2013. január 11.

KSH - A versenyszférában az átlagos bruttó kereset 229.950 Ft, 2012. december

2012 I–III. negyedévében a versenyszféra 5 és több fős vállalkozásainál alkalmazásban állók bruttó keresete 229 950 forint volt, a közszféra kereseti átlaga közfoglalkoztatottak nélkül 211 800, közfoglalkoztatottakkal együttesen számba véve pedig 197 660 forintnak felelt meg. A rendszeres kereseti statisztika által megfigyelt, mintegy 106 ezer főnek munkát adó nonprofit szervezeti körben az első három negyedév bruttó kereseti átlaga 201 360 forintot tett ki, ez 8,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdasági szintű bruttó kereset így 219 690 forint volt, ezen belül a fizikai foglalkozásúak 151 940, a szellemiek 291 390 forintot kerestek.


Az időszaknak a kereseteket érintő legjelentősebb intézkedése – a minimálbér év eleji 78 000 forintról 93 000 forintra, illetve a garantált bérminimum 94 000 forintról 108 000 forintra történő emelése, és hatályának a nem támogatott álláshelyekre történő korlátozása mellett – az egészségügyi ágazatban júliusban végrehajtott visszamenőleges hatályú béremelése volt. A júliusi bruttó kereset a humán egészségügy-szociális ellátás ágazatban (a közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva) 38,3, a teljes időszakban pedig 10,1%-kal múlta felül az előző évit. Az egészségügyi fizetésrendezés hatása a nemzetgazdasági szintű kereseti átlagra nem volt túl jelentős, elmaradt attól, amit az alacsony keresetű teljes munkaidős közfoglalkoztatottak létszámának több mint négyszeres növekedése okozott.

A legjobban fizető nemzetgazdasági ág a pénzügyi, biztosítási tevékenység (457 200 forint) volt, melyet az információ és kommunikáció (405 700 forint), illetve a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás követett (387 900 forint). A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (138 800 forint), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (150 800) forint), illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (159 700 forint) ágakban dolgozók kerestek. A feldolgozóiparon belül kiemelésre érdemesen jól fizető ágazat a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (533 400 forint) és a gyógyszergyártás (395 500 forint).

A teljes keresetből 207 860 forint volt a rendszeres (tehát a prémium, jutalom nélküli) kereset. A versenyszférában a nem rendszeres kereset összege elmaradt a tavalyitól, aminek alapvetően az a magyarázata, hogy a cégek jó része a 2010-ben esedékes kifizetéseket az adózás szempontjából kedvezőbb 2011-re ütemezték át (bázishatás). A költségvetési intézményeknél a havi rendszeres kereset növekedési üteme szintén magasabb volt a teljes keresetre jellemzőnél, ami a jutalmak egy főre vetítetten egyébként is szerény összegének további csökkenését jelzi.

A 2012. évi kereseti adatok értékelésénél a következő két – alapvetően a közszférát és azon keresztül a nemzetgazdaság egészét érintő – tényezőt kell figyelembe venni:
– 2012-ben a teljes munkaidős közfoglalkoztatottak száma nemcsak jóval meghaladja az előző évit, de 2012. január 1-jétől már a minimálbérszabály hatálya sem vonatkozik rájuk. Ez a közszféra keresetátlagát erőteljesen lefelé mozdítja el.
– 2012-ben, akárcsak az előző évben, a közszférában dolgozók közül kompenzációban részesültek azok, akik esetében a jövedelemadó-rendszer változása (a gyermekek utáni kedvezmény hatását is figyelembe véve) jövedelemcsökkenést eredményezne (2012-ben a kompenzációs körbe a nonprofit szervezetek egy része is bekerült.).  Havi átlagban a közszférában több mint 380 ezer fő 10 000 forint, a nonprofit szektorban közel 7000 fő hasonló összegű kompenzációban részesült. A kompenzáció szociális költségnek minősül, így az átlagkeresetbe nem tartozik bele.

A közfoglalkoztatottakat elhagyva a bruttókereset-számítás vonatkozási köréből (amit az is indokolhat, hogy kikerültek a minimálbér-megállapodás hatálya alól), viszont a kereseti elemek körét kiterjesztve a kompenzációra, a 2012. I–III. negyedévi „alternatív” nemzetgazdasági szintű bruttó kereseti index 6,7%-nak adódik. Ez 2,2 százalékponttal magasabb a tényleges, az elszámolási szabályoknak megfelelően számítottnál.


A keresetek nettó értéke

A bruttó keresetek átlagából az szja és a járulékok levonásával számított nettó kereset a vizsgált időszakban 141 960 forintnak felelt meg, ami 1,8%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakánál a fogyasztóiárindex 5,8%-os növekedése mellett. Abban, hogy a nettó kereset növekedési üteme elmaradt a bruttó keresetre jellemzőtől – a munkavállalók által fizetett közterhek egy százalékpontos, 18,5%-ra történő emelése mellett – a 2,424 millió forintot meghaladó éves jövedelmeket terhelő többletlevonás (ami adólap-kiegészítés néven, illetve formában került bevezetésre) játszott szerepet.

Az alkalmazásban állók 2011-től az általuk nevelt gyermek(ek) után adó-kedvezményben részesülhetnek, amelynek figyelembevételét (havi bontásban) a keresetük kifizetésénél is kérhetik. Az adóelőleg levonásánál 1 és 2 eltartott esetén eltartottanként 62 500 forint, 3 és több eltartott esetén eltartottanként 206 250 forint adóalap-csökkentő kedvezmény vehető igénybe. A bruttó keresetből „hazavitt” összeg tehát a nevelt gyermekek száma szerint is differenciálódik.

Modellszámítások eredménye szerint a családi adókedvezményben nem részesülők hazavitt (nettó) nominál keresete 2012 I–III. negyedévében átlagosan 28,7 ezer forinttal volt alacsonyabb, mint azoké, akik 3 vagy több eltartott után vették igénybe azt. Mivel az adókedvezmény rendszere és mértéke 2012-ben nem változott, figyelembevéve a nettó kereseti indexet – szemben a 2011. évivel – alig befolyásolja (mindössze 0,2 százalékponttal emeli ) az átlagos értéket.


A keresetek nettó értékének kiszámításánál a családi adókedvezményt is figyelembe vevő módszer szerinti 2,0%-os növekedési ütem a reálkeresetek 3,6%-os csökkenését eredményezte, mely érték azonban a nevelt gyermekek számától függően változik. A kompenzáció figyelembevétele esetén ez az index a nem közfoglalkoztatottak körében 1,5%-os csökkenésnek felel meg.

Munkaerőköltség, 2012. III. negyedév

2012 III. negyedévében a nemzetgazdaságban (a mezőgazdaság nélkül, azaz a B-S ágakra korlátozódóan) az élőmunka igénybevételével kapcsolatos egy órára vetített költségek 7,2%-kal haladták meg a 2011. III. negyedévit. A munkaerőköltség legnagyobb részét kitevő munkajövedelem 6,9%-kal nőtt, ezen belül a versenyszférában (B-N ágak) 8,9%-os emelkedés következett be. A közszféra túlsúlya jellemezte ágakban (O-S) a munkaerőköltség 3,5, a munkajövedelem 2,9%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Ezen belül a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q) ágban a növekedés 8,2 és 7,6%-os volt, döntően az egészségügyi dolgozók visszamenőleges hatályú bérrendezésének köszönhetően. A közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (O) ágban az egy órára jutó munkaerőköltség több mint 2,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól – a közfoglalkoztatottak létszámemelkedése miatt. A relatíve kis létszámú művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatás (R, S) ágakban a munkajövedelem emelkedése egyaránt 11%-os  volt.


A szociális költségek növekedési üteme a különböző gazdasági ágakban kisebb-nagyobb mértékben meghaladta a munkajövedelemét, annak ellenére, hogy a munkáltatók által kötelezően fizetendő társadalombiztosítási járulékok mértéke változatlan maradt. Ennek oka, hogy az egyéb munkajövedelmek aránya szinte minden gazdasági ágban visszaesett, és az idetartozó jövedelemelemek után a kereseténél alacsonyabb mértékű a vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége.


Forrás: KSH (kiadvány)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum