2013. augusztus 8.

KSH - Az alkalmazottak száma 2,7 millió fő 2012-ben

A foglalkoztatottak legnagyobb része alkalmazottként jelenik meg a munkaerőpiacon. A gazdasági szervezetek körében végzett, úgynevezett intézményi adatgyűjtésből származó információk alapján lehetőség van a részletesebb ágazati struktúra és egyéb jellemzők bemutatására. Az intézményi adatgyűjtés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, továbbá létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervekre és a kijelölt nonprofit szervezetekre kiterjedő adatgyűjtés, amely az alkalmazásban állókat a szervezetek székhelyén regisztrálja. 

Az alkalmazásban állók száma – a megfigyelt szervezetek körében – országosan az utóbbi években hullámzóan alakult. 2009-ben a gazdasági és pénzügyi válság miatti 3,7%-os csökkenés után átmenetileg 2010-ben (1,5%-kal) növekedett, 2011-ben és 2012-ben azonban ismét kissé (0,4, illetve 0,6%-kal) szűkült a létszám.

2012-ben országosan összesen 2 millió 674 ezer fő állt alkalmazásban. Nagyrészük – 68%-uk, 1 millió 817 ezer fő – a versenyszférában végzett munkát, 28%-uk, 751 ezer fő a költségvetési szerveknél dolgozott. A versenyszférában 1,8%-os létszámcsökkenés, a költségvetési szférában 2,3%-os bővülés volt megfigyelhető az előző évhez képest. Ez utóbbi hátterében az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer hatásaként a közfoglalkoztatottak számának bővülése áll. A megfigyelt nonprofit szervezeteknél az alkalmazottak 4,0%-a, 106 ezer fő állt alkalmazásban. A szektorban az alkalmazottak száma az előző évhez képest kissé bővült.

A régiókban 2012-ben különböző mértékű létszámváltozás következett be. Az alkalmazásban állók száma Nyugat-Dunántúlon (0,5%-kal), valamint Észak- és Dél-Alföldön bővült (2,6, illetve 1,7%-kal). A többi régióban csökkent az alkalmazásban állók köre, leginkább Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon (2,1%-kal, 1,3%-kal).

Állománycsoportonként vizsgálva a fizikai foglalkozásúk száma 2012-ben összességében hasonló volt az egy évvel korábbihoz. A fizikaiak létszáma Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl kivételével mindegyik régióban növekedett. Megyei szinten a két szélsőértéket Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom-Esztergom megye képviselte. Az előbbiben 7,9%-kal emelkedett, az utóbbiban pedig 6,1%-kal fogyott a létszám. A szellemi munkakörben alkalmazottak száma országosan 1,4%-kal mérséklődött, régiók szerint a lényegében stagnáló Nyugat-Dunántúl kivételével 1,2–3,8% közötti ütemben csökkent. A megyék közül Veszprémben gyarapodott leginkább (1,9%-kal) a szellemi foglalkozásúak köre, és Borsod-Abaúj-Zemplénben esett vissza a legnagyobb mértékben (4,4%-kal).

Gazdálkodási formák szerint részletezve a versenyszférában a fizikai és a szellemi munkakörben alkalmazásban állók száma egyaránt csökkent, 23 ezer, illetve 11 ezer fővel. A vállalkozásoknál alkalmazott fizikai foglalkozásúak száma a Nyugat-Dunántúlon, Észak- és Dél-Alföldön – az átlagostól eltérően – bővült. A szellemi munkakörben dolgozók száma ugyancsak Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-Alföldön növekedett. A vállalkozásokkal ellentétben a költségvetési szerveknél a fizikai dolgozók száma 12%-kal, vagyis 25 ezerrel növekedett, mivel a közfoglalkoztatás javarészt a fizikai állományt érintette. A szellemi foglalkozásúak száma 1,6%-kal, 8,5 ezerrel csökkent. A nonprofit szervezeteknél a szellemi munkakörűek állománya 1,2 ezer fővel, 2,3%-kal bővült, a fizikai munkakörben alkalmazásban állók száma viszont ezer fővel kevesebb lett.

2012-ben az alkalmazásban állók köre az egyes nemzetgazdasági ágakban eltérő irányban és különböző mértékben változott. A jelentősebb létszámot foglalkoztató gazdasági ágak közül
az iparban (2,1%-kal) szűkült az alkalmazásban állók száma. A kereskedelemben tovább mérséklődött (1,9%-kal) az alkalmazottak létszáma. Ennél nagyobb mértékű, 3,0%-os létszámvesztés következett be az oktatásban, ugyanakkor a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosításban és a humán-egészségügyi, szociális ellátásban, 5,2, illetve 7,4%-kal bővült a foglalkoztatás. Ez utóbbi három ágazat részaránya egyenként 9–10% közötti. A viszonylag kevesebb létszámot foglalkoztató ágak közül az információ, kommunikációban (1,6%-kal) bővült, a szakmai tudományos műszaki tevékenység ágazatban, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató ágazatban csökkent az alkalmazásban állók száma (1,3, illetve 7,2%-kal).

2012-ben Nyugat-Dunántúl, Észak- és Dél-Alföld kivételével minden régióban csökkent (1,8–4,8%-kal) az ipar létszáma. Legkisebb mértékben (1,8%-kal) a Közép-Dunántúlon szűkült az ipari foglalkoztatás, ahol az ágazat foglalkoztatásban betöltött szerepe is kimagasló (41%).

A kereskedelmi alkalmazottak száma legkevésbé Dél-Alföldön fogyott, a többi régióban pedig 1,1–5,4% között csökkent. A közigazgatásban alkalmazásban állók száma 2012-ben minden régióban bővült: Észak-Magyarországon a legjelentősebben (16%-kal), Dél-Dunántúlon a legkevésbé. A humán-egészségügyi, szociális ellátás alkalmazottainak köre is gyarapodott minden régióban (2,4–13,2% közötti ütemben). Az oktatás ágazat létszámvesztése általános volt, de a csökkenés a régiók között a korábbinál szélesebb intervallumban (0,7–6,1% között) szóródott.

A részmunkaidős foglalkoztatás növekvő trendje 2012-ben megtört, és az előző évinél 5,4%-kal kevesebb, 302 ezer fő dolgozott ebben a formában, azaz lényegében minden kilencedik alkalmazott részmunkaidőben végzett munkát.

A nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma 2012-ben a régiók közül Közép-agyarországon és Közép-Dunántúlon növekedett (2,7, illetve 5,8%-kal), Nyugat-Dunántúlon lényegében stagnált, a többiben 8–25% közötti mértékben visszaesett. Ez utóbbi adat Észak-Magyarországé, ami mellett Észak-Alföldön is jelentősen, egyötödével csökkent a részmunkaidős foglalkoztatás. A részmunkaidőben alkalmazásban állók 46%-át, 139 ezer főt Közép-Magyarországon foglalkoztatták, a régiók csökkenő sorrendjében ezt követte Észak- és Dél-Alföld, ahol 37 illetve, 34 ezer főt tettek ki, a többi régióban pedig 21–27 ezer fő között változott a számuk.

Országosan az alkalmazásban állók 11%-át foglalkoztatták részmunkaidőben; az alföldi régiókban és Dél-Dunántúlon ennél magasabb, 11–13% között változott a részarányuk, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon pedig relatíve a legkevesebb, 9,1, illetve 9,4% volt. A megyék ugyanezen mutatói 8,5–14,3% között szóródtak. Közülük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legalacsonyabb az alkalmazottakon belül a részmunkaidősök részaránya (8,5%), Pest megyében pedig a legmagasabb (14,3%).

Gazdálkodási formák szerint részletezve, 2012-ben a részmunkaidőben alkalmazottak 69%-át a vállalkozói szférában, 21%-át a költségvetési szerveknél, 10%-át pedig a nonprofit szerveknél foglalkoztatták. Foglalkoztatásban betöltött szerepükhöz képest a nonprofit szervezetek lényegesen nagyobb arányban foglalkoztattak részmunkaidős dolgozókat. A nonprofit szektorban minden harmadik, negyedik, ezen belül a fizikai állományba sorolt dolgozók közül pedig minden második részmunkaidőben végezte munkáját. Régiós összehasonlításban a vállalkozások legnagyobb arányban a Dél-Alföldön alkalmazták a részmunkaidős formát, a költségvetési szervek Közép-Dunántúlon, a nonprofit szervezetek pedig az Észak-Alföldön.

A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak gazdasági ág szerinti megoszlása némiképp eltér az alkalmazásban állók teljes körének gazdasági ág szerinti megoszlásától. A részmunkaidőben foglalkoztatottak 19–19%-a ipari cégeknél, illetve a kereskedelemben dolgozott, 13%-a a humán-egészségügyi, szociális ellátásban állt alkalmazásban, 8–9%-uk az oktatás területén, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató ágazatban tevékenykedett. A többi gazdasági ág szerepe a részmunkaidős foglalkoztatásban 1,5–6,8% között változott.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak gazdasági ág szerinti megoszlása régiónként jelentős eltéréseket mutat. Az Alföldön és Nyugat-Dunántúlon a részmunkaidős alkalmazottak legnagyobb hányada (22–28%-a) ipari cégeknél vállalt munkát. Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a részmunkaidősök legnagyobb hányada (22–22%-a) kereskedelmi cégeknél állt alkalmazásban. Észak-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a humán-egészségügyi, szociális ellátásban dolgozott a részmunkaidős alkalmazottak legnagyobb része, (20–24%-a), ugyanakkor ez az arány Közép-Magyarországon 8% volt.

Az egyes gazdasági ágakon belül a részmunkaidőben foglalkoztatottak számát az alkalmazásban állók teljes köréhez viszonyítva, kiemelkedik a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat, ahol az alkalmazottak 26%-a dolgozott nem teljes munkaidőben 2012-ben. Ennél kissé alacsonyabb – 20–21%-os – arány volt jellemző még az egyéb szolgáltatás ágazatban, az adminisztratív és szolgáltatást támogató ágazatban, valamint az ingatlanügyletek területén.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum