2013. május 3.

KSH - A napi szükségletekre a jövedelmek 63 százalékát költik a háztartások, 2013. április

A fogyasztási kiadások egy főre jutó havi összege 2012-ben 65 790 forint volt, ami változatlan áron számítva az előző évhez viszonyítva 2,1%-kal kisebb. Ezzel szemben az élelmiszer-fogyasztás csak minimális mértékben csökkent (0,6%). 

A lakásfenntartásra és háztartási energiára fordított kiadások – melyek az összkiadás mintegy negyedét teszik ki – reálértéken 1,3%-kal mérséklődtek. A ruházat és lábbeli, valamint az egyéb termékek és szolgáltatások fogyasztásának volumene mintegy 7%-kal csökkent, legnagyobb mértékben pedig a szeszes italokra, dohányárukra fordított kiadások estek vissza (8,1%). Utóbbiban a jövedékiadó-emelés árnövelő hatásán kívül, a vendéglátóhelyeken bevezetett erőteljes korlátozás, illetve tiltás, továbbá a munkahelyi ellenőrzések szigorítása is szerepet játszott.

A hírközlésre fordított kiadások volumene 2,5%-kal csökkent, amihez az előző évinél gyorsabb áremelkedés is hozzájárult. 2012-ben a háztartások havi fogyasztási kiadásai közül csupán az egészségügyi kiadások emelkedtek reálértéken (1,0%).

A háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezete 

A háztartások kiadásaiknak több mint felét, 51,7%-át lakásfenntartásra, háztartási energiára és élelmiszerre költötték, ezek közül is lakásfenntartásra és háztartási energiára fordították a legtöbbet, ami az előző évinél 0,7 százalékponttal nagyobb hányadot jelentett.

A háztartásoknak a napi szükségletek, mint az étkezés, a lakhatás, a munkába, az iskolába járás költségeinek fedezése után, a többi szükséglet kielégítésére már csak összes kiadásuk alig több mint 37%-a maradt, ami 2012-ben az elmúlt évihez képest 0,9 százalékponttal csökkent.

A háztartások fogyasztása az alsó és a felső jövedelmi ötödben 

A legszegényebb háztartások fogyasztási színvonala és szerkezete jelentősen eltér a leggazdagabbétól. A háztartások összes fogyasztása 2012-ben nominálértéken a legalsó (legszegényebb) jövedelmi ötödben 34 479, míg a legfelső (leggazdagabb) jövedelmi ötödben 123 388 forint volt.

2012-ben tovább nyílt az olló a legrosszabb és a legjobb anyagi helyzetben lévő háztartások között, amit az is mutat, hogy a családok fogyasztásának volumene az alsó jövedelmi ötödben sokkal nagyobb mértékben (5,1%-kal) csökkent, mint a legfelső ötödben (1,1%-kal). A legfelső jövedelmi ötödben a háztartások élelmiszer- (3,3%), lakásfenntartási (0,9%), egészségügyi (4,7%) és közlekedési (4,3%) fogyasztása reálértéken nőtt, miközben az alsó jövedelmi kategóriában csökkent.

Az alsó jövedelmi ötödben élők kiadásaik jóval nagyobb hányadát (61,8%-át) fordítják a létfenntartáshoz szükséges rugalmatlan alapszükségleteik kielégítésére, így élelmezésre és lakásfenntartásra, mint a legjobb anyagi körülmények között élők, akiknél ez összes kiadásuk 42,9%-át tette ki 2012-ben.

Jelentős az eltérés a legrosszabb és legjobb anyagi helyzetben lévő háztartások által elfogyasztott élelmiszer-mennyiségek között. A legfelső jövedelmi ötöd fogyasztása mindegyik élelmiszercsoportban magasabb, mint a legalsó ötödé. Az élettani szempontból legértékesebb tej és tejtermékek esetében 2012-ben tovább nőtt a különbség: a tejnél 0,5 literrel, a sajtnál és egyéb tejterméknél 0,2, valamint a friss és tartósított gyümölcsnél 0,2 kilogrammal. A változások azért is figyelemre méltóak, mert e termékcsoportoknál eddig is számottevő volt a legrosszabb anyagi helyzetben lévők lemaradása.

A tartós fogyasztási cikkel rendelkező háztartások aránya 

2012-ben az előző évihez képest dinamikusabban nőtt a plazma- és az LCD-televízióval (5,6 százalékponttal), a hordozható számítógéppel (4,9 százalékponttal), a digitális fényképezőgéppel (3,4 százalékponttal) és a mosogatógéppel (1,6 százalékponttal) való ellátottság. A digitális fényképezőgépek és a laptopok elterjedtsége a középső jövedelmi kategóriákba (2., 3. és 4. jövedelmi ötödbe) tartozó háztartásoknál mért erőteljes növekedés következménye. Az előfizetéses mobiltelefonok terjedési üteme csökkent 2011-hez képest (2012-ben 2,5, 2011-ben pedig 5,2 százalékpont volt), a kártyás mobiltelefonokkal való ellátottság pedig kismértékben (1,1 százalékponttal) csökkent, annak következtében, hogy előfordulása csak a legalsó ötödben nőtt, a többiben visszaesett.

A tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság is jelentősen függ az anyagi helyzettől. Az alapvető tartós fogyasztási cikkek, illetve az alacsonyabb árfekvésű, már régóta jelenlévő termékek esetén kisebb a különbség az alsó és a felső jövedelmi ötödben a háztartások tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága között, mivel e készülékeket az alsó és a középső jövedelmi ötödbe tartozó háztartások is meg tudják már vásárolni.

Számottevőek a különbségek az új és fajlagosan drágább háztartási, illetve híradás-technikai cikkek esetében, ugyanis a felső jövedelmi ötödbe tartozó háztartások ellátottsági előnye jelentős, kivéve azokat a termékeket, amelyekből van korszerűbb, helyettesítő termék (pl. a jobb módúak az asztali számítógépek helyett egyre inkább laptopot vásárolnak).

A háztartások fogyasztása a referenciaszemély gazdasági aktivitása szerint

A 3803 ezer háztartás 54,1%-ában él dolgozó vagy jövedelmet biztosító tevékenységet végző személy, 39,4%-ában nyugdíjas és 6,6%-ában munkanélküli vagy egyéb inaktív a referenciaszemély.

A dolgozó referenciaszemélyű háztartások kiadásaik 48,3%-át fordították lakásfenntartásra, háztartási energiára és élelmiszerre, és a többi háztartástípushoz képest fogyasztásuk sokkal nagyobb hányadát (13,3%-át) tették ki a közlekedésre fordított költségek. Az aktív háztartások rendszeres háztartási kiadásainak aránya volt a legalacsonyabb, annak ellenére, hogy 2012-ben az élelmiszerre fordított kiadásaik aránya 0,8, lakásfenntartási költségeiké pedig 0,1 százalékponttal nőtt.

A nyugellátásban részesülő, illetve a munkanélküli vagy egyéb inaktív háztartások összes fogyasztásuk nagyobb hányadát kénytelenek alapvető szükségleteik kielégítésére fordítani, így élelmiszerre és lakásfenntartásra együttesen 57,2, illetve 60,8%-ot.

Mindkét háztartástípusnál a lakásfenntartásra és háztartási energiára fordított kiadások aránya növekedett az előző évhez képest (a nyugdíjasoknál 0,3, az egyéb inaktívaknál 1,9 százalékponttal), és így már meghaladta az összes kiadásuk 31%-át. 2012-ben a munkanélküli vagy egyéb inaktív háztartásokban nagymértékben, 1,0 százalékponttal csökkent az élelmiszer-kiadások aránya az összkiadásból.

Az átlagosnál alacsonyabb e háztartások közlekedési költségeinek az összes fogyasztásból való részesedése (7,2 és 6,7%), ez részben a nyugdíjasok kedvezményes és ingyenes utazási lehetőségeivel függ össze, továbbá azzal, hogy a nem dolgozók nem veszik igénybe a közlekedési lehetőségeket a munkába járáshoz, illetve az egyéb inaktívak közül a kisgyermekes édesanyák is kedvezményes utazási lehetőségben részesülnek.

Az összes fogyasztási kiadás egy főre jutó havi összege 2012-ben az aktív háztartásokban 66,5 ezer, a nyugdíjas háztartásokban 71,2 ezer, illetve a munkanélküli vagy egyéb inaktív háztartásokban 33,8 ezer forint volt. Az aktív és a nyugdíjas háztartások fogyasztási színvonala meghaladja az országos átlagot, míg a munkanélküliek vagy egyéb inaktívaké jelentős mértékben elmaradt attól.

Az aktív háztartások élelmiszerre és alkoholmentes italokra, lakásfenntartásra és háztartási energiára, lakberendezésre és háztartásvitelre, illetve fiatalabb korukkal összefüggésben egészségügyre fordítanak az országos átlagnál kevesebbet, míg a többi kiadási főcsoportban azt jóval meghaladó a fogyasztásuk. A nyugdíjas háztartások – időskoruk miatt – egészségügyi kiadásokra az országos átlag közel kétszeresét költik, de a lakásfenntartási és háztartási energia, illetve lakberendezési kiadásaik is magasak, mivel kisebb háztartásnagyságuk miatt egy főre vetítve nagyobb alapterületű lakásokban laknak, és így lakhatási költségeik fajlagosan magasabbak.

Jelentősek a nyugellátásban részesülők élelmiszerre fordított kiadásai is. A nyugdíjasok többi kiadásának színvonala az országos átlag alatti. Ettől eltérően a munkanélküli vagy egyéb inaktív háztartások fogyasztása minden fogyasztási főcsoportban jelentősen elmarad az országos átlagtól, beleértve a háztartásban fogyasztott élelmiszerek mennyiségét is.

A munkabérrel rendelkező háztartásokban élők fogyasztási kiadásának volumene 2,5%-kal csökkent 2012-ben az előző évhez viszonyítva, a nyugdíjas háztartásokban 2,2, az egyéb inaktívak esetében pedig 1,8%-kal.

A különböző gazdasági aktivitású háztartások másként reagáltak a fogyasztási lehetőségeik szűkülésére. Az aktív háztartások oktatási és élelmezési kiadásai reálértéken nőttek, a többi csoporté csökkentek. A nyugdíjasok kultúrára és szórakozásra, az egészségügyre, ruházatra, lábbelire, lakberendezési és háztartásviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik reálértékét tudták növelni 2011-hez képest, ezek az egészségügy kivételével a nyugállományban lévők nagyobb mozgásterét jelzik. Az egyéb inaktív háztartások alacsony fogyasztási színvonala miatt kevésbé volt lehetőségük fogyasztási szerkezetűk átalakítására, így főleg az alapvető szükségleteket kielégítő vendéglátási (a gyermekek iskolai étkezése is ide tartozik), lakásfenntartási, egészségügyi és közlekedési kiadásaik volumene nőtt.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum