2013. április 2.

KSH - Nemzetközi turizmus, 2012. IV. negyedév


2012 IV. negyedévében 10%-kal több külföldi látogató érkezett hazánkba, mint egy évvel korábban. A turisztikai célú utak száma 18, a nem turisztikai célúaké 6%-kal nőtt, miközben kiadásaik folyó áron 14 és 5%-kal csökkentek. A magyar lakosság 2%-kal kevesebbet utazott külföldre az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. A negyedik negyedévben az utasforgalmi szolgáltatások egyenlege 150 milliárd forintot (531 millió eurót) tett ki, ami 12 milliárd forinttal maradt el 2011 ugyanezen időszakának adatától.

2012 IV. negyedévében 10%-kal több, 9,8 millió külföldi látogató1 érke­zett hazánkba, akik összességében 0,8%-kal kevesebb időt töltöttek el az országban, mint egy évvel korábban. Az egy napra látogatók száma 12, a több napra érkezőké 1,6%-kal nőtt. Az év utolsó negyedévében a nagy­mértékű látogatószám-növekedés egyértelműen az egynapos látogatások emelkedésével magyarázható. Éves szinten a látogatók száma 5,5%-kal bővült 2011-hez képest (az egy napra látogatóké 7, a több napra látogató­ké 1%-kal).

A több napra látogatók száma 2012 első felében 3%-kal emelkedett 2011 azonos időszakához képest, a III. negyedévben – mely időszakban a turisták több mint egyharmada érkezik – 1,6%-kal vissza­esett, ezt követően az utolsó negyedév során ugyanennyivel növekedett.

2012 IV. negyedévében a külföldi látogatók 77%-a egy napnál rövidebb időt töltött hazánkban. Az egy napra utazók (7,5 millió fő) 19%-a turisztikai céllal érkezett, elsősorban Ausztriából és Szlovákiából. A szlovák rokonlátogatások száma közel 100 ezerrel, az osztrák városnézések száma 241 ezerrel nőtt ezen időszak alatt.

Hazánk földrajzi elhelyezkedéséből és a szomszédos országokkal való kapcsolatok sokszínűségéből adódóan számottevő az átutazó és az egy napon belüli látogatóforgalom aránya. A nem turisztikai célú utak aránya az egynapos látogatásokon belül jelentős, 81%. A vásárlási célú látogatá­sok száma a IV. negyedévben nem változott, míg az átutazóké az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva 9,9%-kal emelkedett. Az átutazók ará­nya e negyedévben a teljes egynapos utasforgalom 38%-át tette ki.

2012 IV. negyedévében a több napra látogatók száma 1,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A több napra érkezők (2,3 millió fő) négyötöde látogatásának fő okaként szabadidős, vagy üzleti (együttesen turisztikai) célt jelölt meg, ebből az előbbiek aránya 86%, az utóbbiaké 14%. A turisztikai céllal érkezők száma 1,0%-kal csökkent 2011 azonos negyed­évéhez viszonyítva, az üzleti utak 18%-os csökkenésének és a szabadidős utak 2,5%-os növekedésének hatására.

A több napra, nem turisztikai céllal látogatók háromötöde átutazó. Ők jellemzően románok (50%), bol­gárok (15%), kisebb arányban (6–7%) németek és szerbek, akik utazásaik során nagy arányban a nyugat-dunántúli régió szálláshelyeit veszik igénybe. A külföldi látogatók által eltöltött összes idő 2012. IV. negyedévben – az előző év azonos negyedévéhez képest – 0,8%-os csökkenéssel, összesen 21,7 millió nap volt. Az egy napra érkezők 12%-os látogató­szám-bővülése mellett, a több napra érkezők tartózkodási ideje 6,5%-kal esett vissza. A több napra látogatók átlagos tartózkodási ideje 0,6 napos csökkenéssel 6,1 nap volt az év utolsó negyedében. 2012 egészében 0,7%-kal nőtt a külföldi látogatók összes tartózkodási ideje, mely egyrészt a nyári hónapokra jellemző hosszabb utazások, másrészt az egyna­pos látogatások I. és IV. negyedévi jelentős növekedésével magyarázható.

2012 IV. negyedévében turisztikai régióink közül egyértelműen Budapest (40%) és Nyugat-Dunántúl (35%). látogatottsága volt a legnagyobb. Az észak-magyarországi régió részesedése 1,9 százalékponttal nőtt, míg a délalföldi, a balatoni és a dél-dunántúli régióé 1,1, 1,9, illetve 5,3 százalékpont­tal csökkent.

A külföldi látogatók 2012 IV. negyedévében folyó áron 257 milliárd forintot – 11%-kal kevesebbet – költöttek hazánkban, mint tavaly ilyenkor. Ezen összegből 83 milliárd forint az egy napra látogatóktól származik.

Kiadásaik 2,3%-kal emelkedtek az előző év azonos negyedéve tekintetében, legjelentősebben a szabadidős kiadások nőttek (+20%). 2012 egészét tekintve 6,6%-kal nőtt az egy napra látogatók kiadása. Turisztikai célokra 21, vásárlásra 8,2%-kal többet költöttek, mint az előző évben. Az egynapos utakhoz kapcsolódó átlagos, egy fő egy napjára jutó kiadás összege 2012 IV. negyedévében 11 ezer forint volt, mely 1100 forinttal csökkent 2011 utolsó negyedévéhez képest. 2012 egészében 10,2 ezer forint volt a napi kiadás összege személyenként, mely összesen 100 forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A több napra hazánkba látogatók 2012 IV. negyedévében 174 milliárd forint értékben vásároltak termékeket, és vettek igénybe hazai szolgáltatá­sokat. Kiadásaik 89%-a turisztikai célú utakhoz, 3,8%-a a Magyarországon dolgozók költéséhez kapcsolódik. A több napra látogatók kiadásai az egy évvel ezelőttihez viszonyítva átlagban 17%-kal csökkentek. 2011 IV. negyedévében egy fő átlagos napi költése 13,8 ezer forint volt, ami 2012 végére 12,3 ezer forintra csökkent. 2012 egészében a több napra látogatók, átlagos, 1 főre jutó napi kiadási összege 400 forintos csökkenés­sel, 12,5 ezer forint volt.

2012 IV. negyedévében a külföldiek élelmiszer- és üzemanyag-vásárlására fordított kiadásainak aránya növekedett. Az egy napra látogatók fogyasztási szerkezetében 1 százalékponttal csökkent a gyógyászati és egészség­megőrzési kiadások aránya, hasonlóan a szálláshely- és vendéglátó-szol­gáltatásokéhoz. A több napra látogatók közlekedési és kulturális kiadásai­nak aránya szintén 1 százalékponttal nőtt, a szálláshelyre és vendéglátásra, valamint az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások rovására.A turisztikai céllal érkezők szálláshelyre és vendéglátásra fordított kiadásai­nak aránya csökkent a legnagyobb mértékben.

2012 negyedik negyedévében a magyar állampolgárok 3,8 millió alkalommal utaztak külföldre, ami összességében 1,9%-kal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az utazások száma – a szabadidős turizmus kivételével – mindegyik fő motiváció esetében csökkent. Az utazások hosszát tekintve megállapítható, hogy az egynapos utak száma 3,8%-kal nőtt, miközben a többnapos utaké 15%-kal esett vissza. Az egy napra utazók közül a szabadidő eltöltése céljából és a munkavállalási céllal külföldre láto­gatók száma emelkedett 2011 IV. negyedévéhez képest. Több napra minden fő motivációs célt vizsgálva kevesebben utaztak külföldre. Egyaránt csök­kent az egy- és a többnapos külföldi tartózkodással járó üzleti utak száma.

Az összes utazás kevesebb mint fele – 1,7 millió utazás – turisztikai célú, az egynapos utak alig egyharmada, a többnapos utak 84%-a. A vizsgált negyedévben a turisztikai motivációjú utak száma 0,5%-kal csökkent. Ezen belül a szabadidő eltöltése céljából tett utak száma 1,0%-kal nőtt, az üzleti utaké 10%-kal esett vissza.

2012-ben a magyar állampolgárok 16,1 millió alkalommal utaztak külföldre, 3,0%-kal kevesebben, mint 2011-ben. A csökkenést a többnapos utak szá­mának jelentős visszaesése okozta, miközben az egynapos utak száma az előző évihez hasonlóan alakult.

A külföldre látogató magyarok 107 milliárd forintot költöttek el utazásaik során a IV. negyedévben. A kiadások 71%-a – 76 milliárd forint – turisztikai motivációjú, 18%-a – 20 milliárd forint – vásárlási célú volt. A több napra külföldre látogatók kiadásai 19, a jóval kisebb volument képviselő egynapos utak kiadásai 10%-kal csökkentek az előző év IV. negyedévéhez viszonyítva. A kiadások összességében 17%-kal csökkentek folyó áron, a szabadidős, az üzleti, a tanulási, a vásárlási és a munkavállalási célú kiadások kisebbnagyobb mértékű visszaesésének következtében.

2012-ben a külföldre utazó magyarok 516 milliárd forintot költöttek el uta­zásaik során, 3,5%-kal kevesebbet az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az egy napra kiutazók kiadása 1,5%-kal nőtt, a több napra külföldre látogatók kiadása 4,6%-kal csökkent a bázisszinthez képest.Az elmúlt évben egy napra főként Ausztriába és Szlovákiába utaztak a magyarok, ebbe a két országba irányult az egynapos utazások 82%-a.

Több napra a legtöbben Ausztriába utaztak, e szomszédunkat a több napra utazók 19%-a jelölte meg célországként. A turisztikai motivációval többnapos kül­földi útra indulók a szomszédos országok mellett nagy számban keresték fel Németországot, kedvelt úti cél volt Csehország és Franciaország is. A többnapos turisztikai utak közel egyharmada német nyelvterületre, tízből nyolc utazás pedig az Európai Unió országaiba irányult.

A külföldre látogatók fogyasztási szerkezete – csakúgy, mint a hozzánk érkezőknél – lényegesen különbözik az egy-, illetve a többnapos látogatók esetében. Az egy napra kiutazók kiadásaik több mint hattizedét élelmiszer, ital, tartós és értékes fogyasztási cikkek, egyéb árucikkek vásárlásra, míg a több napra látogatók kiadásaik közel felét szálláshely- és vendéglátó-szol­gáltatások igénybevételére, egyéb árucikkek vásárlásra fordították. 2012 IV. negyedévében az egy napra látogatóknál tovább folytatódott az üzemanyag-vásárlás arányának jelentős növekedése az előző év azonos időszakához képest (13%-ról 24%-ra).

Az utasforgalom egyenlege 2012 negyedik negyedévében 150 milliárd forint (531 millió euró) volt. Az utasforgalmi szolgáltatások exportja 11, importja 17%-kal csökkent. A forintban számolt egyenleg 7%-kal maradt el az előző év azonos időszakának egyenlegétől. A forint 2012 utolsó negyedévében az euróhoz képest 6,8%-kal volt erősebb, mint 2011 azonos időszakában. Az euróban számolt egyenleg 0,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakának egyenlegétől.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum