2013. december 6.

KSH - Az áruszállítás mennyisége 7 százalékkal csökkent 2012-ben

2012-ben tovább folytatódott az elszállított áruk mennyiségének 2009 óta tartó csökkenése. A különböző áruszállítási módozatokban közel 249 millió tonna árut mozgattak meg. Az árutonna-kilométeres teljesítmény is enyhén mérséklődött az előző évi mérsékelt növekedéssel szemben, és kevéssel meghaladta a 2010. évi teljesítményt. A 2012. évi áruszállítás volumene 7, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 1%-kal csökkent 2011-hez viszonyítva. A két mutató arra utal, hogy kevesebb árut szállítottak nagyobb távolságokra, azaz nőtt a nemzetközi szállítás részaránya.

A szállítás módozatonkénti megoszlását vizsgálva továbbra is a közúti áruszállítás részesedése a legnagyobb, bár részaránya a volument tekintve 2010 óta folyamatosan csökken. 2012-ben közúton szállították el az árutömeg és az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 66–67%-át. A vasúti szállítás részaránya volumenét tekintve 2011-ben és 2012-ben is nőtt, míg az árutonna-kilométerben mért teljesítmény szerint 2012-ben lényegében a 2011. évi szinten maradt. A szállítás 2012. évi összes teljesítményében 18% a vasút aránya. A belvízi és a csővezetékes szállítás részesedése a teljesítményből nem változott számottevően. Az áruszállításban a légi szállítás részaránya elhanyagolható.

A közút dominanciájának csökkenése megfelel az Európai Unió által támasztott igényeknek is. Az EU 2011-ben jóváhagyott Fehér könyvének közlekedéspolitikai célkitűzése, hogy az áruszállítást 300 kilométert meghaladó távolság esetén a közútról a vasútra és egyéb áruszállítási módozatokra kell átterelni 2030-ig.

Belföldi viszonylatban meghatározóbb a közúti fuvarozás részesedése (a volumen 83, az árutonna-kilométer 74%-a) a vasúti, a csővezetékes, a belvízi és a légi szállítás nemzetközi jellegéből adódóan. A belföldi közúti árufuvarozás teljesítményének részaránya 2010 óta 8,5 százalékponttal csökkent. Az áruk tömegének 63%-át belföldön szállították 2012-ben, az árutonnakilométerben mért teljesítmény 25–75%-ban oszlott meg a belföldi és a nemzetközi szállítás között.

3.1.1. Közúti áruszállítás

A reprezentatív mintavételes eljárással megfigyelt, 3,5 tonna teherbírás feletti tehergépjárművek adatai alapján 2012-ben a közutakon 9%-kal kisebb tömegű árut szállítottak valamivel több mint 2%-os teljesítménycsökkenés mellett. A tehergépjárművek szállításain belül nőtt a nagyobb teherbírású, elsősorban nemzetközi áruszállításban teljesítő vontatók aránya, valamint ezen járművek kihasználtsága. Ezzel párhuzamosan csökkent az üresen megtett út aránya az előző évi adathoz képest.

2012-ben a közúton szállított áruk volumenének közel 79%-át belföldön mozgatták, ez a 2011. évi aránynál 3 százalékponttal kisebb. A belföldi fuvarozás aránya a távolságot is figyelembe vevő teljesítményben már mindössze 27%. Az átlagos szállítási távolság belföldön 70,4 a nemzetközi szállításban 702,1 kilométer volt.

A belföldi közúti áruszállítás tonnában mért volumene az elmúlt évben 13%-kal csökkent. 2012-ben nemzetközi viszonylatban 5%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, mint 2011-ben. A nemzetközi szállítás részaránya növekszik, az áruk 21%-a lépte át az országhatárt (2010-ben 14%, 2011-ben 18%). A nemzetközi szállítás árutonna-kilométerben mért teljesítménye 2%-kal nőtt. Magyarország fő partnerei a kiviteli forgalomban – az előző évivel megegyező sorrendben – Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia és Románia. A behozatali forgalomban a volument tekintve Németországból érkezik a legtöbb áru, míg Szlovákia megelőzte Ausztriát, Románia pedig Olaszországot a 2011. évi sorrendhez képest.

3.1.2. Vasúti áruszállítás

A vasúti áruszállítási szolgáltatásban 2012-ben már több mint 38 cég rendelkezett a hazai vasúti pályákra érvényes pályahasználati engedéllyel. A cégek több mint 75%-a áruszállítási tevékenységet, illetve az árutovábbítás mellett vontatási, karbantartási valamint javítási szolgáltatást végzett. A tradicionális vasúttársaságok mellett a kisebb vasúttársaságok piaci részesedése 2012 végére 16%-ot ért el, folyamatosan növekedve.

Jellemzően meghatározott piaci szegmensekben (pl. irányvonatok közlekedtetésében) voltak aktívak. 2012-ben két új külföldi székhelyű vasúttársaság jelentette be, hogy nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot kíván igénybe venni, tényleges szállítási tevékenységük, teljesítményük egyelőre nem jelentős, így 2012 végére 25%-ra nőtt a külföldi székhelyű, Magyarországon áruszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok aránya.

A vasúti áruszállítás árutonnában, valamint árutonna-kilométerben mért teljesítménye 2012-ben 3, illetve 0,3%-kal csökkent az előző évihez képest. Belföldön az átlagos szállítási távolság 2012-ben 124 kilométer volt, a 2011. évinél 15,4 kilométerrel hosszabb. A belföldi szállítás a piac bővülésének köszönhetően árutonnában mérve 6,2, árutonna-kilométerben számítva pedig 21%-kal emelkedett az egy évvel korábbi értékekhez viszonyítva.

Az áruszállítás volumenét tekintve a forgalom 75%-át a nemzetközi szállítás teszi ki. A belföldi forgalmat is magába foglaló, teljes vasúti szállítási teljesítményből az import 26, az export 30%-kal részesedett.

A tranzitszállítások aránya mindösszesen 19%. Az előző évhez képest a nemzetközi szállítás volumenén belül a kiviteli 4, a behozatali 14%, a tranzit forgalom pedig 2%-kal csökkent. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény túlnyomó része (84%-a) szintén a nemzetközi szállításhoz kötődött. A behozatal 28, a kivitel 30, a tranzitszállítás 27%-ot tett ki.

A mért adatok szerint kevesebb árut szállítottak nagyobb távolságra. Az áruszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok 2012-ben lebonyolított külkereskedelmi forgalmának 81%-a az Európai Unióba irányult.

A vasúti szállításban fő kereskedelmi partnereink a 2012. évi nemzetközi forgalmat tekintve Ausztria, Szlovákia, Németország és Románia; az unión kívüli országok közül Ukrajna, Oroszország és Horvátország. Az országon átmenő vasúti tranzitszállítások fő célpontjai Románia, Görögország, Horvátország, Németország és Szlovénia. A tranzitárukat feladó országok sorát Lengyelország, Ausztria, Szlovákia és Románia vezeti.

3.1.3. Belvízi áruszállítás

A Duna, Európa második leghosszabb folyója lehetőséget ad a környezetbarát belvízi áruszállításra a magyarországi szakaszon. A kedvező természeti adottságokkal rendelkező EU-tagországokban jóval magasabb ennek a szállítási módozatnak az aránya. Az Európai Bizottság legfrissebb statisztikai zsebkönyve szerint 2011-ben a szárazföldi szállítás tonnakilométerben mért teljesítményében a belvízi szállítás aránya Németországban 11, Belgiumban 18, Hollandiában 35, Magyarországon mindössze 4%.

Az áruszállítás adatai a Dunára vonatkoznak, mivel hazai folyóink közül egyedül a Duna alkalmas nemzetközi hajóforgalomra. A Duna magyarországi szakaszát – a magyaron kívül – főként román, német, holland, ukrán, osztrák és bolgár felségjelű hajók használják.

A belvízi forgalom 2012. évi volumene (8 millió 135 ezer tonna) 13,4, a teljesítménye (1982 millió árutonna-kilométer) 8%-kal volt magasabb a 2011. évinél. Nőtt az export (41%) és a tranzit (6%) volumene, csökkent viszont a belföldi és az importforgalomban szállított áruk tömege, 16, illetve 19%-kal.

2012-ben a Dunán Magyarországra behozott áruk közel fele (48%) romániai kikötőkből, több mint egynegyede Ausztriából, 10%-a Hollandiából érkezett. A magyar export legfontosabb belvízi célállomásai romániai kikötők voltak, az összesen 3 millió 814 ezer tonna kivitel 37%-ával (1 399 ezer tonna). Németország részesedése 20, Ausztriáé 17% a kiviteli rangsor 2. és 3. helyén. A vízi szállítás jellegéből adódik, hogy a hajón történő áruszállítás csupán egy közbülső eleme a több szállítási módot magába foglaló szállítási láncnak, a belvízi kikötőkben ki-, illetve berakott áruk döntő hányada vonaton, tehergépkocsin vagy egy másik – tengerjáró – hajón jut el a végső felhasználóhoz.

2012-ben a Dunán szállított áruk 34%-a mezőgazdasági termék volt, a belvízen lebonyolított magyar export nagy részét, kétharmadát is ez az árucsoport tette ki. A belföldi forgalomban a koksz és finomított termékek, az importban a nyers kőolaj és földgáz, a tranzitforgalomban a fémtartalmú ércek, bányászati és kőfejtési termékek szállítása volt a legjelentősebb.

3.1.4. Csővezetékes áruszállítás

A 2012-ben csővezetéken szállított áruk össztömege 29 millió tonna volt, a 2011. évinél 6%-kal kevesebb. A szállított kőolaj tömege 11, a szállított földgáz tömege 4%-kal csökkent. A 2012. évi összteljesítmény 5,8 milliárd árutonna-kilométer, az előző évinél 4%-kal nagyobb. A kőolajszállítás teljesítménye 13%-kal, 2,0 milliárdra csökkent, a földgázszállításé 24%-kal, 3,0 milliárd tonnakilométerre nőtt 2012-ben.

A nemzetközi forgalomban az árutömeg 5, a teljesítmény 10%-kal mérséklődött, ezen belül a behozott áruk tömege 4, teljesítménye 8%-kal csökkent. A kiviteli forgalomban földgázt szállítottunk, ennek tömege 49, teljesítménye 18%-kal nőtt. Az országon átmenő áruk tömege 18, teljesítménye 17%-kal esett vissza.

3.1.5. Áruszállítás az Európai Unióban

Az Európai Unió közúti, vasúti, belvízi és csővezetékes szállítást figyelembe vevő, tonnakilométerben mért áruszállítási teljesítménye – a 2010. évi 5%-os növekedést követően – 2011-ben a megelőző évivel azonos szinten maradt. Az azonos teljesítmény a vasúti áruszállítás növekedésének köszönhető (7%), mivel a közúti és csővezetékes áruszállítás enyhén (1-2%), a vízi áruszállítás jelentősebben (5%) csökkent. A közúti szállítás – annak ellenére, hogy a legkevésbé környezetbarát – hazánkhoz hasonlóan az Európai Unióban is a legfontosabb árutovábbítási mód.

2011-ben a közúti szállítás részesedése az Európai Unió szárazföldi áruszállítási teljesítményéből 72%, Magyarországon ennél 4,3 százalékponttal kevesebb volt. A vasúti áruszállítás aránya hazánkban közel azonos, a belvízi áruszállításé 2,2 százalékponttal alacsonyabb, mint az EU-átlag.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum