2014. január 6.

KSH - Újszülöttek száma 90 ezer volt 2012-ben, ami 3 százalékos növekedés

2012-ben 90 269 gyermek született Magyarországon, ami 2,5 százalékos emelkedést jelentett a 2011. évi, a hivatalos statisztika története során mért legalacsonyabb értékhez képest. Jelen kiadvány a változások társadalmi és területi differenciáltságáról kíván tájékoztatást adni. A témában releváns adatok közül az élveszületések havi ingadozása, az anyák életkora, családi állapota, iskolai végzettsége és gyermekük születési sorrendje szerinti különbségek kerülnek bemutatásra.

Életkor szerinti jellemzők

A születések demográfiai jellemzői közül kiemelt szerepe van a gyermekvállalás életkor szerinti alakulásának. Bár az anyaságot – összhangban a nemzetközi trendekkel – a nők egyre később vállalják, nálunk ez egyben kevesebb gyermek világra hozását is jelenti. Az ezer megfelelő korú nőre vetített születésszám szerint évtizedeken keresztül a 20–24 éves anyák vállaltak legnagyobb arányban gyermeket, az 1990-es évek közepétől már a 25–29 évesek termékenysége dominált, majd 2010-től a 30-as éveik elején járó anyák hoztak világra leggyakrabban gyermeket. 1990-ben az éves születésszám ötödét, 2000-ben negyedét tették ki a 30 éves és idősebb anyák gyermekei. 2010-ben fordult elő először, hogy az élveszületések több mint fele a 30 éves és ennél idősebb nőktől származott, ez az arány 2012-ben már 54 százalékra emelkedett.

A termékeny korú női népességre vetített születésszám 2012-ben az előző évhez képest a nők valamennyi korcsoportjában emelkedést jelzett. Az emelkedés legnagyobb a 20 év alatti és a 35 éven felüli anyák körében: ezen belül a tizenéveseknél 6,7, a 35 éven felüli korosztályokban átlagosan 9,6 százalék. A 20–29 év közötti anyák elmúlt két évtizedben tapasztalt csökkenő gyermekvállalási hajlandósága megállt, és 2012-ben emelkedést mutatott.

A 30–34 éves anyák termékenysége 2009 óta csökkent, majd 2012-ben emelkedett. A szülési kor kitolódásával párhuzamosan a 35 éven felüli anyák termékenységének az ezredforduló óta megfigyelhető emelkedése 2012-ben is tovább folytatódott. A nők átlagos életkora az első gyermekük vállalásakor évtizedek óta emelkedik, 2012-ben viszont megtorpanás látszik.

Családi állapot szerinti változások

Több évtizedes jelenség, hogy a születésszám évenkénti ingadozása ellenére a házasságon kívül született gyermekek abszolút száma és az összes születésen belüli aránya – a 2010-es megtorpanás kivételével – folyamatosan növekedett. 2012-ben az előző évhez képest 8 százalékkal emelkedett a házasságon kívüli születések száma, és a születési többlet egésze gyakorlatilag tőlük származott. Ezzel párhuzamosan emelkedett a házasságon kívül született gyermekek aránya, a 2011. évi 42,3 százalékról 2012-ben az eddigi legmagasabb értékre, 44,5 százalékra.

Az anya iskolai végzettsége és az élveszületési sorrend összefüggései

Az élveszületések számának legdinamikusabb növekedése a 8 osztályt végzett anyák esetében volt 2012-ben. Az érettségizett, illetve diplomával rendelkező anyák újszülöttjeinek száma 2,3–2,5 százalékkal emelkedett, ugyanakkor, a 8 osztálynál kevesebbel rendelkezők és a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzettek körében minimális csökkenés érzékelhető (0,2, illetve 0,1 százalék).

Ha az iskolai végzettség mellett az életkort is bevonjuk a vizsgálatba, akkor megállapítható, hogy a születésszám emelkedéséhez legnagyobb mértékben a 35–39 éves diplomás nők járultak hozzá, akik 779 gyermekkel többet hoztak világra az előző évhez képest, így az éves emelkedés 35%-a tőlük származott. Őket követi a hasonló korú, érettségivel rendelkezők 507 gyermekkel magasabb születésszáma, ami 23 százalékát teszi ki a 2012-es többletnek.

Ezzel szemben a 30–34 éves érettségizettek mintegy 200 fős visszaesést mutattak, de számottevő csökkenés látszik a 25–35 év közötti szakmunkásképzőt és szakiskolát végzett anyák körében is.

Az élveszületési sorrendet tekintve 2012-ben legnagyobb arányban a harmadikként megszülető gyermekek száma gyarapodott (5,6 százalékkal, 636 fővel). Az első és másodszülöttek esetében a növekedés 2–2,3 százalék, ami 820, illetve 670 újszülött-többletet jelent. A negyedik és további szülöttek esetében az emelkedés 1,3 százalék.

Az anya iskolai végzettség szerinti vizsgálata azt mutatja, hogy a 2012-ben gyermeket vállaló érettségizett vagy diplomás nők mintegy fele az első gyermekét hozta világra. Az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők körében minél kevésbé iskolázott az anya, annál nagyobb arányban vállal második, harmadik és többedik gyermeket.

A születési sorrend átlagának iskolai végzettség szerinti eltérései képet adnak arról, hogy milyen különbségek lehetnek a családnagyságban a nők iskolázottsága szerint. 1990-hez képest nem történt érdemi változás: a végzettség szintjének emelkedésével párhuzamosan – az érettségizettek kivételével – csökken a gyermekek születési sorrendjének átlaga. A 0–7 osztályt végzettek és az egymással közel azonos értéket képviselő diplomával vagy érettségivel rendelkezők között kétszeres a különbség, az előbbieknél 3,44, az utóbbiaknál 1,69, illetve 1,68 volt a születési sorrend átlaga. A különbséget főleg a harmadik vagy többedik gyermekek okozzák, mert arányuk az iskolai végzettség emelkedésével számottevően csökken.

A gyermekvállalás későbbi életkorra halasztása különböző mértékben jellemző az eltérő iskolai végzettségű anyákra, és ez fontos szerepet játszik a termékenység alakulásában. 2012-ben a 8 osztálynál kevesebbet végzett anyák majdnem fél évvel korábban hozták világra első gyermeküket, mint a rendszerváltozáskor. A befejezett iskolai végzettségek mindegyikénél későbbre tolódott a gyermekvállalás. A legnagyobb mértékű emelkedés a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzettek körében volt, ők több mint öt évvel később szülték meg első gyermeküket. Jelentősen kitolódott az érettségivel és diplomával rendelkezők szüléskori átlagéletkora is, 4,7, illetve 4,2 évvel. 2012-ben a szakmunkásképzőt és szakiskolát végzettek már 26,7 évesen, az érettségizettek pedig 28,3 évesen vállalták az első gyermeküket.

A diplomával rendelkezők átlagéletkora már 2010-ben 30 éves kor fölé emelkedett, 2012-ben pedig 30,8 év volt. Ennek eredményeként nőtt a különbség az alacsonyabb és magasabb végzettségűek életkora között az első gyermek vállalásakor. A rendszerváltozáskor 6,3, az ezredfordulón 6,9, 2012-ben pedig már 9,9 év volt a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb végzettséggel rendelkező nők között. A magasabb végzettségűek gyermekvállalási életkorának jelentős kitolódása fontos szerepet játszik az alacsonyabb élveszületési sorrend mutatójában is.

Területi különbségek

2012-ben az ország valamennyi régiójában emelkedett az élveszületések száma az előző évhez képest. Két megyében, Baranya és Zala megyében csökkent az élveszületett gyermekek száma, az előbbiben 2,9, az utóbbiban 0,7 százalékkal. A többi megyében emelkedett a születésszám, legnagyobb mértékben Vas és Tolna megyében (8,2, illetve 7,6%), valamint Komárom-Esztergom megyében (7,3%). A teljes termékenységi arányszám (TTA) vizsgálata nem mutat lényeges változást a területi különbségek vonatkozásában 2011 és 2012 között.

Továbbra is Vas, Zala és Csongrád megyében volt a legalacsonyabb a teljes termékenységi arányszám szintje, de nagyságrendileg ide sorolható a főváros is. 2011-ben a legmagasabb TTA Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Heves megyét jellemezte. 2012-ben a három legtermékenyebb megye közé Heves megye helyett Jász-Nagykun-Szolnok került be. A legmagasabb és legalacsonyabb értéket képviselő megyék között némileg csökkent a különbség egy év alatt.

A termékenységet az anya életkora szerint vizsgálva jelentősek a területi különbségek. A legalacsonyabb és legmagasabb termékenységű megyék közötti eltérés a 15–19 éves korcsoportban volt a legjelentősebb, 4,3-szeres. Szintén számottevő volt a különbség a 20–24 éves korcsoportban, ahol 2,5-szeres az eltérés, de majdnem kétszeres a 40–49 éves korcsoportban is.

Az anyák átlagéletkora tekintetében egy év alatt nem történt érdemi átrendeződés a megyék egymáshoz képesti pozíciójában. Továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében a legalacsonyabb a nők átlagos éle kora az első gyermek vállalásakor, 2012-ben ezekben a megyékben a nők átlagéletkora nem éri el a 26 éves kort. Legkésőbb a Győr-Moson-Sopron, Pest és Vas megyei nők vállalták első gyermeküket, mindhárom esetben 28,8 év felett. 2011-ben és 2012-ben is Budapesten hozták világra legkésőbb az elsőszülötteket, 30 éves kor felett.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum