2014. január 8.

KSH - A kkv-k a vállalkozások árbevételének 58 százalékát jelentették 2012-ben

A rendszerváltást követő új gazdaságszerkezet kialakulásában fontos szerep jutott a kis- és középes vállalkozásoknak, amelyek napjainkban számottevő mértékben befolyásolják a magyar gazdasági teljesítményt és jelentős részt vállalnak a foglalkoztatásban.

A 2012. évi előzetes adatok szerint a vállalkozások által realizált – a cégek teljesítményét jól tükröző – árbevétel 58,3%-a köthető a kis- és középvállalkozásokhoz. 2001 és 2009 között – két év kivételével – legalább 60%-os volt a kkv-szektor részesedése, 2010 óta viszont csekély mértékben mérséklődött az arány (58–59% közötti). A kkv-szektor által elért árbevétel több mint 60%-a – a szolgáltató ágazatokban működő cégek túlsúlya következtében – a tercier szektorban, ezen belül közel 40%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás területén realizálódott.

A kereskedelem, gépjárműjavítás után azonban a második legmagasabb részesedéssel (17%) a feldolgozóipar rendelkezik, annak ellenére, hogy a feldolgozóipari termelés nagyrészt a nagyvállalatoknál koncentrálódik. A szervezetméret növekedésével az előbbi aránya csökken, az utóbbié növekszik. A középvállalkozások esetében az elmúlt öt évben az árbevétel legalább héttizede mindössze három nemzetgazdaságban (kereskedelem, gépjárműjavítás; feldolgozóipar és energiaipar) keletkezett. Az ágazati arányokat tekintve 2008 óta jelentős változás nem következett be. Az előzetes adatok szerint a középvállalkozások több mint 90%-a legalább 100 millió forintos árbevételt ért el 2012-ben.

Az árbevétellel ellentétben a bruttó hozzáadott érték esetében a kkvszektor részesedése nem csökkent a válság óta eltelt időszakban. Az arány 2007 óta 55% körül alakul, és az előzetes adatok szerint 2012-ben 55,2% volt. A kisvállalkozások aránya valamelyest emelkedett az elmúlt időszakban: 2001 és 2007 között 33,3 és 35,1% között volt az arányuk, 2008 óta viszont 36,0–36,6% a részesedésük. (2012-ben a hozzáadott érték 36,1%-át állították elő a kisvállalkozások.) Az ágazati megoszlás alapján a hozzáadott érték közel kétharmada – az árbevételhez hasonlóan – a szolgáltató szektorban keletkezett.

A kereskedelem, gépjárműjavítás szerepe – az árbevétellel ellentétben – kevésbé domináns, a kkv-k gazdasági teljesítményéből csak 20%-kal részesedett 2012-ben. (2008-ban ez az arány még 24% volt.) Ezen kívül a feldolgozóipar a bruttó hozzáadott érték 21, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területe pedig a 10%-át jelentette. Az előbbi aránya növekszik, az utóbbié pedig csökken az alkalmazotti létszám emelkedésével. (Figyelemre méltó, hogy a középvállalkozások esetében az ipar aránya mind az árbevétel, mind a hozzáadott érték esetében emelkedést mutatott 2008-hoz képest.)

A vállalkozások által foglalkoztatott 2,7 millió főből közel 2 millió a kis- és középvállalkozásoknál dolgozott 2012-ben az előzetes adatok szerint. Az arányokat tekintve 2002 óta az összes foglalkoztatott 72–74%-a dolgozott a kkv-szektorban. A foglalkoztatottak létszám-kategória szerinti szerkezetében nem történt számottevő változás az elmúlt 10 évben: az összes foglalkoztatottból a mikrovállalkozások aránya 37–39, a 10–49 fős kisvállalkozásoké 17–19, a középvállalkozásoké pedig 16–17% között mozgott.

2012-ben az összes létszám-kategóriában 3–6%-kal alacsonyabb volt a dolgozók száma a 2005. évihez képest. A gazdasági válság időszakában a kkv-szektorban kisebb mértékben esett vissza a foglalkoztatottak száma, mint a nagyvállalatok esetében. A válságot követő években jelentős javulás csak a nagyvállalatok körében történt.

A nemzetgazdasági ágak szerinti bontás alapján a kkv-k súlya a legtöbb ágban 70% felett van. A foglalkoztatottak legalább 90%-a kkv-nál dolgozott például az építőiparban; az ingatlanügyletek területén; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban; az oktatásban; valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén. A legalacsonyabb arány az energiaiparban volt. A feldolgozóipari alkalmazottak több mint fele a kis- és középvállalkozásoknál dolgozott. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak létszám aránya a szervezetméret növekedésével emelkedik.

Az egyes létszám-kategóriákat tekintve a mikrovállalkozások a legtöbb munkavállalót a kereskedelem, gépjárműjavítás; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén; valamint az építőiparban foglalkoztatták. 2008 óta e három nemzetgazdasági ág együttes aránya 50% volt minden évben. Az elmúlt öt évben a 10-49 fős kisvállalkozásoknál munkát vállalók közel 25%-a kereskedelem, gépjárműjavítás területén, 23% körüli része az iparban és több mint 10%-a az építőiparban dolgozott. A közepes méretű cégeknél – a hozzáadott értékhez és az árbevételhez hasonlóan – a legmagasabb az ipar aránya (közel 40%). A középvállalkozások körében még a kereskedelem, gépjárműjavítás aránya meghatározó, amely 2008 óta 15–17% között mozog.

A vállalkozás méretével párhuzamosan növekszik az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel nagysága. A 2012. évi előzetes adatok alapján a középvállalkozásoknál egy foglalkoztatottra átlagosan 36,2 millió forint árbevétel jutott, a kisvállalkozásoknál viszont már nem haladja meg a 28,1 millió forintos átlagot. Az üzemméret növekedésével emelkedik a cégek egy foglalkoztatottra jutó árbevétel-termelő képessége.

Az iparban tevékenykedő kkv-k körében a középvállalkozások dominálnak, amelyet – az árbevétel, a hozzáadott érték és a foglalkoztatás mellett – szintén jól tükröz az ipari termelés és értékesítés létszám-kategóriák szerinti megoszlása. A kkv-szektor 2012-ben az ipari termelés 28, a belföldi értékesítés 55, valamint az exportértékesítés 20%-át adta.

A 2012. évi előzetes adatok szerint a kkv-szektor 6287 milliárd forint értékben exportált terméket a külpiacokra, mely az összes vállalkozás kivitelének 28%-át jelentette. A részesedés 2001 óta a legmagasabb.

A kis- és közepes vállalkozások exportárbevételének aránya 2001–2006-ban 22,2 és 23,2% közötti volt, 2008 óta viszont mindegyik évben legalább 25,3%-os volt. (Ezzel párhuzamosan az exportárbevétel nagysága – folyó áron – több mint háromszorosa lett.) Az üzemméret növekedésével a külpiaci értékesítés részesedése is emelkedik. A szektor alacsony exportteljesítményének oka, hogy a kkv-k egyrészt a helyi gazdaság működtetésében töltenek be fontos szerepet (főként a kis- és mikrovállalkozások), másrészt jelentős a beszállítói szerepük az exportorientált nagyvállalatok körében. (Ezt alátámasztja az ipari belföldi, valamint exportértékesítések létszám-kategória szerinti bontása is.)

Ágazati bontás alapján a vállalkozások árukivitele meglehetősen egyoldalú. A 2012. évi előzetes adatok alapján az export domináns részét (82%) adó feldolgozóipari kivitelből a középvállalkozások 15, a kis- és mikrovállalkozások együttesen 3,5%-kal részesedtek. Az export 15%-át adó kereskedelem, gépjárműjavítás esetében a középvállalkozások 34, a 10–49 fős kisvállalkozások 22, a mikrovállalkozások 16%-kal részesedtek. Ez a két ágazat adta a kis- és középvállalkozások exportjának a 91%-át. A többi ágazat súlya a teljes kivitel 1%-át sem érte el, a kkv-szektor cégei azonban azokban vannak többségben. 2011-hez képest az arányok nem változtak számottevően.

A kis- és közepes méretű vállalkozások túlélési képessége alacsony. 2006-ban közel 60 ezer új kkv kezdte meg a működését, de 2011-ben már csak a 40,1%-uk működött. A túlélést tekintve a legkisebb aránya a 10–49 fős vállalkozásoknak volt, a 2006-ban alapítottak 39,6%-a működött 2011-ben. A kkv-k 98,5%-át kitevő mikrovállalkozások túlélési rátája 40,1%-os volt. A 2006-ban létrehozott 75 középvállalkozásból 2011-ben 36 működött. A kis- és középvállalkozások túlélési képességét számottevően befolyásolja az általuk végzett tevékenység jellege.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum