2013. június 10.

AMC - Bort naponta 13 százalék fogyaszt, 2013. május


A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságának megbízásából a közösségi bormarketinget támogató országos felmérés készült a borvásárlók körében igényeik, véleményeik, preferenciáik megismerése céljából.

A vizsgálat célja az volt, hogy általános képet adjon a magyar borfogyasztók fogyasztási szokásairól, a fogyasztás körülményeiről, a bor vásárlásának folyamatáról, a vásárolt borokról, a vásárlás tényezőiről, a borra költött összegekről. A felmérést készítők megkísérelték feltárni az egyes magyar borvidékek kedveltségét, a fogyasztók külföldi borokhoz való viszonyát, a borral kapcsolatos attitűdjeiket, valamint szegmentálni a borfogyasztói piacot.

A kutatás három fázisban valósult meg: Az első fázis fókuszcsoportos kutatásának célja az általános attitűdök feltárása volt, az ezt követő kutatási fázisban kérdőíves módszerrel vizsgálták a borfogyasztási szokásokat, a harmadik, szintén fókuszcsoportos kutatás a borfogyasztás ellen ható tényezőket vizsgálta. Az első kutatás eredményei támpontot nyújtottak a kérdőív összeállításához a következő, kvantitatív kutatási fázisban.

Borfogyasztási attitűdök

A fókuszcsoportos vizsgálat a következő kérdésköröket vizsgálta: borfogyasztási attitűdök, a borvásárlói döntések folyamata, hazai és külföldi borok iránti attitűdök. Mindkét kvalitatív kutatás során 6, nemek szerint homogén, életkor szerint heterogén fókuszcsoportot szerveztek a következő településéken: Budapest (2 csoport), Nyíregyháza (2 csoport), Sopron (2 csoport).

A borfogyasztással szembeni attitűdöket asszociációs módszerrel vizsgálták. A borral kapcsolatos asszociációk pozitívak, barátokhoz, élményekhez, szórakozáshoz, nem hétköznapi eseményekhez, jó ízekhez köthetők, amelyben nemek szerinti eltérést nem találtak.

A résztvevőket a jó és rossz bor ismérveiről kérdezték.  Az íz mellett a szempontok között megjelenik az illat, az egyediség, stílus, a megfelelő hőmérséklet, a dekoratív csomagolás, a tisztaság, az évjárat és alkoholfok. A jó bor ne legyen „túlkezelt” vagy „kénes”, szőlőből készüljön, ne okozzon fejfájást, és ne legyen az üveg alján üledék.

A pozícionálás alapjainak feltárásához azokat az egyedi jellemzőket vizsgálták, amelyek a válaszadók által fogyasztott, jó bornak tartott termékeket megkülönböztetik más boroktól. A különbségeket (az ízérzet mellett) a következőkben jelölték meg a férfi résztvevők: egészségesebb, minőségi, felfrissít, ellazít, harmonikus, „olyan, mint egy igaz barát, akihez fordulhatok, ha csalódás ér”, étvágyat gerjeszt, elegáns, társasági. A női csoportokban a következő szempontok merültek fel: a jó bor abban különbözik más boroktól, hogy illeszkedik a vacsorához, sokféle ételhez fogyasztható, kevés van belőle, illeszkedik a hangulathoz, egészséges és kényeztet.

A sör, vagy más alkoholos ital és a bor közötti választási szituációban a bor mellett számos érv szól, melyet a résztvevők megjelöltek. Legjellemzőbb, hogy a bor társasági ital, ünnepekhez mindenképpen köthető, egészséges, eleganciát sugall, vagy éppen könnyű, ezért akár nagyobb mennyiségben is fogyasztható.

A borvásárlói döntések folyamatának vizsgálati eredményei szerint a döntés értékelési fázisában a borvásárlók számos szempontot figyelembe vesznek, melyek a borfogyasztás célja szerint eltérőek lehetnek. A megszokott szempontok (ár, fajta, borvidék, termelő) mellett a résztvevők hangsúlyozták a barátok, ismerősök ajánlását. A vásárlók egyre érzékenyebbek a bor megjelenésére (címke, design), ez határozottan megjelenik a döntési szempontok között.

A borokkal kapcsolatos információforrások: hipermarket, szupermarket, borszaküzlet, pincészet, borászati lapok, magazinok, internet, webáruház, borvidéki honlapok, borral kapcsolatos rendezvények.

A magyar borok kínálatával valamennyi csoportban elégedettek voltak a résztvevők. Véleményük szerint a bővülő minőségi kínálat kielégíti a fogyasztók igényeit. Nem tudtak megfogalmazni olyan borféleséget, ami hiányozna a hazai borok kínálatából. jellemző, hogy a résztvevők Magyarországon általában nem vásárolnak külföldi bort, viszont külföldi látogatásaik alkalmával igen. A külföldi borokkal kapcsolatban többen említették, hogy drágának tartják azokat. Természetesen ezzel ellentétes vélemény is megfogalmazódott: a résztvevők azt látják, hogy a hasonló minőségű hazai és külföldi botok esetén a külföldi bor olcsóbban jelenik meg a hazai piacon.

Borfogyasztói szokások

A kvantitatív kutatás során a minta összesen 1550 főt volt, az adatfelvétel 2013. március 7. és 19. között zajlott a 18 év feletti lakosság körében. A kutatásba az aktív borfogyasztókat vonták be, így csak a legalább havonta bort fogyasztók képezték a minta részét. Kiszűrték a borászat, borkereskedelem, vendéglátás területén dolgozókat, valamint a marketinggel, piackutatással foglalkozókat.

Borfogyasztás gyakorisága a bor íze és színe szerint
 • A legtöbben (53%) havonta néhány (1-3) alkalommal isznak csak bort, a borfogyasztók negyede heti rendszerességgel, míg egy kisebb csoportjuk (13%) naponta fogyasztja.
 • A férfiak gyakrabban isznak bort, mint a nők, a napi fogyasztók leginkább férfiak.
 • A borfogyasztók között az édesebb (édes, félédes) fajták szélesebb körben elterjedtek.
 • A száraz bort fogyasztják a legkevesebben (56%).
 • A vörösbor a legelterjedtebb (86%), ezt kevéssel követi a fehér, de a fogyasztás gyakorisága a vörösbor esetében messze a legmagasabb.
 • A rosé a többinél kevésbé elterjedt, a kérdezettek alig 60%-a fogyasztja.
A fogyasztott bor mennyisége
 • A borfogyasztók többsége viszonylag kis mennyiséget iszik havonta, több mint fele (54%) egy litert vagy kevesebbet fogyaszt.
 • Egy kisebb részük (10%) fogyaszt 5 liter fölött havonta.
 • A férfiak – akik gyakrabban is isznak, mint a nők - nagyobb mennyiséget is fogyasztanak havonta.
 • A legtöbb bort Dunától keletre, legkevesebbet Budapesten fogyasztják.
 • Az elmúlt években némileg csökkenhetett a fogyasztott bormennyiség.
 • A fogyasztott mennyiség csökkenése döntően a nők között volt jellemző.
 • A Dunától nyugatra szélesebb körben csökkent a fogyasztott mennyiség, míg Dunától keletre kisebb arányban nőtt.
A borfogyasztás körülményei
 • Jellemzően otthon, vagy vendégségben fogyasztanak bort.
 • A vendégségben fogyasztás inkább Dunától keletre, inkább vidékies környezetben (falu, kisváros) és a magasabb végzettségűek körében elterjedt.
 • A kérdezettek döntően tisztán fogyasztják a bort.
 • A válaszadók felénél a fröccs és az üdítővel társítás is szóba jöhet.
 • A tisztán fogyasztás inkább a férfiakra jellemző, országrészt tekintve a Dunától keletre a városokban, különösen a magasabb iskolai végzettségűek körében.
 • A fröccs szintén a férfiak körében népszerűbb, a vidéki Magyarországon jelentősen többen isszák, mint a fővárosban
 • A kólával, üdítővel társítás a legkevésbé népszerű, ezt a formát a nők választják gyakrabban. A Dunától keletre és a falvakban elterjedtebb. A felsőfokú végzettségűek elutasítják.
A borvásárlás folyamata
 • A fogyasztók többsége – közel 2/3 része – nem szokott boros hírekről tájékozódni.
 • Akik mégis, azok többsége havonta legfeljebb 1-2 alkalommal teszi ezt.
 • Döntően az Internetről és barátoktól, ismerősöktől szerzik az információikat.
 • Borbeszerzési helyszínként legelterjedtebbek a hipermarketek, a válaszadók 1/3-a itt vásárol.
 • Ezt követik a helyi bortermelők, az ABC-k és szupermarketek, valamint a diszkontok.
 • Összességében a teljes borvásárlási folyamatban a férfiak aktívabbak.
Borvásárlási szempontok
 • Az első öt jellemzőnek közel azonos a súlya: bor színe, magyar bor legyen, édessége, a szőlőfajta és az ár.
 • Az ár és a borvidék a legszélesebb körben mérlegelt szempontok.
A vásárolt bor kiszerelése
 • Saját fogyasztásra mindegyik kiszerelés hasonlóan elterjedt,
 • ajándékozás esetében a klasszikus 0,75 literes üveges kiszerelés mellett a termelői bor is igen népszerű.
Borra költött összeg
 • Átlagosan 3266 Ft-ot költenek havonta borra.
 • Az otthoni fogyasztásra szánt hagyományos üveg (0,75 l) borért jóval alacsonyabb összeget fizetnének.
 • Ajándékba és vendégségbe az 1000 Ft és 2000 Ft közötti borok elfogadhatóak,
 • különleges alkalomra már elfogadható 2000 Ft fölötti árú bor.
Borral, életstílussal kapcsolatos attitűdök

A borral kapcsolatosan 5 szegmens körvonalazódott:
 • Társasági, újdonságkedvelő (31%)
 • Gazdaságos, árérzékeny (27%)
 • Külföldi rajongó, borsznob (3%)
 • Érdektelen, szkeptikus (7%)
 • Újdonságkerülő, passzív (31%)
A borvidékek kedveltsége
 • A legkedveltebb Tokaj, ezt szorosan követi Eger és Villány,
 • ezeket jóval elmaradva követi Badacsony, Balaton-felvidék és Szekszárd.
Külföldi borok
 • A borvásárlók többsége szokott külföldi bort is vásárolni, de csak ritkán.
 • A vásárlók leginkább az olasz, francia, kisebb arányban a spanyol és portugál borokat vásárolják.
 • Az olasz bort ajándékba és saját fogyasztásra egyaránt szívesen vásárolják, a franciát inkább ajándékba, a spanyol és a portugál bort inkább saját fogyasztásra szánják.
 • A legerősebb kihívást az olasz és a francia borok jelenthetik a magyar bornak.
A borfogyasztás ellen ható tényezők

Tekintettel a korábbi kutatások adataira, amelyek a bort nem fogyasztók jelentős arányát jelezték, külön kvalitatív kutatási fázisban vizsgálták e csoport borral kapcsolatos attitűdjeit. A második fókuszcsoportos vizsgálat során arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyek a borfogyasztás ellen ható tényezők (előítéletek, félelmek, meggyőződések, tévképzetek, stb.).

A kutatásban olyan személyek vettek részt, akik egyáltalán nem, vagy havi rendszerességnél ritkábban fogyasztanak bort, az alkoholtartalmú italok fogyasztását azonban nem utasítják el. A résztvevők alkoholos italfogyasztására jellemző a társasági élet, családi összejövetelek, de sörfogyasztás esetén szóba jöhet a magányos TV nézés is. Az italválasztás szempontjai között szerepel az alkalom (pl. ünnepekhez pezsgő, pálinka illik), a minőség (társaságban fontos), a társaság (család) igényei, a fogyasztás helyszíne (szórakozóhelyen bort semmiképpen), a márka, az akció, és az, hogy mennyire keverhető más alkoholos italokkal.

A bor a női résztvevők szerint az alkoholtartalmú italok középmezőnyében található, férfiak esetében a sör, nők esetében a likőrök és az ízesített vagy normál sörök előzik meg. Felmerült, hogy a fogyasztott ital választása korosztály- és életszínvonal-függő, a borfogyasztásnak pedig magasabb presztízst tulajdonítottak a résztvevők. A sört könnyen hozzáférhető és olcsó italnak tartják a női résztvevők, ezért az italok kedveltségi listáján az első-második helyre sorolták. A röviditalokat is népszerűnek tartották, a sör után következnének egy képzelt listán, és jelezték a házi készítésű pálinkák terjedésének tendenciáját, ami egyre inkább erősíti a pálinkafogyasztást. Az egyik férfi csoportban feltételezték, hogy a borfogyasztás mennyisége összefügg azzal, hogy van-e közelben borvidék. Egyébként a sört és a pálinkát elterjedtebb italnak tartották, mert sokkal kézenfekvőbb, előbb előveszik az emberek, míg a borfogyasztáshoz tartozik egyfajta „körítés”. Úgy vélik, sört az ember munka mellett, előtt, után előbb fogyaszt, mint bort, az otthoni tévénézéshez is jobban illik.

Elhangzott, hogy a Balaton partján drága, de jó minőségű borokat árulnak, és borfogyasztás a reklámok hatására egyre népszerűbb Magyarországon. Megfogalmazódott, hogy olyan sok bor fogy Magyarországon, amennyit megtermelni képtelenség, ezért valószínű, hogy sok a tablettás bor készül az országban.

A borfogyasztás ellen ható, a résztvevők által megjelölt tényezők:
 • alkoholtartalom, „alkoholos íze van”,
 •  a bor álmosít,
 • rossz emlékek, korábbi rossz tapasztalatok,
 • nincs kultúrája a családban, nem vált szokássá,
 • szórakozóhelyen nem lehet borozni, rossz a borok minősége,
 • nincs kultúrája, mint néhány külföldi országban, ahol a borfogyasztás a mindennapi étkezések része,
 • Ahhoz, hogy „kulturálódjon a fogyasztó” (azaz tanfolyamokhoz, jobb minőségű borok megvásárlásához) pénzre lenne szüksége, ami nem áll rendelkezésre.
 • A bor drága, az átlagember nem engedheti meg magának a borfogyasztást az ára miatt.
 • Társaság kell és „körítés kell hozzá”, a sör ezzel szemben mindennapibb ital.
 • A röviditalhoz a sör társítható, bor nem, a bor csak magában fogyasztható.
 • a borfogyasztásnak magasabb presztízst tulajdonítanak, a sör könnyebben hozzáférhető és olcsóbb,
 • „Nagy” a kiszerelése, „kell egy csapat hozzá, hogy megigyák”. A többi ital „praktikusabb”.
 • A bor másnap rosszullétet okoz, gyomorbántalmakat okoz.
 • Többen említették, hogy a bornál bizonytalan a minőség.
 • Az ízzel kapcsolatban számos válasz érkezett. A bor nem ízlik, de ezt néhányan kólával, ananászlével, üdítővel enyhítik a fiatalabb válaszadók közül,
 • véleményvezetők hatása: a társaság inkább sörözik,
 • antialkoholizmus.
Az alkoholfogyasztás ellen ható tényezők, melyek hatnak a borfogyasztás ellen is:
  • női résztvevők esetében a gyermekek,
  • szintén nők esetében az illemtudás: „… egy 3 gyerekes anyukának nem illik innia…”
  • gyógyszerszedés, egészségügyi problémák
Az ismerősök, véleményvezérek hatását vizsgálva rákérdeztek arra, hogy a baráti körben vannak-e olyanok, akik nem fogyasztanak bort, és a megkérdezettek tudják-e ennek az okát. A válaszokban a családi borkultúra hiányára („azt mondta, hogy savat csinál neki… apja is ezt mondja), a hozzá nem értésre és sznobizmusra (sznob az, aki bort fogyaszt) hivatkoztak a borfogyasztás elutasításának okaként.

A borral szembeni attitűdöket itt is asszociációs módszerrel vizsgálták. A borral, borászattal és azokhoz kapcsolódó eseményekkel, történésekkel kapcsolatos asszociációk a legtöbb esetben alapvetően pozitívak. A résztvevőknek feltett kérdés a következőképpen hangzott: „mit gondolnak, ha a bor ember lenne, milyen ember lenne?” A válaszokban megjelenik a magas életszínvonal, a sznobizmus, a menedzseri életstílus és annak „kellékei”, valamint az ahhoz társuló sztereotípiák (terepjáró, BMV, tenisz). Ez összhangban áll a bor elutasításának okainál kapott válasszal, miszerint az átlagember nem engedheti meg magának a borfogyasztást.

Vizsgálták, hogy e csoportok résztvevői milyen célból és milyen szempontok alapján vásároltak legutóbb bort. A leggyakoribb ok az ajándékozás volt, amit a sütés-főzés, borfesztivál követett. Az ajándékozási célú borválasztás szempontjai között az alábbi válaszok szerepeltek: az ajándékozott neme, a bor megjelenése, hírnév, a bor íze, színe, az ajándékozott ízlése, aszú legyen, hol árusítják, milyen körülmények között, villányi legyen a bor, „magyarnak nézzen ki”, jó minőségű legyen.

Megkérdezték a résztvevőket, hogy éreznek-e valamilyen kockázatot a borválasztáskor. A válaszok szerint kockázat akkor merül fel, ha nem ismerik eléggé az ajándékozott személy ízlését, ha nincs információjuk az adott borról. Folyóbornál magasabb kockázatot éreznek, ahogyan a szórakozóhelyeken fogyasztott borok esetében is. Elmondták, hogy a csomagolás sok esetben megtévesztő, jobb minőséget sugall a másnap „fejfájást okozó bornak”. A kockázatot úgy próbálják csökkenteni, hogy egy ismert vidék borát választják, vagy az eladó segítségét kérik, esetleg figyelembe veszik a barátok és családjuk véleményét. Kerülik a műanyag palackos „Koccintós” borokat, 1000-1500 Ft alatt nem vásárolnak bort.

A program zárásaként az 52 résztvevő Irsai Olivér (száraz, fehér) bort kóstolt. A kóstoltatás célja annak megismerése volt, hogy a borok egyes jellemzői (szín, illat, íz, savhatás, összbenyomás) mennyiben befolyásolják a borfogyasztás elutasítását. Azt tapasztalták, hogy valamennyi vizsgált tényező az egytől ötig terjedő tetszési skálán 3,5 feletti értékelést kapott, ami azt a hipotézist vetíti előre, hogy a bor nem fogyasztását sokkal inkább a fent jelölt „a borfogyasztás ellen ható, a résztvevők által megjelölt tényezők” okozzák.

Forrás: AMC

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum