagos távolság 2009-ről 2010-re 30%-kal nőtt, majd 2011-ben 7%-kal, 51,1 km-re csökkent. A személyhajózás egyre inkább kivételes alkalommá válik. Viszonylag népszerűek a dunakanyari kirándulóhajók, a balatoni településeket összekötő járatok és az egyetlen nemzetközi menetrendszerű járat, a bécsi. Az ilyen hajóút  azonban  többnyire  szabadidős programokhoz, pihenéshez, nyaraláshoz kapcsolódik.

Személyszállítás az Európai Unióban

Az Európai Unióban a 2010. évi személyszállítási teljesítmény (6 424 milliárd utaskilométer) 21%-kal volt magasabb, mint az 1995. évi. A legnagyobb mértékben, 52%-kal (524 milliárd utaskilométerre) a repülőgépen történő személyszállítás emelkedett, a villamoson és metrón, a személygépkocsikon, illetve a vasúton megtett  forgalom 27, 22, illetve  15%-kal nőtt.

A személygépkocsi-forgalom részaránya az összforgalomnak (4 738 milliárd utaskilométer) 74%-a. A repülőgépes utazások a személyszállításból 2010-ben 8%-kal részesedtek, meghaladták az autóbuszos, valamint vasúti személyszállítás teljesítményének arányát.

A személyszállítás utaskilométerben mért  összteljesítménye  2010-ben 1%-kal csökkent 2009-hez képest, ezen belül  – a közösségi közlekedés rovására – nőtt  a személygépkocsis közlekedési módozat teljesítménye.


Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum