2013. október 4.

KSH - Az ipari termelés 0,7 százalékkal csökkent 2013. I. félévben

A legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint az előző évihez hasonló területen 25%-kal több, mintegy 7 millió tonna kalászos gabona termett 2013-ban. Az őszi vetésű kalászosok termésátlaga a tavaszi árpa kivételével mind az előző évit, mind a 2008–2012. évek átlagát meghaladta. A termésmennyiség 72%-át adó búza több mint 5,1 millió tonnás mennyisége 28%-kal volt nagyobb a 2012. évinél, és 17%-kal haladta meg az elmúlt öt év átlagát. Legnagyobb mértékben a rozs termésátlaga nőtt, az előző évhez képest 36, az előző öt évhez képest 38%-kal.

Az ipar bruttó kibocsátása – a korábbi hónapok csökkenése után – júliusban 4,8%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a munkanaphatással kiigazított adatok szerint a növekedés 2,5%-os volt. A termelés bővülésében a járműgyártás eladásainak növekedésén túl az élelmiszeripar és a gép, gépi berendezések gyártásának emelkedése játszott szerepet. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított ipari termelés volumene júliusban 0,3%-kal volt magasabb, mint az előző hónapban.

Január–júliusban az ipari termelés volumene 0,7%-kal alacsonyabb volt a 2012 azonos időszakinál, a külpiaci értékesítés volumene 2,2%-kal emelkedett, belföldié ugyanakkor 3,4%-kal csökkent.

Az első hét hónapban az ipar mindhárom nemzetgazdasági ágában csökkent a bruttó kibocsátás: a feldolgozóipar volumene 0,2, az energiaszektoré 7,3, a kis súlyú bányászaté 15,2%-kal. A feldolgozóipar legnagyobb súlyú alágában, a járműgyártásban 12,4%-kal nőtt a termelés volumene, továbbra is elsősorban a közúti gépjárműgyártás bővülésének köszönhetően. Növekedés jellemezte még a közepes súlyú vegyi anyag, termék gyártását (9,3%), a villamos berendezés gyártását (2,6%), a kis súlyú egyéb feldolgozóipari termelés pedig 3,5%-kal nőtt. A feldolgozóipari alágak többségében azonban a termelés volumene továbbra sem érte el az egy évvel korábbi szintet, közülük a második legnagyobb súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 13,7%-kal esett vissza. A harmadik legnagyobb alág, a termelésből több mint egytizeddel részesedő élelmiszeripar kibocsátása 1,9%-kal csökkent.

A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásoknál az első hét hónapban az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés – az alkalmazásban állók számának 0,2%os emelkedése mellett 1,0%-kal mérséklődött.

Júliusban az új rendelések volumene 5,9%-kal emelkedett a tizenkét hónappal korábbihoz képest, az exportrendelések 4,2, a belföldi megrendelések 17,8%-kal nőttek. Július végén az összes rendelésállomány 9,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az ipari termelői árak az első hét hónapban 0,5%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,2%-kal mérséklődtek, a legnagyobb csökkenés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban volt (4,8%), a nagy súlyú energiaszektor árai pedig átlagosan 2,7%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. A belföldi értékesítésben második legnagyobb súlyt képviselő élelmiszeriparban azonban az árak 6,2%-kal emelkedtek. A külpiaci értékesítés árszínvonala 0,9%-kal haladta meg a tavaly ilyenkorit.

Az építőipari termelés volumene február óta emelkedik, júliusban az előző hónapokhoz képest kisebb mértékben nőtt (1,9%), ezen belül az épületek építése 3,4, az egyéb építmények építése 0,6%-kal bővült. Január–júliusban a termelés volumene átlagosan 6,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Mindkét építményfőcsoport termelési volumene nőtt: az épületek építése 6,2, az egyéb építményeké 6,1%-kal.

Január–júliusban 10,7%-kal nagyobb volumenű új építőipari szerződést kötöttek, mint tavaly ugyanekkor. Az új szerződéskötések volumene az épületek építésére 1,3, az egyéb építményekre kötötteké 17,3%-kal magasabb volt. A július végi szerződésállomány 19%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a két építményfőcsoport állománya ellentétesen alakult: az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,0%-kal kisebb, az egyéb építményeké 27%-kal magasabb volt.

Az év első hét hónapjában 6,2%-kal emelkedtek a mezőgazdasági termelői árak az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növényi termékek árának I. félévi kétszámjegyű növekedési ütemét az idei gabona értékesítése drasztikusan csökkentette, így július végéig összesen 7,0%-kal emelkedtek a növényi termékek árai. A burgonya ára több mint kétszeresére nőtt, mivel hazánkban és Európa szerte is rossz burgonya termést várnak. Az állatok és állati termékek árai 4,8%-kal emelkedtek. A vágóbaromfi ára 10,9%-kal nőtt, a vágómarháé azonban 16,4%-kal csökkent. A tej árindexe hónapról hónapra folyamatosan növekszik, az első hét hónapban 107,9%-os volt.

A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom volumene a júniusi mérséklődés után júliusban 1,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, összességében az első hét hónapban kismértékben (0,1%) mérséklődtek az eladások. (A naptárhatástól megtisztított index 1,2%-os bővülést, illetve stagnálást mutat.) Júniushoz képest a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított index ugyanakkor csökkenést mutat (0,4%).

2013 január–júliusában a kiskereskedelmi forgalom közel felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 0,3%-kal mérséklődtek. Ezen belül a forgalom kilenctizedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketek, vegyesboltok) 0,9%-kal csökkent, miközben az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké – elsősorban a dohány-kiskereskedelmet érintő jogszabályi változások miatt – 5,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A nem élelmiszertermékek forgalma az első hét hónapban 0,8%-kal csökkent. A tevékenységcsoporton belül a legnagyobb mértékben a forgalom háromtizedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai estek vissza (5,1%), de a szintén jelentős részesedésű könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-kiskereskedelem volumene is2,1%-kal mérséklődött. Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladási volumene 1,0%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól.
Csekély mértékű forgalomnövekedés a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (0,7%), valamint a textil-, ruházati és lábbeliüzletek (0,4%) esetében volt. Az üzemanyag-kiskereskedelem volumene április óta minden hónapban meghaladta az egy évvel korábbit. Összességében a benzinkutaknál az első hét hónapban 1,3%-kal emelkedett a forgalom, miközben a járműüzemanyagok fogyasztói ára átlagosan 1,6%-kal csökkent.

A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészkiskereskedelem eladásai az egy évvel korábbi 1,5%-os növekedés után idén január–júliusban 4,7%-kal csökkentek.

2013. január–júliusban 4 millió 854 ezer vendég 12 millió 486 ezer vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. A vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 5,3%-kal nőtt a megelőző év azonos időszakához képest. Ezen belül a külföldi vendégek 6,6 millió vendégéjszakát vettek igénybe, 7,0%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vendégek száma 7,7%-kal emelkedett. A külföldivendég-forgalom 84%-át fogadó szállodák forgalma átlag alatt, 6,6%-kal bővült. A két legjelentősebb küldőországból (Németországból és Ausztriából) érkezett vendégek vendégéjszakában mért forgalma csökkent, ugyanakkor az orosz, a brit és az olasz vendégek forgalma bővült. A belföldi vendégek száma 4,5%-kal növekedett, ők 3,4%-kal több vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, mint 2012 első hét hónapjában.
A szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 10%-kal emelkedett, az ennek 56%-át kitevő szállásdíjbevétel szintén tizedével haladta meg az előző évit, miközben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás árai 3,2%-kal lettek magasabbak.

Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó egységeivel együtt – 2013 január–júliusában 423 milliárd forint bevétele volt, volumenében 1,1%-kal kevesebb a megelőző évinél. A kereskedelmi vendéglátóhelyi forgalom volumene 0,3%-kal nőtt, a munkahelyié 8,8%-kal visszaesett.

2013 I. félévében 19 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra, akik több mint 45 millió napot töltöttek hazánkban. Számuk 2,0, tartózkodási idejük 8,2%-kal nőtt. Egy napra 1,1, több napra 4,5%-kal érkeztek többen, mint 2012 I. félévében. Az egy napra Magyarországra látogatók tartózkodási ideje 1,1%-kal emelkedett, több napra érkezőké jelentősen, 12%-kal bővült. A külföldiek 571 milliárd forintot költöttek el hazánkban az év első felében, 8,8%-kal többet, mint 2012 I. félévében. Külföldre 7 millió 273 ezer magyar látogatott a vizsgált időszakban, és összesen 19 millió 495 ezer napot töltött az országon kívül. A külföldre látogató  magyarok száma 2,7%-kal mérséklődött, az utazáson töltött idő viszont csekély mértékben, 0,8%-kal nőtt. A tartózkodási idő kismértékű bővülése a többnapos látogatásokon töltött idő 2,7%-os növekedésének köszönhető. A külföldre látogatók költése folyó áron 6%-kal esett vissza és összesen 218 milliárd forintot tett ki. Az utasforgalmi szolgáltatások egyenlege 353 milliárd forint aktívumot mutatott, ami 60 milliárd forinttal kedvezőbb az előző év I. félévéhez viszonyítva.

2013 I. félévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben kifejezett áruszállítási teljesítménye 1,6%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A teljesítmény mérséklődése a szállított áruk tömegében tapasztalt csökkenésnek tulajdonítható (4,0%). A szállítási módok közül a teljesítményből 68%-os aránnyal részesedő közúti szállítás lényegében stagnált, a többi szállítási mód esetében viszont csökkent a teljesítmény. A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 0,7%-kal haladta meg a 2012. I. félévit. A növekedés a nemzetközi szállítások 5,9%-os bővülésének a következménye, amivel párhuzamosan a belföldi teljesítmény alig változott. A szállítási módok közül a teljesítményből 55%-os aránnyal részesedő autóbuszos személyszállítás esetében 1,6%-os növekedés, a 12%-os részesedésű légi közlekedés esetében pedig 2,1%-os csökkenés alakult ki. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. félévi utasforgalma – az adat a külföldi légi fuvarozók teljesítményét is tartalmazza – 3,9 millió főt tett ki, 1,9%-kal többet, mint 2012 I. félévében. A helyi személyszállításban az I. félév során 1 milliárd 26 millió utazást regisztráltunk, 1,3%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb részesedéssel jellemezhető autóbuszos közlekedés esetében a szállítási módok közül egyedüliként következett be mérséklődés (3,4%), ezen belül a fővárosban növekedés (1,5%), vidéken viszont számottevő csökkenés (8,0%) volt.

Az év első hat hónapjában 57,6 ezer személygépkocsit helyeztek első alkalommal forgalomba az országban, ami 9,5%-kal több az egy évvel korábbihoz képest, ez egyben az elmúlt öt év legmagasabb I. félévi értékét jelenti. (A válságot megelőző utolsó év azonos időszakához, 2008 első feléhez képest ezzel együtt 39%-kal alacsonyabb volt a forgalomba helyezések száma.) A 2012 I. félévéhez képest bekövetkezett növekedés a használt – két évnél idősebb – személygépkocsik forgalomba helyezésében tapasztalt emelkedéssel magyarázható (+24%), az új személygépkocsik esetében ugyanakkor csökkenés volt (–1,3%).

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum