2013. január 3.

KSH - A kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása, 2011

Tisztább képet kapunk a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról, ha azt nem a vállalkozások, hanem a kiskereskedelmi üzletek szintjén vizsgáljuk. (A kiskereskedelmi üzleteknek csak 60%-át üzemeltetik kiskereskedelmi főtevékenységű vállalkozások, további 15%-át a nagy-, illetve a gépjármű-, motorkerékpár-kereskedelmi cégek, míg a fennmaradó 25%-át más, nem a kereskedelmi nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások.)

A kiskereskedelmi üzletek folyó áron lebonyolított forgalma a 2009. évi 5,7%-os visszaesést követően 2010-ben 2,7, 2011-ben 5,7%-os növekedést mutatott az előző évhez mérten.

Az árváltozásokat is figyelembe vevő volumenindex hosszabb ideje (2007–2010) visszaesést jelez, mely 2011-ben megállt és stagnálásba fordult (100,2%). A kiskereskedelmi forgalom volumene 2011-ben így a 2004. évi szintet érte el.

Üzlettípusonként vizsgálva a hazai kiskereskedelmi forgalmon belül a legnagyobb, 40%-os arányt az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek képviselték 2011-ben. Ebbe az üzletcsoportba tartoznak a nagy alapterületű és jelentős forgalmat lebonyolító hipermarketek, melyek száma a 2008. évi 136-ról 2009-ben 152-re, 2010-ben 166-ra, 2011-ben 168-ra nőtt, forgalmuk aránya a vizsgált 3 évben az összes kiskereskedelmi forgalomból 14–15%-ot ért el. Az üzletcsoportot a hipermarketeken kívül a diszkontok, a szupermarketek, valamint a kis alapterületű vegyes termékkört árusító élelmiszerüzletek alkotják.


Az élelmiszer-szaküzletek (húsboltok, zöldség-gyümölcs üzletek, kenyér-, pékáruüzletek stb.) súlya ugyanakkor az összes kiskereskedelmi forgalomból csak 4%-ot ért el.

A  nem élelmiszer kiskereskedelem legnagyobb forgalmat lebonyolító szereplői a bútor-, a háztartásicikk-, az építőanyag-kiskereskedelmi üzletek voltak, 13%-os részesedéssel.Jelentős súlyt képviseltek még a gépjármű-üzemanyagot értékesítő benzinkutak, az összes forgalom 18%-ával.

Az előző évhez képest a folyó áras kiskereskedelmi forgalmon belül a legnagyobb arányban a gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (17-ről 18%-ra), valamint a csomagküldő, internetes kiskereskedelem (0,6%-ról 0,8%-ra) emelkedett. Csökkent  a bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-kiskereskedelem (14%-ról 13%-ra), a textil-, ruházati és lábbeli- kiskereskedelem (5,2%-ról 4,9%-ra), valamint a könyv-, újság- papíráru-kiskereskedelem részesedése (2,4%-ról 2,1%-ra).


A megfigyelt (2009–2011) időszakban a kiskereskedelmi forgalom volumene összességében 7,1%-kal csökkent, miközben az éves dinamikák a 2009. évi –5,3%-ról 2010-ben –2,1-re, 2011-ben +0,2%-ra javultak. A legnagyobb arányú – 3 év alatt közel 25%-os – csökkenést az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek regisztrálták. 20%-kal csökkent a köny-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, 16%-kal a bútor-, a háztartásicikk-, az építőanyag-kiskereskedelmi üzletek eladásainak volumene. Az átlagosnál enyhébb mérséklődést jelentettek az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek. Dinamikusan, 77%-kal nőtt a forgalom volumene a csomagküldő, internetes, az illatszer- (24%-kal), valamint az egyéb iparcikk kiskereskedelemben (8,6%-kal).


A kiskereskedelmi forgalom erős területi koncentráltságát mutatja, hogy 2011-ben a vásárlások 37%-át Közép-Magyarországon – 23%-át Budapesten, 14%-át Pest megyében – regisztrálták. A többi régió aránya a legkisebb – a 8,6%-os részesedésű Dél-Dunántúl – és a legmagasabb – a 12%-os részesedésű Észak-Alföld és Észak-Magyarország – között helyezkedett el.

Országos átlagban 2011-ben Magyarországon egy lakosra 791 ezer forint összegű éves kiskereskedelmi vásárlás jutott. Legmagasabb értéket, 983 ezer forintot  a Közép-Magyarország régióban, legalacsonyabbat, 635 ezer forintot az Észak-Alföldön regisztrálták. Az átlagos szintet – Közép-Magyarország mellett – Nyugat-Dunántúl haladta meg. Ezeken a területeken főként az országos átlagot meghaladó egy főre jutó jövedelem, a magasabb lakossági vásárlóerő indukálta a nagyobb kiskereskedelmi forgalom, a turizmus, a jelentős átutazó forgalom, a más területekről ingázók vásárlásai is hozzájárultak a kiskereskedelmi eladások magasabb szintjéhez. Valamelyest torzíthatja a képet a határmenti megyék forgalma, amelyre – a szomszédos országok és árucsoportok (pl. üzemanyag) tekintetében különböző mértékű – hatással van a határokon átívelő kiskereskedelem.

A többi régióban átlag alatti a lakosság számára vetített kiskereskedelmi eladások értéke. A legalacsonyabb kiskereskedelmi forgalmi érték Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon volt 2011-ben.

2011-ben az átlagosnál nagyobb arányú kiskereskedelmi forgalombővülést regisztráltak Dél-Alföldön 1,5%), Nyugat- (1,1%) és Közép-Dunántúlon (0,9%), csökkenés következett be  Dél-Dunántúlon (1,1%), Észak-Alföldön (1,0%) és Észak-Magyarországon (0,4%). A legnagyobb súlyú Közép-Magyarország régióban az éves forgalom növekedése megegyezett az országos átlaggal (0,2%), ezen belül Pest megye forgalma gyorsabban nőtt, Budapesté kissé mérséklődött (0,5%).


A kiskereskedelmi forgalom alakulása az európai országokban

A kiskereskedelmi forgalom volumenindexének hazai tendenciája csak fő vonalaiban követte az európai országokban lezajló változásokat. A kiskereskedelmi forgalom volumenének növekedése Magyarországon 2002–2006 között még rendre meghaladta az Európai Unió és az eurózóna országainak átlagos növekedését, majd 2007–2010 között hazánkban folyamatos visszaesés következett be. Az EU kiskereskedelmi forgalma nem csökkent folyamatosan, 2007-ben nőtt, 2008-ban stagnált, a 2009. évi mérséklődést követően 2010-ben ismét bővült. 2011-ben Magyarországon megállt a forgalom visszaesése, míg az európai országok átlagában a 2010. évi növekedés után ismét kisebb visszaesés következett be (0,1%).


2011-ben az EU-n belül a legnagyobb visszaesés Görögország (10,2%), Portugália (6,8%) és
Spanyolország (6,2%) kiskereskedelmében volt. Ennél kisebb (2,4 és 2,2% közötti) forgalomcsökkenést regisztráltak Dániában, Írországban, Szlovákiában és Romániában. 2% alatti csökkenésről számolt be Románia, Bulgária, Olaszország, Hollandia, Ausztria és Lengyelország. Növekedett a forgalom Luxemburgban (10,9%), Litvániában (8,3%), Észtországban (4,3%), Lettországban (3,9%), Franciaországban (2,6%), Finnországban (2,2%), az Egyesült Királyságban (1,7%), Szlovéniában (1,7%), Németországban (1,0%), Svédországban (0,8%) és Belgiumban (0,8%).

A kiskereskedelmi forgalom megoszlása árucsoportok szerint

A vállalkozások vagy az üzletek főtevékenysége szerint vizsgálva a kiskereskedelmi forgalmat nem kapunk tiszta képet a kiskereskedelem áruszerkezetéről, tekintettel arra, hogy jelentős a nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem aránya. (Idetartozik az „élelmiszer jellegű vegyes” és az „iparcikk jellegű vegyes” kiskereskedelem.) Tovább árnyalja a képet, hogy gyakran a szakosodott kiskereskedelmet folytató üzletek sem csak a tevékenységi körüknek megfelelő termékeket értékesítik, valamint az, hogy nincs árusított termékek szerinti felosztás a csomagküldő, internetes kiskereskedelmen, illetve az egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelmen belül sem. Amennyiben a kiskereskedelmi forgalom termékszerkezetét kívánjuk vizsgálni, ezeken a területeken (is) tovább kell bontani a forgalmat.

A forgalom árucsoportonkénti adatai alapján a kiskereskedelmi, valamint a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek folyó áron 2011-ben lebonyolított, összesen 8484 milliárd forintos forgalmának túlnyomó többsége, 7678 milliárd forint származott a tevékenységi osztályozás szerinti kiskereskedelmi árucsoportok, és kisebb része 806 milliárd forint a gépjárművek és gépjárműalkatrészek értékesítéséből.

A kiskereskedelmi árucikkek folyó áron mért forgalma 2009-ben 3,3%-kal csökkent, ezt követően 2010-ben 2,5, 2011-ben 6,6%-kal emelkedett.

Az élelmiszerek aránya a kiskereskedelmi árucikkek forgalmán belül az elmúlt években folyamatosan bővült: részesedése 2009-ben 24,5, 2010-ben 24,9, 2011-ben 25,0% volt. Az alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi forgalmának értéke és kiskereskedelmi eladásokon belüli aránya mind 2010-ben, mind 2011-ben nőtt. Részesedésük a kiskereskedelmi forgalomból 2009-ben 3,4, 2010-ben 3,5, 2011-ben 3,7%-ot ért el. Az alkoholmentes italok, a kávé és a dohányáruk forgalmi részesedése 2010-ben csökkent, 2011-ben emelkedett.

2011-ben a nem élelmiszertermékek közül az üzemanyag volt a legjelentősebb forgalmi értékű árucsoport, 18,7%-os részaránnyal, melyet a bútor, a műszaki cikk és az építőanyag összevont árucsoport követett, 15,8%-kal részesedve a forgalomból. A legmagasabb részarány-növekedést 2009 és 2011 között a termékkörön belül a gyógyszer, gyógyászati termék, illetve az illatszer cikkcsoport forgalma jelentette, 1,7 százalékponttal, míg a legnagyobb, 3,1 százalékpontos csökkenés a bútor, a műszaki cikk, az építőanyag árucsoportban volt. A bútor, a műszaki cikk, az építőanyag termékcsoporton belül a legnagyobb visszaesés a padlóburkoló anyagok, szaniteráruk, építőanyagok, bútorok termékcsoportjában következett be.

Meg kell jegyezni, hogy az üzemanyagok forgalma a lakossági vásárlásokon kívül jelentősebb értékű üzleti célú felhasználást is tartalmaz. Abban, hogy a kiskereskedelmi forgalmon belül az üzemanyag-eladások aránya a 2009. évi 18,0%-ról 2010-ben 18,9%-ra nőtt, 2011-ben 18,7%-ra mérséklődött, döntően az üzemanyagárak növekedése játszott szerepet.

2011-ben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi szakágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások forgalmának 79,4%-át adták az élelmiszertermékek. Ez 0,5 százalékponttal volt magasabb az egy évvel korábbinál, 0,7 százalékponttal alacsonyabb a 2009. évitől.

A 2008 végén kezdődő gazdasági válság markánsan érzékeltette hatását a  gépjárművek értékesítésében. A gépjárművek és gépjárműalkatrészek értékesítésének folyó áras forgalma 2010-ben 4,5, 2011-ben további 9,7%-kal csökkent.


A gépjármű és gépjárműalkatrész termékkörön belül az  új járművek eladásai 2010-ben 8,6, 2011-ben 22,7%-kal estek vissza, a  használt gépjárműveké 2010-ben 29,2, 2011-ben további 1,3%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan dinamikusan emelkedett a gépjárműalkatrész-értékesítés: 2010-ben 20,8, 2011-ben további 2,3%-kal. Ez azt mutatja, hogy a háztartások a régi karbantartására fordítottak (arányaiban) többet, mint korábban.

A kiskereskedelmi és fogyasztói árak alakulása főbb cikkcsoportonként

A kiskereskedelmi forgalomra hatással van a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek árának változása.

A teljes lakossági fogyasztásra vonatkozó árindex 2009-ben 4,2, 2010-ben 4,9, 2011-ben 3,9%-os növekedést mutatott. Ebben a mutatóban olyan, nem a kiskereskedelemből beszerzett termékek és szolgáltatások árváltozásának hatásai is szerepelnek, mint pl. a vezetékes háztartási energia, tömegközlekedés, egészségügyi, oktatási és egyéb szolgáltatások.

2009-ben a kiskereskedelmi árak kevésbé (1,9%-kal) nőttek, mint a fogyasztói árak. 2010-ben azonos mértékű (4,9%-os) emelkedés következett be, 2011-ben nagyobb mértékben, 5,4%-kal emelkedtek az árak, mint a –  teljes lakossági fogyasztási körre számított – fogyasztóiár-index.

A 2009. évi eltérést leginkább a vezetékes háztartási szolgáltatások (gáz, elektromos energia, távhő, víz és csatorna) díjának átlag feletti emelkedése, 2011-ben a szolgáltatások átlag alatti drágulása okozta.

A legnagyobb kilengéseket az  üzemanyagárak mutatták a vizsgált időszakban, 2009-ben lefelé, 2010–2011-ben felfelé húzták a fogyasztói-ár- és a kiskereskedelmiár-indexet. Az élelmiszerárak főként a 2011. évi árindexeket hajtották felfelé, míg a  szeszes italok, dohányáruk árváltozása 2009–2010-ben meghaladta az átlagos árváltozást, 2011-ben  elmaradt attól. A tartós fogyasztási cikkek, valamint a ruházkodási cikkek mindhárom évben lefelé húzták a fogyasztóiár- és kiskereskedelmiár-indexeket.

Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum