2014. április 24.

KSH - A belső kereslet GDP-hez viszonyított aránya 92 százalék 2013-ban

A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint a globális gazdaság teljesítménye 2013-ban 3,0%-kal bővült. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 2013-ban 1,3%-kal növekedett a megelőző évhez képest.

2013-ban az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 1,9, Kínáé 7,7, Japáné 1,5%-kal haladta meg a 2012. évi szintet.

Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes teljesítménye 2013-ban gyakorlatilag stagnált (+0,1%) az egy évvel korábbihoz képest. Az unió legnagyobb nemzetgazdasága, Németország teljesítménye 0,4%-kal bővült.

A több mint egy évig tartó mérséklődő tendencia 2013 II. negyedévében megállt, és újra bővült a hazai gazdaság. A nyers (kiigazítás nélküli) adatok szerint Magyarország bruttó hazai terméke 2013 IV. negyedévében 2,7, az év egészében 1,1%-kal emelkedett.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított indexek alapján – már negyedik negyedéve növekszik a magyar gazdaság teljesítménye, 2013 IV. negyedévében 0,5%-kal.

A 2013. évi gazdasági teljesítmény változásával az uniós rangsor középmezőnyének elején helyezkedünk el. A régiós versenytársak közül Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában bővült, ugyanakkor Csehországban és Szlovéniában mérséklődött a GDP volumene.

A felhasználási oldalt tekintve a gazdasági növekedés elsősorban a belső kereslet bővülésének eredménye. 2013-ban a belföldi felhasználás 0,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. A belső kereslet GDP-hez viszonyított aránya 92,0%-os volt, 0,7 százalékponttal alacsonyabb a 2012. évinél.

2013-ban a háztartások tényleges fogyasztása stagnált (–0,1%), ezen belül a legnagyobb részarányt képviselő háztartások fogyasztási kiadásai 0,2%-kal emelkedtek a megelőző évhez képest. Az egy évvel korábbihoz hasonlóan 2013-ban is visszafogta a háztartások fogyasztását a természetbeni társadalmi juttatások 1,2%-os mérséklődése.

Ezen belül a nagyobb részesedésű, kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6%-kal csökkent, a – kisebb súlyú – háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott juttatásoké viszont 0,9%-kal nőtt.

A belső kereslet több mint egytizedét adó közösségi fogyasztás másfél éve folyamatosan bővül, 2013-ban 4,3%-os volt az emelkedés. A háztartások tényleges fogyasztása és a közösségi fogyasztás együtteséből álló végső fogyasztás 0,5%-kal növekedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2013. évi 5,9%-os emelkedésével négy éve tartó csökkenés ért véget. (A IV. negyedévben 10%-os növekedés történt.) A bruttó állóeszköz-felhalmozás GDP-hez viszonyított aránya 18,1% volt, ami 0,7 százalékponttal magasabb a 2012. évinél.

2013 folyamán – a bruttó állóeszköz-felhalmozás 86%-át adó – nemzetgazdasági beruházások csökkenő tendenciája megállt és növekedésbe fordult. A beruházási teljesítmény 2013 IV. negyedévében 15, 2013 egészében pedig 7,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a gép- és berendezésberuházások 8,5, az építési beruházások 5,9%-kal emelkedtek.

A beruházási teljesítmény a beruházások több mint felét megvalósító, 50 főnél nagyobb, versenyszférában tevékenykedő vállalkozások körében 3,1, a költségvetésben 34%-kal bővült.

A nemzetgazdasági ágak többségében növekedett a beruházások volumene 2013-ban. A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóipar beruházási teljesítménye 4,9%-kal emelkedett, a bővülés nagyrészt a járműgyártásban és a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatokban megvalósult fejlesztésekkel függött össze. A szállítás, raktározás beruházási teljesítménye 16%-kal emelkedett, az ingatlanügyleteké ugyanakkor – nagyrészt a lakásépítések folytatódó visszaesése miatt – 11%-kal csökkent. E három nemzetgazdasági ágban együttesen a beruházások közel 60%-a valósult meg.

Az alacsony – 7%-ot meg nem haladó – részarányú nemzetgazdasági ágak közül jelentős mértékben nőtt a beruházási teljesítmény a víz- és hulladékgazdálkodás területén (61%), a víztisztítási és csatornázási projektek miatt. Ezen kívül számottevően bővültek a beruházások a közigazgatásban (38%), elsősorban az árvízvédekezéssel kapcsolatos nagyprojektek, katasztrófa- és rendvédelmi fejlesztések, valamint középületek és -területek felújításai miatt. Jelentős bővülés következett be továbbá a tudományos és műszaki tevékenységek területén (30%), az adminisztratív szolgáltatásokban (28%), továbbá – az építőipari termelésbővüléssel összefüggésben – az építőiparban (17%).

A mezőgazdaságban – részben a tárolóikapacitások növelése következtében – a beruházási teljesítmény 9,3%-kal emelkedett. A kereskedelem, gépjárműjavítás beruházásai 5,4%-kal bővültek, ami elsősorban a kiskereskedelmi alág fejlesztéseivel magyarázható.

A kisebb súlyú nemzetgazdasági ágak körében 2013-ban csökkent a beruházási teljesítmény: a pénzügyi szolgáltatásokban 3,6, a bányászatban 3,8, az energiaiparban 8,5, valamint az információ, kommunikáció területén 9,2%-kal.

A külső kereslet – a belső kereslethez hasonlóan, de kisebb mértékben – támogatta a gazdasági teljesítmény bővülését. 2013-ban az export és az import volumene egyaránt 5,3%-kal emelkedett. A külkereskedelem döntő részét adó áruforgalomban a kivitel és a behozatal egyaránt 5,4%-kal lett nagyobb. Az idegenforgalmat is magában foglaló szolgáltatások külkereskedelmében az export 4,6, míg az import 4,8%-kal bővült.

Hazánkat magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi. Javuló cserearányok mellett a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – az egy évvel korábbihoz képest 269 milliárd forintos javulás mellett – 2329 milliárd forintos többlet keletkezett, ami a GDP 8,0%-ával egyenlő. (Ennél nagyobb arány az elmúlt közel húsz évben nem volt.)

A termelési oldalon az egyes nemzetgazdasági ágak teljesítménye heterogén volt. A bruttó hozzáadott érték 2013-ban 1,4, ezen belül az árutermelő ágazatok együttes hozzáadott értéke 2,8%-kal bővült az egy évvel korábbi szinthez képest.

2013-ban a mezőgazdaság teljesítménye – az egy évvel azelőtti 19%-os visszaesést követően – 22%-kal meghaladta a megelőző év szintjét. Az időjárás kedvezően hatott a terméseredményekre.

Az ipar hozzáadott értéke 2013 IV. negyedévében 3,3%-kal növekedett, 2013 egészében viszont 0,2%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a feldolgozóipar teljesítménye 0,8%-kal emelkedett, az energiaiparé viszont csökkent. A feldolgozóipari alágak közül a növekedés húzóereje a járműgyártás volt.

Az előző év alacsony bázisához mérten az építőipar teljesítménye 2013-ban 7,4%-kal nőtt, ezen belül az épületek és az egyéb építmények építése egyaránt növekedett.

A szolgáltatószektor hozzáadott értéke 2013-ban 0,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül a szolgáltatóágak, szolgáltatóágazat-csoportok többségében emelkedett a gazdasági teljesítmény. A legnagyobb mértékű növekedés a művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás (3,5%) területén volt, amelyet a szállítás, raktározás 1,8%-os bővülése követett. A jellemzően az állam által finanszírozott szolgáltatások – közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás – együttes teljesítménye 1,4%-kal lett nagyobb. Ezen kívül még az üzleti szolgáltatások (0,9%) és az információ, kommunikáció (0,4%) nemzetgazdasági ágak teljesítménye emelkedett.

Három szolgáltató nemzetgazdasági ágban mérséklődött a hozzáadott érték volumene. Jelentős mértékben visszafogta a gazdasági bővülést az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág 3,2%-os csökkenése. (Ennek teljesítményére kedvezőtlenül hatott a lakásépítések visszaesése.) A pénzügyi szolgáltatások hozzáadott értéke 1,5%-kal lett alacsonyabb, ezzel már negyedik éve tart a csökkenő tendencia. A hitelpiaci folyamatok kedvezőtlenül befolyásolták a szektor teljesítményét. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 0,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől.

A 2012-ben mért stagnálást követően a 2013. évet a külkereskedelmi termékforgalom bővülése jellemezte: az év egészét tekintve a kivitel volumene 4,8, a behozatalé 5,0%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az időszakon belül az export- és az importvolumen növekedési üteme negyedévről negyedévre emelkedett, melynek következtében az I. negyedévi egy százalék alatti bővülés a IV. negyedév végére 9,5, illetve 7,7%-ra gyorsult.

A külkereskedelem forintban mért árszínvonalát a devizaárszint mellett a forint árfolyama is befolyásolta. 2013-ban a forint a főbb devizákhoz képest 2,1%-kal gyengült, ezen belül az euróhoz mérten 2,6%-kal, míg a dollárhoz viszonyítva 0,7%-kal erősödött. Az év egészében a forgalom forintban mért árszínvonala az exportban nem változott, az importban pedig 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, így a cserarány 0,6%-kal javult.

A külkereskedelmi forgalom dinamikájának 2013 decemberében kezdődött újbóli élénkülése 2014 januárjában lassult, illetve megállt: az első becslés szerint a kivitel euróértéke 2,8%-kal növekedett, a behozatalé szinte nem változott az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg az év első hónapjában 461 millió euró aktívumot mutatott, 188 millió euróval többet, mint az előző év azonos időszakában.

2014. január–februárban az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 483 milliárd forintot tett ki, 144 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. A romláshoz hozzájárult, hogy a volt nonprofit egészségügyi gazdasági társaságok kiadásai, illetve a pedagógusbér-emelés csak a tárgyidőszaki kiadásokat növelték. (Az átvételre tavaly áprilisban, a béremelésre pedig szeptemberben került sor.) A központi költségvetésben 582 milliárd forintos hiány keletkezett, ami 131 milliárd forinttal haladta meg a tavaly ilyenkorit.

A társadalombiztosítási alapok esetében az egyenleg 3 milliárd forinttal javult, az első két hónapot 65 milliárd forint aktívummal zárta az alrendszer. Az elkülönített állami pénzalapok többlete 34 milliárd forint volt, 16 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum