2014. június 13.

KSH - A külföldi turisták száma 5 százalékkal növekedett Magyarországon, 2014. június

2014 I. negyedévében 4,8%-kal több külföldi látogató érkezett hazánkba, mint egy évvel korábban. A turisztikai célú utak száma 8,0, a nem turisztikai célú utaké 3,2%-kal nőtt. A külföldi utazási kiadások összege – folyó áron – 15%-kal bővült. A turisztikai kiadások jelentősen, 24%-kal emelkedtek, az egyéb utazási célhoz kapcsolódó költések 1,5%-kal mérséklődtek. A magyar lakosság 2,0%-kal többet utazott külföldre, miközben kiadásaik 20%-kal nőttek. Az I. negyedévben az utasforgalmi szolgáltatások többlete 148 milliárd forint (481 millió euró) volt, 14 milliárd forinttal meghaladva 2013 I. negyedévének adatát.

A turisztikai import és export értéke 2014. I. negyedévben – folyó áron – a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom 11 és 21%-át tette ki. Ez az arány az előző év I. negyedévében 10, illetve 20% volt.

2014 I. negyedévében a külföldiek 8,8 millió látogatást tettek Magyarországra, 4,8%-kal többet, mint a tavalyi év I. negyedévében. A 6,6 millió egy napra látogatók száma 3,0, a turisztikai szempontból hangsúlyosabb 2,2 milliónyi több napra érkezőké 1,9%-kal nőtt, eközben a turisztikai célú utak száma 8,0%-kal, 3,1 millió útra emelkedett. Az egynapos utak valamivel több mint egyötöde turisztikai célú volt, a több napra látogatók esetében ez az arány 77%.

A külföldi látogatók 35%-a a szabadidő eltöltése céljából érkezett hazánkba, 31%-uk csupán átutazóként, 25%-uk vásárlási szándékkal. A turisztikai utazások száma 8,0%-kal bővült, ezen belül az üzleti utazásoké 2,7%-kal csökkent. Az átutazások száma 9,8%-kal nőtt, miközben a vásárlási célú utak 6,8%-kal estek vissza.

A szabadidős utak száma az egy- és többnapos tartózkodások esetében is egyaránt gyarapodott, 11 és 8,2%-kal. Az egynapos szabadidős célú utak látogatói 40%-ban Ausztriából, 35%-a Szlovákiából, 11%-ban Romániából érkeztek. Az utazási célok változását vizsgálva az osztrákok egészségmegőrző és fogászati utazásainak száma emelkedett leginkább.

A szlovákoknál a városnézések, a rövid kirándulások, a rokon- és barátlátogatások száma nőtt, míg a románok jellemzően rokon- és barátlátogatásokat tettek. A többnapos szabadidős utak esetében a legtöbben a szomszédos és a fő küldő országokból érkeztek. A közel 1,5 millió fő 13–13%-a osztrák és német, 12%-a szlovák, 7%-a román és cseh látogató, 6%-a olasz turista volt.

2014 I. negyedévében 2,2 millió fő érkezett vásárlási céllal hazánkba, a látogatók közel fele Szlovákiából, csaknem egyharmada Ausztriából, 10%-a Romániából, 3%-a Szerbiából. A vásárlók 99,7%-a egy napnál rövidebb időt töltött el, mivel túlnyomó többségük vélhetően a szomszédos országok határmenti területeiről jött.

Az egy napon belüli átutazások száma 5,0%-kal nőtt, míg a legalább egy éjszakát hazánk területén eltöltő – de fő célként elsődlegesen – átutazók száma a tavalyi 187 ezer főről 316 ezer főre ugrott. A többnapos átutazók közel fele, 42%- a román, 8%-a szerb, 7%-a német állampolgár.

2014 I. negyedévben a külföldi látogatók összesen 19 millió napot töltöttek hazánkban, 3,8%-kal többet, mint az előző év I. negyedévében. Az egy napra érkezők 3,0%-os látogatószám-bővülése mellett a több napra érkezők tartózkodási ideje 4,3%-kal nőtt. A több napra látogatók átlagos tartózkodási ideje 5,7 nap volt a vizsgált időszakban, 0,3 nappal rövidebb, mint az elmúlt év I. negyedévében. A többnapos utazók átlagos tartózkodási ideje minden motiváció tekintetében csökkent, kivéve a szabadidős célú utakat, ahol 0,4 napos növekedéssel 6,3 nap az átlagos itt-tartózkodás ideje.

2014 I. negyedévében a turisták egyharmada (729 ezer fő2) legalább egy éjszakát töltött el fővárosunkban, arányuk 4,4 százalékponttal csökkent 2013 I. negyedévéhez mérten. Budapest volt a városnézők körében a legnépszerűbb (302 ezer fő, 41%), de az üzleti utazók aránya is számottevő (20%). Az itt éjszakázók 18%-ának az utazási célja rokon- és barátlátogatás, a szórakozni vágyók aránya 5%. A megfigyelt időszakban a leglátogatottabb régiónk Nyugat-Dunántúl volt, 6,4 százalékpontos növekedést mutatva. E térségben a külföldi látogatóknak a 41%-a (906 ezer fő) éjszakázott, ebből a többnapos átutazók száma 266 ezer fő volt. Láthatóan az átutazók a nyugati határszéli területeken szakítják meg útjukat pihenés céljából. Észak- Alföld és Észak-Magyarország régiók látogatottsága 3,1, illetve 1,8 százalékponttal csökkent, míg a Dél-Dunántúl régióé 2,4 százalékponttal nőtt.

A külföldi látogatók 2014 I. negyedévében folyó áron 259 milliárd forintot – 15%-kal többet – költöttek hazánkban, mint tavaly I. negyedévben. A 9,3%-kal több szabadidős céllal érkezők 28%-kal költöttek többet, mint 2013 I. negyedévében. Az üzleti céllal utazók száma némileg mérséklődött (2,7%-kal), kiadásaik 6,9%-kal gyarapodtak. A kiadások növekedése egyértelműen a turisztikai céllal érkezőkhöz köthető. A nem turisztikai célú utazások közül egyedül az átutazók száma (9,8%-kal) és kiadásaik (13%-kal) nőttek.

81 milliárd forint volt az egy napra látogatók kiadásainak összege, ami 4,4%-os növekedést mutatott a bázisidőszakhoz viszonyítva. Minden kategóriában nőttek az egy napra látogatók kiadásai, kivéve a vásárlásokat, ahol a csökkenő látogatószám (6,9%) mellett a költés is 3,4%-kal csökkent. Az egynapos érkezések száma főként az üdülés, szórakozás kategóriában élénkült meg, – az osztrák és szlovák látogatóink révén. Az egynapos utakhoz kapcsolódó átlagos, egy fő egy napjára jutó kiadás összege 2014 I. negyedévében 12,3 ezer forint volt, mely 1,4%-kal nőtt a 2013 I. negyedévéhez képest. A szabadidő céljából utazók 6,4%-kal növelték az átlagos napi kiadásaikat (10 ezer forint/nap/fő).

A több napra hazánkba látogatók 2014 I. negyedévében 178 milliárd forintért vásároltak termékeket, és vettek igénybe hazai szolgáltatásokat, ami átlagosan 20%-os növekedés a tavalyi év I. negyedévéhez hasonlítva. Kiadásaik 91%-a a turisztikai célú utakhoz kapcsolódott. A több napra érkezők kiadásainak 64%-a az Európai Unió területéről érkezőktől származik. A tengerentúlról érkezők a külföldiek magyarországi kiadásainak 10%-át adják.

A több napra látogatók kiadásain belül a városnézők költése 52%-kal emelkedett (48 milliárd forintra). Ezen célcsoport utazói a több napra érkezők kiadásainak legnagyobb arányát, 27%-át képviselték. Az egészségturisztikai kiadások aránya szintén nagyarányú (16%), mely 2014 I. negyedévében jelentős mértékű, 18%-os növekedést mutat. A rokon- és barátlátogatások alkalmával kiadott összegek 37%-kal nőttek, 35 milliárd forintra, melyből a németek kiadásai 5,7, az Egyesült Államokból érkezőké 5,2, az Ázsiából jövőké 2,1 milliárd forint volt. 2014 I. negyedévében a több napra látogatók esetén egy fő átlagos napi költése 15%-kal nőtt a 2013. I. negyedévi adathoz mérten, 14,3 ezer forintra.

2014 I. negyedévében a külföldi látogatók fogyasztási szerkezetében a tartózkodás idejétől függően eltérő változások figyelhetők meg. Egy napra látogatók esetén az élelmiszer-, italvásárlási kiadások aránya 2,7 százalékponttal 22,5%-ra csökkent, miközben az egyéb árucikkekre fordított költések közel 2,1 százalékponttal emelkedtek. Az elmúlt 2 év adatait vizsgálva az élelmiszer és ital árucikkcsoport részaránya 2012. I. negyedévben még az egy napra látogatók kiadásainak 30,4%-át tette ki, ami 2014 I. negyedévében 22,5%-ra esett vissza, eközben az egyéb szolgáltatások részaránya 8,5%-ról 15,8%-ra nőtt.

A gyógyászati és egészségmegőrzési szolgáltatások aránya 2014. I. negyedévben 0,9 százalékponttal bővült, megközelítve a 2012. I. negyedév 6,1%-os arányát. Az üzemanyag-vásárlásra fordított összegek aránya folyamatosan emelkedik, míg 2012 I. negyedévében 5,9, addig 2013 és 2014 I. negyedévében 6,1 és 6,5% volt. A több napra látogatók szálláshely- és vendéglátó-szolgáltatásokra, valamint közlekedésre költöttek a legtöbbet, ezekre együttvéve a kiadások 56%-át fordították. Az előző év I. negyedévéhez mérten a közlekedési kiadások aránya 0,7 százalékponttal nőtt, a szálláshelyre és az étkezésre kiadott összegeké 1,0 százalékponttal csökkent. A kulturális, gyógy- és egészségmegőrzési szolgáltatásokra fordított kiadások minimális arányban, míg az élelmiszer- és egyéb árucikk kiadások aránya 2,9 százalékponttal emelkedett.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum