2013. november 15.

KSH - Az ipari termelés volumene 1 százalékkal csökkent, 2013.november

2013. június 1-jén 758 ezer szarvasmarha, ebből 335 ezer tehén volt az országban. A szarvasmarhák száma 3,4%-kal nőtt, míg a teheneké nem változott 2012 júniusa óta. A növekedés elsősorban az előnyös mezőgazdasági támogatási rendszer és a vágómarha kedvező piacának következménye. 

A sertések száma 20 ezerrel lett kevesebb 2012 júniusa óta. A 2 892 ezer sertésből 194 ezer volt anyakoca. A tyúkok 34 milliós száma 3,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A tojóállomány ebből 34%-ot tett ki. A közel 4 milliós lúdállomány 19, míg a 4,6 milliós kacsaállomány 2,5%-kal emelkedett egy év alatt. A pulykák száma (2,2 millió) 2012 júniusához képest 29%-kal csökkent. A juhok száma (1 164 ezer darab) 0,3, az állomány 70%-át kitevő anyajuhoké pedig 3,5%-kal kevesebb lett. A kecskék száma a 2012-es év közepi állapothoz hasonló, 88 ezer volt.

• Augusztusban 7,4%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak az előző év azonos időszakához képest. A növényi termékek ára 14,6%-kal csökkent, az élő állatok és állati termékeké ugyanakkor 7,2%-kal emelkedett. Ez év augusztusában a gabonafélék (-23%), az olajnövények (-10,7%) és a gyümölcsfélék (-9,9%) olcsóbbak, a burgonya (81%) és a virágok (20%) viszont drágábbak voltak, mint 2012 augusztusában. Az állati termékek közül a vágómarha (-22,2%) és a tojás (-11,8%) ára alatta maradt, míg a tejé (21,6%) jelentősen meghaladta a 2012. augusztusit.

• 2013. január-augusztusában a mezőgazdasági termelői árak 4,4%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növényi termékek árai 4,1, az élő állatok és állati termékek árai 4,9%-kal emelkedtek. Az év első felének két számjegyű növekedése a növényi termékek – elsősorban a gabonafélék, az ipari növények és a burgonya – termelői árainak nagyarányú növekedéséből adódott. Júliustól azonban az idei gabona értékesítése az árak év elejétől számított növekedési ütemét jelentősen mérsékelte. Az állati termékek közül a vágóbaromfi ára nőtt a legnagyobb mértékben (10,5%), míg a vágómarháé 17,1%-kal csökkent. A tej termelői ára hónapról hónapra emelkedik, januáraugusztusban összesen 9,3%-kal nőtt.

• Augusztusban az ipari termelés volumene – a júliusi 4,8%-os növekedés után – 1,4%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A munkanappal kiigazított adatok szerint a termelés volumene harmadik hónapja emelkedik, augusztusban 0,9%-kal. Az előző hónaphoz viszonyított, szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint – május kivételével – az év minden hónapjában nőtt a termelés, augusztusban 0,7%-kal.

• Az ipari termelés volumene az első nyolc hónapban 0,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari értékesítés volumene ennél kisebb mértékben, 0,4%-kal csökkent, ezen belül az exporteladások 2,2%-kal emelkedtek, a belföldi értékesítés pedig 3,7%-kal visszaesett.

• Az ipar mindhárom nemzetgazdasági ágában csökkent a bruttó kibocsátás az első nyolc hónapban: az ipari termelés több mint kilenctizedét kitevő feldolgozóipar termelési volumene 0,2, az energiaszektoré 7,6, a kis súlyú bányászaté pedig 16,4%-kal. A feldolgozóipari alágak mintegy harmadában volt növekedés. A feldolgozóipari termelés ötödét kitevő járműgyártás bruttó kibocsátása – a korábbi nagyberuházások üzembe helyezésével – 13,5%-kal haladta
meg a tavaly ilyenkorit, és mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások. A közepes súlyú alágak közül a vegyi anyag, termék gyártása 8,2, a villamos berendezés gyártása pedig 1,7%-kal bővült.

A feldolgozóipari alágak többségében azonban a termelés volumene továbbra sem érte el az egy évvel korábbi szintet: a termelés tizedét adó, jellemzően belföldre termelő élelmiszeripar kibocsátása 2,1%-kal, az elsősorban exportra értékesítő számítógép, elektronikai optikai termék gyártásának volumene pedig 13,3%-kal volt kevesebb.

• A termelés volumenének csökkenése mellett az iparban alkalmazásban állók száma az első nyolc hónapban 0,3%-kal emelkedett, így az egy alkalmazásban állóra jutó termelés volumene 1,1%-kal mérséklődött. A feldolgozóiparban 0,6%-kal, az energiaiparban pedig 5,5%-kal csökkent a termelékenység az előző év azonos időszakához viszonyítva.

• Az összes rendelésállomány volumene augusztus végén a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok körében 11,4%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, ami kizárólag az exportmegrendelések 14,9%-os növekedésének köszönhető, ugyanis a hazai rendelésállomány 21%-kal alacsonyabb volt a tavaly augusztusinál. Az új rendelések volumene augusztusban 7,4%-kal emelkedett, ezen belül az új exportrendelések 9,4%-kal nőttek, míg az új belföldi rendelések 5,0%-kal csökkentek.

• Az ipari termelői árak az első nyolc hónapban 0,7%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,1%-kal mérséklődtek, ezen belül a feldolgozóipar árai 1,5%-kal emelkedtek. Az exportértékesítés árszínvonala az első nyolc hónapban 1,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

• Az építőipari termelés volumene augusztusban 14,6%-kal magasabb volt a 2012. augusztusinál.

• A február óta tartó növekedés hatására a január–augusztusi építőipari termelés volumene 7,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Mindkét építményfőcsoportban február óta folyamatos a növekedés, az első nyolc hónapban az épületek építése 8,0, az egyéb építményeké 6,9%-kal emelkedett.

• Az augusztus végi szerződésállomány 24%-kal nőtt a tavaly ilyenkori alacsony bázishoz képest: az épületek építésére 5,9, az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződésállomány 32%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

• Január–augusztusban az új építőipari szerződések volumene 15%-kal magasabb volt, mint 2012 azonos időszakában. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződések 4,7, az egyéb építményekre kötötteké 23%-kal nőtt. Előbbiben elsősorban egészségügyi, ipari, illetve kisebb
mértékben oktatási épületekre szóló szerződések, utóbbiban pedig a gyorsforgalmi úthálózat építésére kötött néhány nagy értékű szerződés a meghatározó.

• A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom volumenének emelkedése tovább folytatódott: a júliusi 1,8%-os emelkedés után augusztusban 0,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Összességében az első nyolc hónapban stagnáltak az eladások. (A naptárhatástól megtisztított index 1,4, illetve 0,1%-os emelkedést mutat.) Júliushoz képest a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított index ugyanakkor csökkent (0,3%-kal).

• 2013 január–augusztusában a kiskereskedelmi forgalom közel felét (46,5%) kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai csekély mértékben, 0,1%-kal mérséklődtek. Ezen belül a
forgalom csaknem kilenctizedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketeké, vegyesboltoké) 1,7%-kal csökkent, ezzel párhuzamosan – elsősorban a dohány-kiskereskedelmet érintő jogszabályváltozások miatt – az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 14,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A nem élelmiszertermékek forgalma az első nyolc hónapban 0,6%-kal mérséklődött. A tevékenységcsoporton belül a tavalyihoz hasonló tendencia érvényesült: a legnagyobb mértékben a forgalom háromtizedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai csökkentek (4,6%), de a szintén jelentős részesedésű könyv-, számítástechnika és egyébiparcikk-kiskereskedelem volumene is mérséklődött (2,1%).

Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladási volumene 1,7%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. Forgalomnövekedés a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (0,6%), valamint a textil-, ruházati és lábbeliüzletek (1,7%) esetében volt. Az üzemanyag-kiskereskedelem volumene április óta minden hónapban meghaladta az egy évvel korábbit. Összességében a benzinkutaknál az első nyolc hónapban 1,3%-kal emelkedett a forgalom, miközben a járműüzemanyagok fogyasztói ára átlagosan 1,6%-kal csökkent.

• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészkiskereskedelem eladásai augusztusban tizedével emelkedtek, ugyanakkor január–augusztus átlagában 3,8%-os volt a visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

• 2013. január–augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken 6 millió 113 ezer vendég szállt meg, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 16 millió 227 ezer volt. A vendégek száma 5,6, a vendégéjszakáké 4,7%-kal több volt, mint 2012 azonos időszakában.

A vendégéjszakákban mért vendégforgalom mintegy háromnegyedét fogadó szállodák 5,6%-os forgalomnövekedést regisztráltak, 50%-os szobafoglaltság mellett. A kereskedelmi szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 6,6, vendégéjszakáiké 5,9%-kal nőtt.

A jelentősebb küldőországokból hazánkba érkezők forgalma változóan alakult. A Németországból és Ausztriából érkezett vendégek által eltöltött éjszakák száma csökkent (4,5 és 5,9%-kal), ugyanakkor az orosz, a brit és az olasz vendégforgalom növekedett (22, 21, illetve 2,6%-kal). A kereskedelmi szálláshelyeken 4,7%-kal több belföldi vendég szállt meg, és 3,5%-kal több vendégéjszakát vett igénybe.

A belföldi vendégek a szolgáltatásokért 11 milliárd forint értékben fizettek Széchenyi Pihenőkártyával. A kereskedelmi szálláshelyek 199 milliárd forintos árbevétele folyó áron 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás fogyasztói árai  -3,2%-kal lettek magasabbak.

• Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó egységeivel együtt – 2013 január–augusztusában 499 milliárd forint bevétele volt, a forgalom volumene 0,7%-kal kevesebb a 2012 azonos időszakihoz képest. Ezen belül a kereskedelmi vendéglátóhelyi forgalom volumene 0,5%-kal bővült, a munkahelyié viszont 8,8%-kalvisszaesett.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum