2013. január 4.

KSH - A kiskereskedelmi üzlethálózat változásai, 2011

A 2005-ig tartó növekedést követően 2006-tól megindult a kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése. A legutóbbi évek tendenciáinak statisztikai kimutatását zavarta a 2009-ben bekövetkezett szabályozási változás, amikor a kiskereskedelmi üzletek nyitására vonatkozó előírásokat jelentősen enyhítették, és a hangsúlyt az egyes kiskereskedelmi tevékenységek végzésének szabályozására helyezték. 

Az önkormányzati nyilvántartások új rendszerben való felépítése az önkormányzatok számára hosszabb időt igényelt, és az ezekre épülő statisztikai rendszert is át kellett építeni, ezért a 2009. év végi tényleges állapot nem volt rekonstruálható, az adatokat a KSH így nem publikálta.

Az adatok összehasonlításánál alapvetően a 2008 és 2011 közötti változásokra koncentrálunk, tekintettel arra, hogy több településen még 2010-re is áthúzódott az új szempontok teljes üzlethálózatra vonatkozó átvezetése.

2011 végén 144 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, 4,6 ezerrel kevesebb,
mint 2008 végén. A csökkenés döntő részben (5,8 ezer üzlettel) az iparcikküzleteknél és -áruházaknál következett be, míg az élelmiszerüzletek és -áruházak száma közel ezerrel, az üzemanyagtöltő állomások száma több mint 200-zal bővült.

Az élelmiszerüzletek és -áruházak 2008. végi 43,4 ezres állománya 2011 végére 2,2%-kal, 44,4 ezerre nőtt. Jelentősebb (1,9 ezres) növekedés ezen belül az élelmiszer-szaküzletek számában következett be, különösen a kenyér-, pékáru- és édességszaküzletek, valamint a zöldség-gyümölcs üzletek területén. Csökkent ugyanakkor a dohányáru-szaküzletek száma. A vegyes termékkört árusító kisebb üzletek száma mérséklődött, míg a nagy alapterületű és forgalmú hipermarketek száma a 2008. végi 136-ról 2011 végére 168-ra emelkedett.

Az  iparcikküzletek és -áruházak száma 2011 végén már csak 97,6 ezer volt, ami 5,8 ezres csökkenést jelentett 2008 végéhez képest. A legnagyobb visszaesés az egyéb iparcikk- (2 ezer),  a festék-, vasáru-, barkács- és építésianyag-szaküzletek (1,3 ezer), valamint a ruházati szaküzletek (ugyancsak 1,3 ezer) területén következett be. 300–1000 közötti üzletszámmal csökkent a könyv-, az elektromos háztartásicikk-, az újság-, papíráru-, a bútor-, háztartásicikk-, továbbá a világítástechnikai, a lábbeli-, bőráru-, valamint a textilszaküzletek száma is. Néhány százzal nőtt ugyanakkor a vegyesiparcikk-üzletek és -áruházak, a használtcikk-, a sportszer-, a telekommunikációs termékek, valamint a játékszaküzletek száma a vizsgált 3 év alatt.

Bár a hatályos tevékenységi osztályozás szerint nem tartozik a kiskereskedelemhez, megjegyezzük, hogy a  gépjármű-, motorkerékpár- és járműalkatrész-üzletek száma 2011 végén 8,8 ezer volt, közel 500-zal kevesebb, mint 2008 végén. A válság a gépjárműeladásokat nagymértékben visszavetette, ami az üzletszám csökkenésében is megmutatkozott.

A több mint 144 ezer kiskereskedelmi üzletet közel 98 ezer vállalkozás üzemeltette 2011 végén.

A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése az üzletet üzemeltető vállalkozások gazdasági forma szerinti strukturális átrendeződése mellett valósult meg. Az országos üzletállományon belül egyre inkább túlsúlyba kerültek a társas vállalkozások által üzemeltetettek (62%-ról 66%-ra), miközben az egyéni vállalkozások által üzemeltetett üzletek aránya egyharmadára zsugorodott.

Továbbra is jelentős arányú az egyéni vállalkozások által működtetett üzletek részesedése, a kedvtelésből tartott állat- (51%), a hal- (50%), a zöldség-gyümölcs (49%), a használtcikk-szaküzletek (47%), valamint az élelmiszer vegyesüzletek (42%) körében. 2011 végén a társas vállalkozások döntő súlya (90–95%-os részesedése) jellemezte az üzemanyagtöltő állomásokat, a humán gyógyászati termékek szaküzleteit, valamint a számítógép-, periféria-, szoftverszaküzleteket. Egy üzemeltető vállalkozás átlagosan 1,5 kiskereskedelmi üzletet működtetett 2011 végén.

A legtöbb üzlet – átlagosan 13 – a részvénytársaságokhoz tartozott, míg a korlátolt felelősségű társaságokra 1,6, a betéti társaságokra 1,3, az egyéni vállalkozásokra 1,2 üzlet jutott. Az összes üzemeltető vállalkozás 41%-át a korlátolt felelősségű társaságok, másik 41%-át az egyéni vállalkozások, 17%-át a betéti társaságok tették ki, míg a részvénytársaságok aránya csak 0,6% volt.

A nagyobb üzemeltetett üzletszámnak megfelelően az üzletek számából nagyobb arányban részesedtek a részvénytársaságok (5%),  a korlátolt felelősségű társaságok (44%), mint a vállalkozásszám szerinti részesedésük.

A kiskereskedelmi üzleteket üzemeltető vállalkozások többsége (62%-a) maga is kiskereskedelmi főtevékenységű volt 2011-ben. Jelentősebb arányt képviseltek a kiskereskedelmi üzleteket üzemeltetők között a nagykereskedelembe (8%), a vendéglátásba (3%), az építőiparba, az ingatlan--ügyletekbe, az élelmiszergyártásba, a mezőgazdaságba (2–2%), a gépjármű-kereskedelembe, az egyéb személyi szolgáltatásba, a háztartási cikk javításába, szállításába (1–1%) sorolt főtevékenységű, a kiskereskedelemmel csak melléktevékenységként foglalkozó vállalkozások.

A kiskereskedelmi üzlethálózatban a vizsgált időszakban végbemenő üzletszámváltozás az
országos eladótér nagyságának és az egy üzletre jutó átlagos alapterület növekedésével párhuzamosan ment végbe.

Országos szinten 2008 végén 15 724 ezer m2 volt a kiskereskedelmi üzletek eladóterének öszszes alapterülete, ami 2011 végére 16 259 ezer m2-re nőtt. Az egy üzletre jutó átlagos alapterület a 2008 végi 106 m2-ről 2011 végére 113 m2-re emelkedett.

Az élelmiszerüzletek és -áruházak átlagos alapterülete a megfigyelt időszakban 101 m2-ről 110 m2-re emelkedett. Az üzletcsoport átlagos eladótereiből 2011-ben a legkisebb mérettel a dohányáru- (24 m2), a hal- (32 m2), illetve a zöldség-gyümölcs (36 m2) szaküzletek rendelkeztek.

Az élelmiszer vegyesüzletek és -áruházak (hipermarketekkel együtt számolt) átlagos alapterülete ugyanakkor 162 m2 volt.

Az iparcikküzletek és -áruházak esetében az átlagos alapterület a 2008 végi 101 m2-ről 2011. december végére 109 m2-re nőtt. Ezen belül a legkisebb eladóteret 2011 végén az óra-ékszer-
(32 m2), továbbá az újság-, papíráru-szaküzleteknél (42 m2), a legnagyobbat a festék-, vasáru-, barkács- és építésianyag- (284 m2), a bútor-, a háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzletek csoportjában (238 m2) regisztrálták.

Az üzemanyagtöltő állomások átlagos alapterülete a vizsgált időszakban belépő kisebb méretű,
olcsóbb árakat kínáló benzinkutak következtében 452 m2-ről 311 m2-re csökkent.

Az üzlethálózat területi jellemzői

Az üzlethálózat az elmúlt években elsősorban a fővárosban és a városokban bővült, a közsé-
gekben csökkent. Az üzletekkel való ellátottság a községekben alacsonyabb, mint a városokban. 2011 végén miközben országos átlagban 10 ezer lakosra 145 kiskereskedelmi üzlet jutott, a fővárosban 2,3-szor annyi üzlet jutott egy főre, mint a községekben.

Megyei bontásban vizsgálva is szembeötlő Budapest és Pest megye kiemelkedően magas üzletszáma. Az üzlethálózatnak a központi régióban való koncentrálódása hasonló, mint a korábban bemutatott kiskereskedelmi vállalkozások székhely szerinti koncentráltsága. Az üzletek 22%-a Budapesten, 10%-a Pest megyében található.

2011 végén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt az országos kiskereskedelmi üzlethálózat 6, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, valamint Csongrád megyében 5–5%-a. A legalacsonyabb üzletszámot – az összes üzlet 1,7%-át – Nógrád megyében regisztrálták.


Bevásárlóközpontok, hipermarketek

Magyarországon a kiskereskedelem meghatározó tényezőivé váltak a bevásárlóközpontok és hipermarketek. Miközben a kiskereskedelmi üzletek száma csökkent, a bevásárlóközpontoké és hipermarketeké tovább bővült. 2011 végén Magyarországon 117 bevásárlóközpont üzemelt, 14-gyel több, mint 2008 végén, míg a hipermarketek száma a 2008. évi 136-ról 2011-ben 168-ra emelkedett.

A bevásárlóközpontokban 2011 végén 6,9, a hipermarketekben 2,7 ezer kiskereskedelmi üzlet működött. Arányuk az országos üzletállományból 4,8, illetve 1,9, együttesen 6,7%-ot tett ki. A bevásárlóközpontokban és hipermarketekben működő üzletek termékköre speciális, jelentősen eltér az országos üzlethálózat szerkezetétől. Különösen a bevásárlóközpontokban magas a ruházati és lábbeliüzletek (butikok) aránya, a hipermarketekben pedig a könyv-, újság-, papíráru- és egyéb iparcikk üzleteké. Mindkét típusban magasabb az országos átlagnál az illatszer-, gyógyáruszaküzletek aránya.

Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum