2013. augusztus 12.

KSH - A nyilvántartott álláskeresők száma 559 ezer fő 2012-ben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint megvizsgáljuk a unkanélküliség területi különbségeit. Ezek alapján Magyarországon 2012-ben a nyilvántartott álláskeresők éves átlagos száma az NFSZ nyilvántartásában 559,1 ezer fő volt, 23 766 fővel kevesebb, mint 2011-ben. 

Minden régióban és megyében mérséklődött a regisztrált álláskeresők száma, ugyanakkor a területi különbségek nem változtak számottevően az előző évhez képest. Az álláskeresők számának az adott területen élő gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2012-ben országosan 12,6% volt, 0,6 százalékponttal alacsonyabb, mint 2011-ben.

ép-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon a mutató értéke az országos átlag alatti. A gazdaságilag aktív népességen belül az álláskeresők aránya Észak-Magyarországon, valamint Észak-Alföldön (21–21%) a legmagasabb. A mutató minden régióban kedvezőbben alakult, mint 2011-ben.

A megyék között is jelentős differenciák mutatkoztak az álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított arányában: kedvezőtlen a helyzet Szabolcs-Szatmár-Beregben (25%), Nógrádban (24%) és Borsod-Abaúj-Zemplénben (23%). Ezzel szemben a Győr-Moson-Sopron megyében élő gazdaságilag aktív népesség 5%-a regisztrált álláskereső. A mutató értéke 10% alatti még Budapesten, Vas, Pest, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében.

A régiók közül Nyugat-Dunántúlon csökkent a legnagyobb, Közép-Magyarországon a legkisebb mértékben a nyilvántartott álláskeresők száma. Az éves átlagos számuk alapján felállított régiók sorrendje nem változott 2011-hez képest. Észak-Alföldön szerepelt a legtöbb, Nyugat-Dunántúlon a legkevesebb álláskereső a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában 2012-ben.

A fejlettebb közép- és nyugat-dunántúli megyékben 4,3, illetve 14% között csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, ezzel szemben a gazdaságilag fejletlenebb alföldi és észak-magyarországi megyékben ennél kisebb mértékben (0,8–9,6%-kal). Győr-Moson-Sopronban (14%-os) jelentős, ugyanakkor Hajdú-Biharban kismértékű (0,8%-os) a csökkenés.

Magyarországon 2012-ben 7,2%-kal kevesebb álláskereső férfi szerepelt a nyilvántartásban, mint egy évvel korábban. Valamennyi régióban és megyében csökkent a számuk, leginkább Nyugat-Dunántúlon (12%-kal). A regisztrált álláskeresők nemek szerinti összetételére az elmúlt években országosan a férfiak többsége volt a jellemző. 2012-ben ez a tendencia megfordult, a férfi álláskeresők aránya 49%-ra mérséklődött.

Hazánkban 2011-hez viszonyítva 0,9%-kal kevesebb volt a női álláskereső is. A csökkenés mértéke a nőknél kisebb, mint a férfiaknál. A régiók közül Észak-Alföldön, a megyék közül kilencben emelkedett a női álláskeresők száma 2011-hez képest. A megyék között a két szélsőértéket Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron jelentette, az előbbiben 3%-kal nőtt, az utóbbiban 11%-kal mérséklődött a női álláskeresők száma.

A nyilvántartott álláskeresőket korcsoportonként vizsgálva megállapítható, hogy a fiatalok (26 év alattiak) száma kiemelkedően magas Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon. A megfelelő korú álláskeresők közel 48%-át ebben a két régióban regisztrálták, ezzel szemben a legkevesebbet (5,7%-át) Nyugat-Dunántúlon. A legtöbb 26 év alatti álláskeresőt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván.

A lakónépességen belül is ebben a két megyében a legmagasabb a 26 év alattiak aránya, az előbbinél 31%, az utóbbinál 32%, miközben az országos átlag 28%. A nyilvántartott 26 év alatti álláskeresők száma országosan 1,2%-kal csökkent az előző évhez képest. A régiók közül ugyanakkor Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon több 26 év alatti álláskeresőt regisztráltak, mint 2011-ben. A megyéket tekintve 11-ben csökkent, 8-ban nőtt a számuk. 2011-hez képest a fiatal álláskeresők száma Békés megyében (9,1%-kal) esett vissza és Zala megyében (7,3%-kal) emelkedett leginkább.

A 26 évesnél fiatalabb regisztrált álláskeresőket vizsgálva Közép-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon átlag (18%) alatti az összes álláskeresőn belüli hányaduk, míg a többi régióban átlagos vagy magasabb (18, valamint 20%). A legfiatalabb álláskeresők aránya 11 megyében haladja meg az országos átlagot.

11-hez képest a 26–40 éves korcsoportba tartozó álláskeresők száma csökkent leginkább (7,7%-kal). 2012-ben az álláskeresők 36%-a volt ilyen korú, akik 44%-át Észak-Magyarország és Észak-Alföld adta. A legkevesebb 26–40 éves álláskereső Nyugat-Dunántúlon (5,9%) került nyilvántartásba. Számuk minden régióban és minden megyében kisebb volt, mint az előző évben. Az álláskeresőkön belüli arányukat tekintve országosan az előző évhez képest 1,4 százalékpontos a mérséklődés.

Minden régióban, minden megyében kisebb részt képviseltek az álláskeresőkön belül, mint 2011-ben. Arányuk Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb (34%) és Közép-Magyarországon a legmagasabb (37%). A megyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Heves megyében és Budapesten a legnagyobb a 26–40 éves álláskeresők hányada (egyaránt 38%), a legkisebb Fejérben (33%).

Országosan a nyilvántartott álláskeresők 36%-a a 41–55 éves korosztályba tartozott. Számuk 5,8%-kal kisebb az előző évinél, így arányuk is mérséklődött. Az ebbe a korcsoportba tartozó álláskeresők száma és aránya a régiók közül Nyugat-Dunántúlon csökkent a legnagyobb mértékben. A megyéket tekintve 2011-hez képest Győr-Moson-Sopronban csökkent leginkább (17%-kal) a számuk, legkevésbé (1,4%-kal) pedig Tolna megyében.

2012-ben a 41–55 éves álláskeresők közül is Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon szerepeltek a legtöbben a nyilvántartásban, ezen belül nagyrészt Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben. Legkevesebb ilyen korú munkanélküli (az összes 5,8%-a) Nyugat-Dunántúlon élt. Hányaduk az összes álláskeresőn belül Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a legnagyobb, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön a legkisebb.

Az álláskeresők között az 56 éves és idősebbek részesedése a legkisebb (10%). Közép-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon az átlagot meghaladó, a többi régióban az alatti részt képviseltek. A legnagyobb arányban a főváros álláskeresői (15%) között voltak 56 évesek vagy idősebbek és a legkisebb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (6,4%). Az ebbe a korcsoportba tartozó álláskeresők száma 2011-hez képest 13%-kal, hányada 1,5 százalékponttal nőtt országosan. Nyugat-Dunántúl kivételével minden régióban többen voltak 2012-ben az 56 éves és idősebb álláskeresők, mint az előző évben. A bővülés leginkább Észak-Magyarországot és Közép-Magyarországot, legkevésbé Közép-Dunántúlt jellemezte.

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele is jelentős területi különbségeket mutat. Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2012-ben az álláskeresők négytizede legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el, 54%-a középfokú, 5,6%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett.

Az általános iskola 8. vagy annál kevesebb osztályát végzett álláskeresők száma 2012-ben 225,3 ezer fő volt, 4%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az ilyen végzettségű álláskeresők száma Közép-Magyarország kivételével minden régióban csökkent, leginkább Nyugat-Dunántúlon (8,5%-kal). Győr-Moson-Sopronban, Békésben, illetve Veszprémben lényegesen kevesebb, miközben Budapesten és Pest megyében több a legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett álláskereső, mint 2011-ben. Nagyobb részüket (27, illetve 22%-ukat) Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon regisztrálták. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg emelhető ki, ahol a 8. vagy annál kevesebb osztályt elvégzett álláskeresők 14, illetve 13%-át tartották nyilván, ezzel ellentétben Vas megyében 1,2%-át.

Amíg a legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett álláskeresők aránya az országos átlagnál magasabb volt Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön (egyaránt 46%) és Dél-Dunántúlon (43%), addig Közép-Magyarországon 32%. Részesedésük egy év alatt országosan nem változott számottevően, négy régióban csökkent, a többiben nőtt. A megyék közül leginkább Baranyában esett vissza a hányaduk (1,8 százalékponttal), ezzel szemben Pest megyében (1,6 százalékponttal) emelkedett.

A középfokú végzettségű álláskeresők 2012-ben országosan átlagosan 302,2 ezren voltak, akik 22%-a Észak-Alföldön, 18%-a Észak-Magyarországon, 17%-a Közép-Magyarországon keresett munkát és legkisebb hányaduk, 6,5%-uk Nyugat-Dunántúlon. Számuk 4,3%-kal, arányuk 0,1 százalékponttal mérséklődött 2011-hez képest. Minden régióban és minden megyében – Baranya kivételével – kevesebb középfokú végzettségű álláskeresőt tartottak nyilván. A legnagyobb számban Borsod-Abaúj-Zemplén (33,6 ezer fő), Szabolcs-Szatmár-Bereg (28,2 ezer fő) megyében és a fővárosban (27,8 ezer fő) regisztráltak középfokú végzettségű álláskeresőt. Az álláskeresőkön belüli arányuk Nyugat-Dunántúlon, Dél-Alföldön, Közép-Dunántúlon, valamint Közép-Magyarországon haladta meg az országos értéket (bár ezekben a régiókban 2011-hez képest kis mértékben csökkent az ezen végzettséggel rendelkező álláskeresők részesedése). A legkisebb hányad Észak-Alföldön volt, ahol a
nyilvántartott álláskeresők fele rendelkezett középfokú végzettséggel. A megyék közül GyőrMoson-Sopronban a legmagasabb a részesedésük (61%) és Szabolcs-Szatmár-Beregben a legalacsonyabb (48%).

2012-ben 31,6 ezer (a 2011. évinél 2,5%-kal kevesebb) főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező álláskeresőt regisztráltak, legnagyobb részüket (31%) Közép-Magyarországon, ezt követően Észak-Alföldön (18%) valamint Dél-Alföldön (14%). 2011-hez képest minden régióban csökkent a felsőfokú végzettségű álláskeresők száma, leginkább (8,6%-kal) Nyugat-Dunántúlon és legkevésbé (0,8%-kal) Dél-Dunántúlon.

A legtöbb felsőfokú végzettségű álláskeresőt a fővárosban, majd ezt követően Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében tartották nyilván. Számuk Vas megyében esett vissza a leginkább (11%-kal), miközben Baranya, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében több felsőfokú végzettségű álláskereső volt, mint az előző évben. Az álláskeresőkön belüli részesedésük országosan 5,6%. Ennek közel kétszerese volt Közép-Magyarországon, a legkisebb részarány Észak-Magyarországot (3,7%) jellemezte. A felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya magas a fővárosban (15%), GyőrMoson-Sopron (10%) és Csongrád megyében (7,9%), Nógrád megyében a legalacsonyabb (3%).

A megváltozott munkaképességűek a munkahelyük elvesztése esetén nehezebben találnak speciális helyzetüknek, állapotuknak megfelelő új állást a munkaerőpiacon, mint a többi nyilvántartott álláskereső. Magyarországon 2012-ben 31,7 ezer megváltozott munkaképességű személyt tartottak nyilván, az előző évinél 1,4%-kal kevesebbet. Számuk öt régióban csökkent, kettőben, Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon növekedett 0,6, illetve 3,3%-kal.

Budapesten kiugróan magas (11%-os) az emelkedés. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt több a megváltozott munkaképességű nyilvántartott álláskereső, mint 2011-ben. Számuk Észak-Alföldön (8,6 ezer fő), a nyilvántartott álláskeresőkön belüli arányuk Dél-Alföldön (7,5%) volt a legmagasabb 2012-ben. Megyék szerint a részesedésük Csongrádban, Komárom-Esztergomban és Szabolcs-Szatmár-Beregben magas, ellenben Budapesten, Zala és Veszprém megyében viszonylag alacsony.

A fiatalok azzal a reménnyel választanak középiskolát vagy felsőfokú oktatási intézményt, hogy azt elvégezve találnak végzettségüknek megfelelő munkahelyet. Az első akadályba akkor ütköznek, amikor a munkáltatók a meglévő gyakorlatra kérdeznek. A munkaerőpiacon a gyakorlat hiánya negatív tényezőként jelentkezik, viszont előnyt jelentenek a fiatalok alkalmazásakor igénybe vehető támogatások (START program), valamint az olcsóbb, tovább képezhető, gyorsabban alkalmazkodó, rugalmasabb munkaerő.

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2012-ben országosan 16%-kal meghaladta az előző évit. Valamennyi régióban 10%-nál nagyobb volt a növekedés mértéke, a legmagasabb Közép-Magyarországon (35%), a legalacsonyabb Észak-Magyarországon (12%). Országosan a nyilvántartott álláskeresők 11%-a volt pályakezdő 2012-ben. Arányuk a régiók közül Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon – vagyis azokon a területeken, ahol a térség gazdasági fejlettsége, az elhelyezkedési lehetőségek jobbak, mint az ország többi részén – 10% alatt maradt. Magyarország keleti részén a pályakezdők részesedése az összes álláskeresőből meghaladta a 12%-ot. A pályakezdő álláskeresők száma is ezekben a régiókban volt a legmagasabb, Észak-Alföldön 17,3 ezer, Észak-Magyarországon 12,8 ezer, Dél-Alföldön 9,6 ezer fő.

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 35%-a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát fejezte be, akik számára az elhelyezkedés nagyon nehéz. Középfokú végzettséggel a pályakezdő álláskeresők 58%-a, főiskolai, egyetemi oklevéllel 6,6%-a rendelkezett 2012-ben. Az általános iskola 8. vagy annál kevesebb osztályát végzettek aránya a régiók között Észak-Magyarországon (42%) és Észak-Alföldön (37%) kiugróan magas, Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb (26%). Ezzel párhuzamosan a középfokú iskolát, illetve a főiskolát, egyetemet végzett pályakezdő álláskeresők aránya Észak-Magyarországon (53, illetve 5,3%) és Észak-Alföldön (57, valamint 5,9%) a legalacsonyabb. A felsőfokú végzettségű pályakezdő álláskeresők hányada Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon a legmagasabb (10–10%).

Közép-Magyarország kivételével 2012-ben mindegyik régióban a középfokú végzettségű pályakezdő álláskeresők száma növekedett a legnagyobb mértékben az előző évhez képest. A főiskolai, egyetemi végzettségűeké Közép- és Nyugat-Dunántúlon csökkent. Magyarországon 2012-ben a tartósan nyilvántartott álláskeresők  száma (143,7 ezer fő) 5,5%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.

Míg növekedés egyedül Közép-Magyarországon volt (4,8%), addig a legnagyobb mértékű visszaesés Nyugat- és Közép-Dunántúlt jellemezte (20, illetve 15%). A tartósan nyilvántartott álláskeresők 46%-át a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlenebb helyzetű Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön regisztrálták. Számuk az előző évhez képest 8, illetve 0,9%-kal csökkent. A mérséklődés nagyrészt a közfoglalkoztatási programnak köszönhető. Egyre több tartósan nyilvántartott álláskereső kapott és kap lehetőséget a munkavégzésre, ez, ha nem is oldja meg véglegesen a foglalkoztatási gondokat, megszakítja a munkanélküliként töltött időtartamot.

A tartósan nyilvántartott álláskeresők aránya az összes álláskeresőn belül 2012-ben országosan 26% volt, alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon 2012-ben az országossal csaknem egyező az arányuk, Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon az alatti, Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon az átlag feletti.

A nyilvántartott álláskeresők elhelyezkedési esélyeit befolyásolja a munkáltatók által a
munkaügyi központokhoz bejelentett betöltetlen álláshelyek számának és összetételének
alakulása. Számuk 2012-ben országosan meghaladta a 35,9 ezret, ami az előző évi 87%-a.

A betöltetlen álláshelyek 26%-át Észak-Alföldön, 13%-át Észak-Magyarországon regisztrálták. Egy bejelentett betöltetlen álláshelyre hazai átlagban 16 nyilvántartott álláskereső jutott, a legkevesebb Nyugat-Dunántúlon, a legtöbb Dél-Dunántúlon. A mutató értéke az előző évhez képest csak Közép-Magyarországon csökkent (15-ről 10-re), Közép-Dunántúlon (15) és Nyugat-Dunántúlon (9) változatlan maradt, a többi régióban növekedett. Az újonnan bejelentett álláshelyek száma Magyarországon 2012-ben meghaladta a 40,2 ezret, ami 12%-kal kevesebb volt az előző évinél.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum