2013. május 8.

KSH - A népesség természetes fogyása 32 év folyamatos, 2013. április


2013. január 1-jén az ország lakosságának lélekszáma a 2011. évi népszámlálás adatainak továbbvezetésével 9 millió 906 ezer fő volt. A természetes fogyás 32 éve folyamatos. 2012-ben a születések nagyobb mértékben emelkedtek, mint a halálozások, ezért a természetes fogyás üteme némileg mérséklődött. 

A halálozások száma 39 200 fővel haladta meg a születésekét, a két fő népmozgalmi esemény különbözeteként ennyivel csökkent a lakosság lélekszáma. A népességszám tényleges fogyását
azonban fékezte a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege. Az ebből adódó nyereség 2012-ben 13 600 főre becsülhető, így összességében 25,6 ezerrel kevesebben éltek Magyarországon, mint egy évvel korábban.

A halálozások száma az ország valamennyi régiójában és megyéjében meghaladta a születésekét. Az ebből következő természetes fogyás mértéke azonban területi egységenként eltérő. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legmagasabb, Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön a legalacsonyabb.

Az országos átlagnál gyorsabb a fogyás üteme Békés, Vas, Zala és Nógrád megyében, az átlagosnál alacsonyabb születési és magasabb halálozási ráták következtében. Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében viszont – főleg az országosnál fiatalabb korösszetételből adódóan – viszonylag magas a születési és alacsony a halálozási arány, ebből eredően legkisebb a természetes fogyás mértéke.

2012-ben az országnak csak három olyan nagyobb területi egysége volt, ahol a belföldi és a nemzetközi vándorlásnak köszönhetően a lakosság lélekszáma ténylegesen gyarapodott, ezek: (a Közép-Magyarországot alkotó) Budapest és Pest megye, valamint Győr-Moson-Sopron megye.

Születés

A születések száma először 1998-ban csökkent százezer alá, majd az ezredfordulót követően ingadozással tarkítva, de alapvetően alacsony szinten, 94,6 és 99,9 ezer között mozgott, a 2010. évi újabb jelentős csökkenést követően pedig a 2011-ben regisztrált 88 049 újszülött a legalacsonyabb születésszámot jelentette a hazai népmozgalmi statisztika elmúlt 137 éves történetében. Innen egy lassú emelkedés kezdődött, aminek eredményeként 2012-ben 90 300 gyermek jött világra, 2,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Az emelkedés eltérő mértékben ugyan, de a szülőképes korú nők valamennyi korcsoportját érintette. A 30 év alatti nők termékenységének emelkedése jelentősebb volt, mint – a 45–49 évesek kivételével – az annál idősebbeké. A 2251 többletszületés jelentős hányada, közel kétharmada, egyetlen korosztálytól, a 35–39 évesektől származott. Ez azzal magyarázható, hogy a termékenységük emelkedése mellett jelentős e korcsoport létszáma is.

A szülő nők átlagos életkorának további emelkedését jelzi az, hogy 2012-ben is a 30–34 éves nők korcsoportjában volt a leggyakoribb a gyermekvállalás. Az 1990-es évek közepéig a 20–24 évesek, 2009-ig a 25–29 éves nők „uralták” a gyermeket vállalók körét. A váltás tehát csak az elmúlt néhány évben következett be, részben a fiatal 30-asok növekvő és a 20-as éveikben járó nők jelentős mértékben csökkenő termékenységével összefüggésben. 2012-ben a 30–34 éves nők az összes születésszám közel egyharmadát adták, ezért termékenységi magatartásuk változása továbbra is fontos szerepet játszik a születésszám alakulásában.

Az éves születésszám fontos tényezője, hogy mekkora hányaduk származik házas és nem házas párkapcsolatból. A házasságon kívüli születések aránya folyamatosan emelkedett 2009-ig, majd 2010-ben változatlan maradt, 40,8 százalékos aránnyal. Ezt követően újból dinamikus emelkedésnek indult, és a 2011. évi 42,3 százalékot követően, 2012-ben az eddig mért legmagasabb értéket, 44,5 százalékot ért el. A növekedés mögött a házasságból származó gyermekek számának csökkenése és a házasságon
kívüli születések átlagosnál nagyobb mértékű növekedése áll.

Az előző évhez viszonyítva 2012-ben 8 százalékkal emelkedett a házasságon kívül világra jött gyermekek száma, ami közel 3 ezer fős többletet jelentett, ugyanakkor házasságból 1,4 százalékkal, mintegy 740-nel kevesebb gyermek jött világra. A házasságon kívüli születések száma valamennyi életkorban emelkedett, viszont a házasságból született gyermekszám csökkenése csak a 35 év alatti nőknél figyelhető meg. Valószínűleg ez összefügg az élettársi kapcsolatok terjedésével az ilyen korú nők körében.

A 2012. évi termékenységi szint mellett száz nő 134 gyermeket hozna világra élete folyamán, 10-zel többet, mint az előző évben. E jelentős emelkedés még mindig messze elmarad az egyszerű reprodukció biztosításához átlagosan szükséges 210-es gyermekszámtól. A bruttó reprodukciós együttható értéke 0,648 volt, azaz a 2012. évi termékenységi szint mellett ezer nő az élete során 648 leánygyermeknek adna életet, az így felnövekvő gyermekgenerációk létszáma 35,2 százalékkal maradna el a szülői nemzedékek létszámától. Az előző évi 40 százalékos reprodukciós deficit mérséklődött ugyan, de még mindig jelentős.

Halálozás

A halálozások száma az 1990-es évek elejétől ingadozásokkal tarkított, de alapvetően ereszkedő trendet követ. Az 1993. évi 150 ezret meghaladó haláleset hosszú évtizedek óta a legmagasabb volt. Innen indult a csökkenés, gyakran megszakítva egy-egy kisebb emelkedést vagy stagnálást hozó évvel. 2011 fordulatot jelentett, mivel hosszú idő óta először volt a halálozások száma 130 ezernél kevesebb. 2012-ben kismértékben, 0,5 százalékkal emelkedett az elhunytak száma, de a 129 500 halálozás még mindig a 130 ezres szint alatt maradt.

A halálozások száma az év során egyenetlenül alakult, öt hónapban mérséklődött, hét hónapban viszont nőtt az előző év azonos hónapjaihoz képest. A halálozási többlet különösen márciusban volt számottevő (9,3%), amiben az akkor tetőző influenzajárványnak lehetett meghatározó szerepe, a júliusi 6,2 százalékos emelkedés pedig valószínűleg a tartós hőség halálozásokra gyakorolt hatásával magyarázható. Összességében az év folyamán 0,5 százalékkal emelkedett az elhunytak száma, ami az előző évinél 705-tel több halálozásból adódott.

2012-ben ezer lakosra 13,0 halálozás jutott; nemenként differenciálva: a férfiaknál 13,5, a nőknél 12,7. Az előző évhez viszonyítva a férfiaknál változatlan maradt, a nőknél viszont 0,3 ezrelékponttal emelkedett e mutató értéke. A férfiaknál az 1 és 14 év közötti gyermekkorúak, valamint a legidősebbek mortalitása nőtt, a 15–39 éveseké stagnált, a 40–79 éveseknél viszont valamennyi korcsoportban mérséklődött a halandóság.

Feltűnő a 15 év alatti fiúgyermekek mortalitásának közel 19 százalékos emelkedése, de itt meg kell jegyezni, hogy az alacsony esetszámok miatt ebben a korcsoportban néhány váratlan baleset vagy tragédia jelentősen módosíthatja a halandóság évenkénti szintjét. A nőknél csak az újszülöttek és a 80 év felettiek körében emelkedett a mortalitás, a többi korcsoportban javult, de a csökkenés dinamikája különösen a középkorú nőknél volt kisebb mértékű, mint a hasonló életkorú férfiaknál.

A mortalitás nemek szerinti alakulásában a legjelentősebb változás a csecsemőhaladóságban következett be. Korábban nem tapasztalt módon a leánycsecsemők halandósága 2012-ben első alkalommal múlta felül a fiú újszülöttekét. Ennek oka az, hogy a leány újszülöttek halandósága 8,5 százalékkal emelkedett, míg a fiúk között ugyanilyen mértékben csökkent a csecsemőhalandóság. Így az újszülöttek az egyetlen korosztály, amelyikben a leányok mortalitása meghaladta a fiúkét. Mindemellett a csecsemő-halandóság mértéke mindkét nem esetében 5 ezrelék alatt maradt. 2012-ben tízezer újszülött fiúgyermek közül 48, a leánygyermekek közül 49 hunyt el 1 éves kora előtt.

A halálozások összes száma 705 fővel haladta meg az előző évit. A halandóság korábban jelzett nemek szerinti eltérő alakulása következtében az emelkedés kizárólag a nők halálozásait érintette. Az elhunyt nők száma 1088 fővel emelkedett, míg a férfiaké 383 fővel csökkent az előző évhez viszonyítva. A férfiak esetében az özvegyek kivételével mindegyik családi állapotban csökkent, a nők esetében a házasok kivételével a többi családi állapotban emelkedett az elhunytak száma. A várható élettartam nemek szerinti különbsége okozza azt a jelenséget, hogy az elhunyt férfiak többsége (53 százaléka) házasságban élt halála előtt, az elhunyt nők között viszont az özvegy családi állapotúak részaránya volt a meghatározó, közel
64 százalékkal.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum