2014. március 31.

KSH - A vállalkozások 40 százaléka a csoportmunkát tartja a legfontosabb készségnek , 2014. március

A felnőttképzés egyik központi kategóriája a kompetenciafejlesztés. Ez nem köthető közvetlenül sem az iskolarendszerű, sem az iskolarendszeren kívüli képzésekhez, de fontossága miatt önálló vizsgálata indokolt. A kompetenciák közül kiemelkednek azok, amelyek a mindennapi életben és a munka során minden felnőtt számára szinte elengedhetetlenek, ezeket nevezzük kulcskompetenciáknak.

A 2000-ben aláírt lisszaboni stratégia célkitűzései között szerepelt a kulcskompetenciák európai szintű meghatározása. A szakértők véleménye szerint ezek a kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy az Európai Unió polgárai rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a globalizálódó világ egyre gyorsuló változásaihoz, és amelyekre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz, a fejlődéshez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz. A Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz című európai referenciakeret a következő kulcskompetenciákat határozza meg:
– az anyanyelven folytatott kommunikáció,
– idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
– matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet-, a műszaki tudományok terén,
– digitális kompetencia,
– a tanulás elsajátítása,
– szociális es állampolgári kompetenciák,
– kezdeményezőkészség es vállalkozói kompetencia,
– kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

A referenciakeret a kulcskompetenciák meghatározásán túl szükségesnek tartja a tagállamok munkájának támogatását abban, hogy a fiatalok olyan szintre fejlesszék azokat, amely a későbbiekben a tovább tanulásuknak, munkába állásuknak lehet az alapja; valamint adjanak lehetőséget a felnőttkorúaknak is, hogy ezeket a kompetenciákat egész életük során fejleszthessék.

A kulcskompetenciák mérése iránti igény a statisztikában is megjelent. A mérés egyfelől jelentheti az egyének kompetenciáinak mérését akár az önbevallás módszerével, akár több országra kiterjedő, egységes kompetenciamérési módszerrel. Miután a fenti kompetenciák a munka világában is fontosak, az európai statisztikai rendszer figyeli a vállalkozások ezekkel kapcsolatos igényeit, és azt a tényt is, hogy a gazdálkodó szervezetek az alkalmazottaiknál mely kompetenciák fejlesztését támogatták.

A vállalkozások szakmai képzési tevékenységét vizsgáló adatfelvételben (CVTS) többek között azt is megkérdezték, hogy a kérdőívben szereplő felsorolt készségek és kompetenciák közül melyek fontosak a vállalkozás számára. A munkavégzés szempontjából fontosnak tartott készségek és kompetenciák mindegyike besorolható a kulcskompetenciák közé, vagy azok valamelyikének a részét képezheti.

Magyarországon 2010-ben a vállalkozások több mint 40%-a jelölte meg a csapatmunkát fontos készségként, a nagyobb cégek körében pedig ennél magasabb arányban. Szintén több mint 40%-uk tartotta lényegesnek a problémamegoldást, valamint a műszaki, a gyakorlati vagy a munkaspecifikus készségeket. Az idegen nyelvek használata és az informatikai készségek szintén a gyakrabban igényelt kompetenciák közé tartoznak, a vezetői készségeket azonban általában a nagyvállalkozások ítélték szükségesnek.

A legfontosabbnak a legtöbb vállalkozás mindhárom nagyságkategóriában egyértelműen a műszaki, gyakorlati, illetve munkaspecifikus készséget tartotta. Ezek elsősorban az ipari, építőipari vállalkozásoknál játszanak jelentős szerepet. Ebben a körben a vállalkozásoknak több mint egyharmada számára ez a legfontosabb készség a munkahelyen. A kereskedelmi vállalkozásoknál inkább az ügyfélkezelés, az információ, kommunikáció, valamint a pénzügyi és biztosítási tevékenység ágazatokban az informatikai készségek kerültek az első helyre.

Az 50–249 főt foglalkoztató vállalkozásoknál az öt legfontosabb készség közé bekerült az idegen nyelv ismerete is. Csupán a vállalkozások 4%-a nem tudta besorolni a számukra legfontosabbnak tartott készséget és kompetenciát a felvételben használt felsorolás kategóriáinak egyikébe sem.

Az adatgyűjtés során arra is rákérdeztek, hogy a hagyományos szakmai képzést nyújtó vállalkozások milyen készségeket fejlesztő képzéseket támogattak. A válaszokban visszatükröződtek a készségek iránti igények. A leggyakrabban támogatott képzések a műszaki, gyakorlati és munkaspecifikus készségek fejlesztéséhez kapcsolódtak, amelyeket – mint arról már szó volt – a legfontosabbnak ítéltek. A második leggyakrabban nyújtott képzés – a vállalkozások minden nagyságkategóriájában – az idegen nyelv volt, megelőzve a csapatmunkára való felkészítést.

Az összes vállalat negyede, a 250 főnél többet foglalkoztatóknak pedig több mint 60%-a ajánlott idegen nyelvi képzést alkalmazottainak. A nagy cégek több mint fele finanszírozta a vezetői készségek fejlesztését. A legnagyobb óraszámban a műszaki, gyakorlati, valamint az idegen nyelvi képzéseket tartották. A szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó cégeknél ügyfélkezelést, az információ és kommunikáció ágba soroltaknál pedig speciális informatikai készségeket oktattak legtöbbet.

Európai szinten a Felnőttképzési felvétel (AES) is foglalkozik a válaszadók kulcskompetenciái közül az idegen nyelvi és digitális kompetenciákkal. Az idegen nyelvi kompetenciát a felvétel során nem tesztelték, nem kértek semmiféle bizonyítékot a nyelvtudásra, önbevallás alapján mérték azt. A 2011. évi felvételből kiderült, hogy a magyar felnőttek több mint 60%-a egyáltalán nem beszél anyanyelvén kívül más nyelven, negyedük pedig csupán egyetlen idegen nyelvet ismer valamilyen szinten.

Ez az arány az Európai Unió más országaiban éppen fordított: az unió felnőtt lakosságának nem egészen egyharmada nem beszél idegen nyelven, közel 30%-uk kettő vagy több idegen nyelven is képes kommunikálni. Az Unióban a leggyakrabban beszélt idegen nyelv az angol, egyes új tagállamokban az orosz. Az informatikai készségek felmérése is önbevallás alapján zajlott. A válaszadó először a számítógép, majd az internet használatával kapcsolatos kérdéseket kapott, és a felsorolt tevékenységekből választotta ki azokat, amelyekhez számítógépet, illetve internetet használt.

A számítógép-használatban lényeges eltérések vannak a személyek iskolai végzettsége szerint. Míg a diplomás felnőttek csaknem mindegyike digitális felhasználó munkája során vagy szabadidejében, addig a középfokú végzettséggel rendelkezők mindössze négyötöde, a csupán általános iskolát vagy kevesebbet végzők alig több mint egyötöde használ számítógépet.

A felhasználók leggyakrabban egyszerű fájlműveleteket, valamint alapvető szövegszerkesztési feladatokat oldottak meg. Gyakori még a táblázatkezelő használata elsősorban a diplomások és érettségizettek körében, míg a legfeljebb alapfokú végzettségű felnőtteknél arányuk nem éri el a 10%-ot sem. A bemutatókészítés is a legmagasabb végzettségűekre jellemző: közel 40%-uk használta már ezt a funkciót, szemben a legalacsonyabb iskolai végzettségűekkel, akik közül a szakiskolát végzettek 3%-a, az ennél alacsonyabb végzettségűek pedig 1%-a járt sikerrel ezen a területen.

Internetet a felnőtt népesség több mint kétharmada használ, de a számítógép-felhasználók között tapasztalt iskolai végzettség szerinti eltérés itt is megmutatkozik: míg a felsőfokú végzettségű felnőttek alig néhány százaléka nem próbálta még ki a világhálót, addig az alapfokú végzettséggel rendelkezőknek a háromnegyede. Az életkor növekedésével csökken az internetet használók aránya. Nemek közötti különbség a használók arányát tekintve alig tapasztalható, azonban az internetes tevékenységek közül a férfiak nagyobb arányban használják az internetet pl. telefonálásra, fájlok fel-, illetve letöltésére és cseréjére, valamint weblapszerkesztésre.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum