2013. augusztus 28.

KSH - A munkaerőköltség egy fő teljes munkaidős alkalmazottra számítva 310 ezer Ft volt 2012-ben

A 2012. évi becsült munkaerőköltség egy fő teljes munkaidősre számítva havi átlagban 310 ezer forintnak felelt meg, ami azonos vonatkozási körre vetítve kicsivel több mint 4%-os növekedést jelent a 2011. évihez képest.

2012-ben a közfoglalkoztatottak száma másfélszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, és bevezették a közfoglalkoztatotti bért is. Ezek miatt érdemes megbecsülni a költségvetési szférában a munkaerőköltséget úgy, hogy az alacsony keresetű közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyjuk. Így továbbvezetve 2012-re a munkajövedelmet, 221 ezer forintot kapunk, ami 6,6%-kal magasabb, mint a teljes költségvetésre vonatkozó átlag. A szociális költségek számításánál figyelembe vettük az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt, ez több mint 2 ezer forintos emelkedést jelentett a szociális költségekben. Összességében a közfoglalkoztatottak bérének figyelmen kívül hagyásával, illetve a kompenzáció figyelembevételével számítva a munkaerőköltség 280 ezer helyett 300 ezer forintot tett ki a közszférában 2012-ben.

1.1. Havi munkaerőköltség

2011-ben a havi átlagos munkaerőköltség az 50 és több főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a kijelölt nonprofit szervezeteknél 326 ezer forint volt; ezen belül: a közszférára jellemző költségszint 289 ezer forint, a vállalkozói köré 356 ezer forint. Kiugróan magas volt az élőmunka költsége a pénzügyi és biztosítási tevékenység, az információ és kommunikáció nemzetgazdasági ágakban, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatban, melyeknél a munkaerőköltség több mint kétszerese a nemzetgazdasági átlagnak.

Az élőmunka költsége nem érte el a nemzetgazdasági átlag kétharmadát a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a humán-egészségügy, szociális ellátás nemzetgazdasági ágakban, a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása ágazat szervezeteinél alig haladta meg annak felét. Az átlagosnál lényegesen alacsonyabb munkaerőköltség jellemezte az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág szervezeteit is.

A munkaerőköltség összetevői:
 a) Munkajövedelem
 b) Szociális költségek
 c) Képzés és más költségelemek

a) Munkajövedelem
A munkaerőköltségből a munkajövedelmek részaránya 74, a szociális költségeké 23% volt, a képzés és más költségelemek részaránya nem érte el a 3%-ot. A szociális költségek nagyságát főként a munkajövedelem határozza meg, hiszen döntő része (88%-a) a munkajövedelem-elemekhez kapcsolódó kötelező járulék. A munkáltató által önként vállalt szociális juttatások részaránya Magyarországon egyelőre nem túl jelentős.

A munkajövedelem legnagyobb hányadát (átlagosan 68%-át) kitevő alapbérhez járuló bérpótlékok mellett az elvégzett feladatok mennyisége, minősége alapján fizetett jutalmak, prémiumok mértéke is eltérő az egyes gazdasági ágakban. A nem rendszeres kereseti elemek aránya a gazdasági ágak közül a pénzügyi és biztosítási tevékenységben a legmagasabb (a munkajövedelem 15,7%-a volt 2011-ben), és az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás nemzetgazdasági ágakban a legalacsonyabb (3%).

Az 50 és több fős vállalkozások, a kijelölt nonprofit intézmények, a költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek esetében a munkajövedelemből a béren kívüli juttatások részaránya átlagosan 7,8%; ezen belül a vállalkozások és a költségvetésből gazdálkodó intézmények között mindössze 0,9 százalékpont eltérés volt, az előbbiek előnyére.

Mint ahogy a keresetek nagysága tekintetében, a nemzetgazdaság különböző területei között is jelentős különbségek vannak, az egyéb munkajövedelem esetében sincs ez másképp. A béren kívüli juttatások ugyanakkor kevésbé befolyásolják a munkajövedelem szintjét, hiszen a munkajövedelmen belüli részarányuk 4,8 és 18,2% között alakult.

A humán-egészségügy, szociális ellátás területen dolgozók keresetét 7300 forint egyéb munkajövedelem egészíti ki átlagosan havonta, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, illetve a gyógyszergyártás ághoz tartozó munkáltatók ennek 5,4–9,1-szeresét nyújtják ilyen címen munkavállalóiknak.

Kiemelkedő az egyéb munkajövedelem nagysága még az építőiparban, amit a külföldi telepeken dolgozók relatíve nagy aránya magyaráz. Az építőiparban dolgozók egyéb munkajövedelmének 63%-a a külföldi kiküldetés költsége.

A juttatási formák közül a munkáltatók az étkezési költségtérítést preferálják – ez teszi ki az összes egyéb munkajövedelem 40%-át. Az egyéb természetbeni munkajövedelmek aránya 17%, míg a munkába járás költségeinek térítése a harmadik legnépszerűbb juttatási forma, 13%-os részesedéssel. Az egyéb természetbeni munkajövedelmek részaránya a versenyszférában 8 százalékponttal magasabb, mint a költségvetési szférában.

A közszféra túlsúlya jellemezte nemzetgazdasági ágakban a törvényi
előírások alapján fizetett jubileumi jutalom az egyéb munkajövedelem közel 21,1%-át tette ki, a vállalkozásoknál ez az arány 2%. Ezt a munka törvénykönyvében szereplő alacsonyabb mérték, illetve az magyarázza, hogy az ún. „törzsgárdatagság” a vállalkozási körben meglehetősen ritka, a vállalkozások piaci környezethez való alkalmazkodása miatti profilváltások, a válság hatására bekövetkezett elbocsátások, illetve a munkavállalók személyes ambíciói indukálta munkahelyváltások egyaránt ez irányban hatnak.

b) Szociális költségek
2011-ben a szociális költségek több mint 90%-át a valamely alapba fizetett járulékok, hozzájárulások tették ki. A kötelező befizetések mintegy 88, a megállapodás alapján fizetett élet- és baleset-biztosítási díjak 2%-ot jelentettek. A megállapodás szerinti befizetések 2010-hez képest 12%-kal csökkentek; míg a versenyszférában a tavalyi értéket meghaladóan nőttek a költségek, addig a költségvetési szférában az e célra történő kifizetések harmadukra estek vissza. Az elbocsátásokhoz kapcsolódó végkielégítés szociális költségeken belüli aránya átlagosan 2,9% volt, az információ és kommunikáció nemzetgazdasági ágban, valamint a vegyi anyag, termék gyártása ágazatban ennél lényegesen magasabb.

c) Képzés és egyéb költségelemek
2011-ben a munkaerőköltségen belül a képzés és más költségelemek részaránya átlagosan 2,6% volt, a versenyszférában ennél alacsonyabb, a közszférában ennél magasabb. Míg a szakképzési költségek fajlagos havi összege a versenyszférában volt jelentős (4500 forint/fő/hó), addig a költségvetés területén az egyéb bér volt többszöröse a versenyszférában megfigyeltnek. A szakoktatás költségei a gyógyszeriparban voltak a legmagasabbak, 10 380 forint/fő, az információ és kommunikáció és a pénzügyi és biztosítási tevékenység gazdasági ágakban megközelítette a 10 ezer forintot.

A foglalkoztatás elősegítésére nyújtott bér-, illetve bérjárulék-támogatások (pl. START-kártya, tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása stb.) fajlagos összege mintegy 20%-kal haladta meg a 2010. évit. A támogatások átlagosan havonta 600 forinttal csökkentették a munkaerőköltséget. Az egy főre jutó támogatás nagysága az egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása tevékenység területén volt a legmagasabb, havonta és munkavállalónként közel 12 ezer forint. Munkaerő-toborzásra havi 470 forintot költöttek a vállalkozások, a költségvetési szférában az „olcsóbb állam” koncepciója folytán ilyen jellegű költség gyakorlatilag nem merült fel.

1.2. A munkaerőköltség változása

A havi átlagos munkaerőköltség a közép- és nagyvállalkozások (legalább 50 főt foglalkoztatók), a költségvetés és társadalombiztosítás, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek körében 2011-ben átlagosan 325 613 forint volt, 4,8%-kal több, mint a 2010-ben. Ezen belül a bruttó munkajövedelem 4,5, a szociális költségek 6,5%-kal nőttek, a képzés és más költségelemek 2,1%-kal csökkentek. Az alkalmazás költsége a közszférában enyhén, a vállalkozások esetében valamivel jobban nőtt. A versenyszférában a munkajövedelem (ezen belül a keresetek) volt a növekedés forrása, a költségvetési szférában a szociális költségek emelkedtek átlag felett a – jogosult munkavállalóknak az adó- és járulékváltozások hatásának ellentételezésére fizetett – kompenzáció miatt.

A munkaerőköltség összetétele 2011-ben az előző évhez viszonyítva valamelyest változott, a munkajövedelem, a képzés és más költségelemek aránya némileg csökkent, míg a szociális költségeké enyhén (0,4 százalékponttal) nőtt.

A verseny- és a közszférában a foglalkoztatás reálköltsége – 2010-hez viszonyítva a fogyasztói árak 3,9%-os emelkedése mellett lényegében – nem változott; előbbiben 0,5%-kal nőtt, míg utóbbiban 0,1%-kal csökkent. 2011-ben a teljesített munkaórák száma összességében 3%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. E mögött a közszféra teljesítetett munkaóráinak 7,8%-os visszaesése állt. Az órában kifejezett „munkamennyiség” csökkenésében szerepet játszott, hogy a közfoglalkoztatottak kétharmada részmunkaidőben dolgozott a vizsgált időszakban, szemben az előző évivel, amikor a közfoglalkoztatottaknak mintegy ötöde volt csak részmunkaidős. A versenyszférában sem a teljes munkaidősre átszámított létszám, sem az egy főre jutó teljesített munkaórák száma nem változott egy év alatt. Összességében az egy teljesített munkaórára jutó munkaerő-költség így 5,2%-kal nőtt a nemzetgazdaságban.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum