2014. október 2.

KSH - A külföldi turisták 74 százaléka csak átutazó Magyarországon, 2014. szeptember

2014 II. negyedévében 2,4%-kal több külföldi látogató érkezett hazánkba, mint egy évvel korábban. A turisztikai célú utak száma 6,3%-kal nőtt, a nem turisztikai célú utaké változatlan. A külföldiek utazási kiadásai – folyó áron – 8,9, ezen belül a turisztikai kiadások 13%-kal emelkedtek, az egyéb utazási célhoz kapcsolódó költések 2,0%-kal csökkentek. 

A turisztikai import és export értéke 2014. II. negyedévben – folyó áron – a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom 13 és 26%-át tette ki. Ez az arány az előző év II. negyedévében 12, illetve 25% volt.

A Magyarországra látogató külföldiek háromnegyede egy napnál rövidebb ideig tartózkodott hazánkban. 2014 II. negyedévében 10,8 millió külföldi vendég érkezett, ebből 8,0 millió fő egyetlen éjszakát sem töltött el az ország területén. Az előző év II. negyedévéhez hasonlítva az egynapos utazások száma 1,5%-kal emelkedett, ezen belül az üzleti és a vásárlási céllal érkezők száma 13, illetve 12%-kal csökkent, minden más kategóriában nőtt.

A külföldiek egynapos utazásai jellemzően a nem turisztikai célú utakhoz kapcsolódik, az érkezők főként termékeket vásárolnak, átutaznak, hozzánk jönnek dolgozni és szolgáltatásokat vesznek igénybe.

Az egy napra érkezők 43%-a átutazó, 27%-a vásárlási célú, 24%-a turisztikai célú látogató. Az átutazók 35%-a román, 16%-a szerb nemzetiségű, számuk az előző év II. negyedévéhez viszonyítva 6, illetve 16%-kal nőtt. A vásárlási cél elsődlegesen az osztrákok és a szlovákok részéről teremt keresletet, kihasználva a forint árfolyamváltozásából adódó előnyöket.

A vizsgált negyedévben egy euró átlagosan 305,9 forintot ért, ami 3,4%-kal volt magasabb, mint az előző év II. negyedévében. A vásárlók 41%-a szlovák, valamivel több mint egyharmada osztrák volt.

A vásárlási céllal érkezők száma 12%-kal csökkent – ami egyértelműen a napi vásárlók elmaradásából adódott –, amellett, hogy kiadásaik 1,7%-kal nőttek. A turisztikai célú utazásokat rövid idejű városnézések, határ menti kirándulások, rokon- és barátlátogatások jellemzik. A szabadidős céllal érkezők 42%-a szlovák, 36%-a osztrák lakos.

A több napra érkezők 86%-a turisztikai céllal érkezett, ebből a szabadidős utazók aránya 77, az üzleti utazóké 9%. A turisztikai célú utak száma 4,6, ezen belül a szabadidős célú utaké 7,2%-kal emelkedett, az üzleti célú utaké 13%-kal csökkent.

Egészségturisztikai céllal 348 ezren, 22%-kal többen érkeztek, főként gyógykezelésre. Az üdülni, pihenni vágyók száma 271 ezerre (7%-kal) nőtt.

A városnézők, kulturális élményeket keresőké 517 ezer fő volt, és 90%-uk legalább egy éjszakát Budapesten töltött. A több napra látogatók egynegyede rokon- és barátlátogatás céljából jött, többségükben németek és románok.

A látogatók számát és az itt eltöltött időt tekintve jelentős helyet foglal el a beutazó forgalomban Németország. A több napra érkezők 18%-a német állampolgár (520 ezer fő), akik az összes tartózkodási idő 22%-át teszik ki.

Közel egyharmaduk rokon- és barátlátogatásra, egynegyedük városnézésre, egyötödük gyógykezelésre érkezett. Tartózkodási idejük az átlagos 6,7 naphoz viszonyítva jelentős, 8,2 nap. Kiadásaik összege 53 milliárd forint, a negyedévi turisztikai export 14%-a. A német látogatók mellett Szlovákiából, Ausztriából, Romániából, Csehországból, Lengyelországból és az Egyesült Államokból is jelentős számban érkeztek.

A nem turisztikai célú többnapos utak több mint fele átutazás. 219 ezren – főként szerbek és románok – egy éjszakát töltöttek el Nyugat-Dunántúlon vagy Budapesten. A több napra érkező munkavállalók száma minimális (85 ezer fő), 97%-uk Európából érkezett, 44%-uk szlovák, 18%-uk német, 9–9%-uk lengyel és ukrán.

A külföldi látogatók összesen 27,1 millió napot töltöttek el Magyarországon 2014 II. negyedévében. Az egy napra érkezők tartózkodási ideje 1,5, a több napra érkezőké 1,0%-kal emelkedett, összességében 1,1%-os növekedést eredményezve. A több napra látogatók átlagos tartózkodási ideje 7,0 napról 6,7 napra csökkent.

A szomszédos országok közül az Ausztriából érkezők átlagos tartózkodási ideje a legmagasabb (5,6 nap), a Szlovéniából érkezőké a legalacsonyabb (2,0 nap). Főbb küldő országaink közül a Németországból érkezők átlagos tartózkodási ideje 29%-kal, 8,2 napra, az Ausztriából érkezőké 5%-kal, 5,6 napra emelkedett, az Egyesült Államokból érkezőké 16%-kal, 7,7 napra csökkent. Németországból többen jöttek, és több időt is töltöttek hazánkban, gyógykezeléseken, körutazásokon vettek részt. Az Ausztriából érkezők száma és tartózkodási ideje is nőtt, egészségmegőrzés, rokon- és barátlátogatás céljából választották Magyarországot.

A több napra Magyarországra érkező külföldiek) leglátogatottabb turisztikai régiói 2014 II. negyedévében Budapest–Közép-Duna-vidék (40%) – ezen belül is Budapest (38%) – és Nyugat-Dunántúl (32%) voltak. Budapest látogatottsági aránya (43%-ról 38%-ra) csökkent, de még így is a legnépszerűbb utazási célpont, főként üzleti utazók, városnézők, rokon- és barátlátogatók keresik fel. Nyugat-Dunántúlt az egészségturisztikai céllal érkezők látogatják legtöbben, a Balaton látogatottsági aránya a 2014. II. negyedéves adatok szerint 6,5%-ról 8,4%-ra nőtt.

A külföldi látogatók 2014 II. negyedévében 372 milliárd forintot, 8,9%-kal többet költöttek Magyarországon, mint 2013 II. negyedévében. Kiadásaiknak az egy napra látogatók 23, a több napra érkezők 77%-át fordították különböző termékekre és szolgáltatásokra.

Az egy napra látogatók kiadásainak összege 87 milliárd forint volt, 3,6%-kal több, mint a bázisidőszakban. A kiadások 35%-a a vásárlási céllal érkezőktől, 23%-a az átutazóktól származott. A bevételnövekedés a szabadidős és egyéb célú utazók kiadásainak emelkedésével magyarázható.

A munkavégzők, az üzletelők 2014 II. negyedévében 18 milliárd forintot költöttek, 14%-kal kevesebbet, mint az előző év II. negyedévében. Az átutazók költése 12%-kal, 20 milliárd forintra nőtt. A szomszédos országokból érkezők adták az egynapos kiadások 90%-át, ebből az osztrákok 24, az ukránok 19, a románok és a szlovákok 18–18%-ot. Az osztrákok kiadásaik felét termék- és szolgáltatásvásárlásra, 21%-át fogászati kezelésekre, 6%-át egészségmegőrzésre fordították. Az ukránok kiadásaik 86%-ában továbbértékesítés, üzletelés céljából vásároltak termékeket hazánkban.

Az egy napra látogatók átlagos kiadásainak összege 2,0%-kal, 10,9 ezer forintra nőtt. A munkavégzés, üzletelés kategória kivételével minden motivációs csoportban emelkedtek az átlagos kiadások: a szabadidős turizmus esetében (13%-kal) 9,2 ezer forint/nap/fő, a vásárlási célú utak esetében pedig (16%-kal) 14,2 ezer forint/nap/fő összegre.

A több napra hazánkba látogatók 285 milliárd forintot költöttek. Kiadásaik számottevő része, 79%-a a szabadidős utakhoz, 13%-a (36 milliárd forint) az üzleti utakhoz köthető. A több napra érkezők kiadásainak 91%-a, 260 milliárd forint volt a turisztikai motivációval utazók költése, ami 12%-kal több, mint az előző év II. negyedévében.

Országok szerinti bontásban a legtöbb – 52 milliárd forint – a Németországból érkezőktől származik, ez az összeg a több napra látogatók kiadásainak 18%-a. Őket követik az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, az Ausztriából, a Csehországból és a Lengyelországból érkezők kiadásai (31, 14, 13, 13, 12 milliárd forinttal). Az angolok kiadásaik közel felét városnézésre és szórakozásra, a csehek azonos arányban költöttek egészségmegőrző és gyógyászati szolgáltatásokra.

A 2014 II. negyedéves becslések alapján a több napra érkezők átlagos napi költése 14,9 ezer forint volt, 11%-kal magasabb, mint az előző év II. negyedévében. Az üzleti utazók 36,5, a saját ingatlant felkeresők 5,3 ezer forintot költöttek személyenként naponta.

A külföldi látogatók a 2013 II. negyedévivel közel azonos arányban vásároltak szolgáltatásokat és termékeket. Az egy napra látogatók élelmiszerek és egyéb árucikkek vásárlására fordították kiadásaik túlnyomórészét (62%).

A több napra látogatók kiadásaik 41%-át szállásra és vendéglátó-szolgáltatásokra, 6,8%-át élelmiszerre, 15%-át egyéb árucikkekre, 6,3%-át gyógyászati és egészségmegőrző szolgáltatásokra fordították. A közlekedésre, valamint a kulturális, sport- és egyéb turisztikai szolgáltatásokra fordított kiadások aránya változatlan.

2014 II. negyedévében a magyar állampolgárok 4,2 millió alkalommal utaztak külföldre, 5,7%-kal többen, mint 2013 II. negyedévében. Az egynapos utak száma kismértékben, a többnapos utaké jelentősen, 16%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest.

Az összes utazás 57%-a (2,4 millió utazás) turisztikai céllal történt, az egynapos utak 41, a többnaposok utak 88%-a volt turisztikai célú. A vizsgált negyedévben a turisztikai motivációjú utak száma 11%-kal nőtt, ami egyértelműen a szabadidő eltöltése céljából tett utak emelkedésével függött össze.

A legfőbb motivációkat vizsgálva megállapítható, hogy a többnapos utazások emelkedését – az alacsony arányt képviselő üzleti és egyéb típusú motivációkat kivéve – elsősorban a szabadidős, illetőleg a tanulási és munkavégzési célú, valamint a vásárlási célú utak számának növekedése magyarázza.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum