2014. december 16.

KSH - A kkv-k átlagos éves árbevétele 70 millió forint 2012-ben

2012-ben a kis- és középvállalkozások együttesen 44 634 milliárd forint nettó árbevételt értek el Magyarországon, a teljes vállalkozási szektor által realizált összeg 58%-át. Annak ellenére, hogy a szervezetek túlnyomó többségét a kkv-k alkotják, régiónként számottevően különbözött részesedésük az árbevételből. Közép- és Nyugat-Dunántúlon a nagyvállalatok meghatározó szerepet töltenek be a gazdasági életben, ezért itt a kkv-k súlya nem érte el az 50%-ot. Közép-Magyarországon élénkebb a vállalkozói aktivitás, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön pedig kevésbé gyakoriak a multinacionális vállalkozások, ezért magasabb a kkv-k aránya a vállalkozások árbevételében.

A kkv-k forgalma 2012-ben folyó áron 585 milliárd forinttal (1,3%-kal) múlta felül az egy évvel korábbit. A bevétel nagysága Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint az alföldi régiókban az átlagosnál dinamikusabban bővült. Közép-Magyarországon a növekedés üteme megegyezett az országossal, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon viszont az összeg elmaradt az egy évvel korábbitól. A növekmény hattizede a budapesti és a Pest megyei vállalkozásokhoz kötődött.

Közép-Magyarország nagyobb arányban részesedett az árbevételből, mint a szervezetszámból, a többi régióban viszont a vállalkozások hányada volt a magasabb. Mindenütt az árbevétel túlnyomó többsége a társas vállalkozásokhoz folyt be: országosan 96%-a, ezen belül Közép-Magyarországon majdnem teljes egésze. A mikrovállalkozások között részesedésük 9/10-et tett ki, a 10 főnél nagyobb szervezetek esetében viszont szinte kizárólagos volt. A társas vállalkozások árbevételének régiók közötti eloszlása az összes kkv-hoz hasonlóan alakult. Eltérés abból adódott, hogy a közép-magyarországi cégek súlya nagyobb volt az átlagosnál, mivel itt fordultak elő a leggyakrabban társas vállalkozások.

A kis- és középvállalkozások átlagos árbevétele jóval kisebb az összes vállalkozásra jellemzőnél, illetve a szervezeti struktúra különbségeiből adódóan területileg is jelentősen szóródik. 2012-ben egy kkv 70 millió, ezen belül egy társas vállalkozás 112 millió forint árbevételt ért el. Előbbi mutató az összes vállalkozásénak mindössze hattizedét tette ki. A különbség Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön volt a legkisebb, Közép- és Nyugat-Dunántúlon, illetve Közép-Magyarországon a legnagyobb.

Utóbbi három helyütt az átlagosnál jelentősebb eltérés abból adódott, hogy a nagyvállalatok túlnyomórészt ezekben a régiókban telepedtek le. A kedvező üzleti környezet miatt a Közép-Magyarországon bejegyzett kkv-k együttesen 2,3-szor több árbevételt könyveltek el, mint a gazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű dél-dunántúliak. A társas vállalkozások átlagosan hattizedével nagyobb összeget realizáltak, mint az összes kkv. A két mutató között Közép-Magyarországon volt a legkisebb, mindössze egyharmados az eltérés, Nyugat-Dunántúlon és az alföldi régiókban viszont közel kétszeres különbség mutatkozott.

Annak ellenére, hogy a kis- és középvállalkozások között a legfeljebb 9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások túlsúlya mutatkozott, az árbevétel mindössze 36%-át realizálták. A kkv-k 0,7%-át képviselő középvállalkozások súlya a mikroméretűekhez hasonló, a szervezetek 4,1%-át kitevő 10–49 fős kisvállalkozásoké pedig 28%-os. Az árbevétel létszám-kategóriák szerinti összetétele régiónként kissé különbözött. A mikrovállalkozások átlagosnál nagyobb szerepet töltenek be Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon, ahol a leggyakrabban fordultak elő. A kisvállalkozások részesedése ugyancsak Dél-Dunántúlon, illetve Dél-Alföldön volt a legmagasabb, a középvállalkozásoké pedig Közép- és Észak-Magyarországon, Közép-Dunántúlon, továbbá Észak-Alföldön emelkedett ki.

Országosan a vizsgált körbe tartozó mintegy 610 ezer mikrovállalkozás és a 4,4 ezer középvállalkozás által elért összes nettó árbevétel szinte azonos értéket képviselt: 2012-ben egyaránt meghaladta a 16 ezer milliárd forintot. A vállalkozások méretének növekedésével így hatványozottan nő az éves árbevételük.

Egy mikrovállalkozás 2012-ben átlagosan 26, egy 10–49 fős kisvállalkozás 475 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, míg az 50–249 fős középvállalkozások már közel 3,6 milliárd forintot realizáltak. A működés keretéül választott szervezeti forma is jelentősen befolyásolja az elért eredmény nagyságát. Egy társas vállalkozásként bejegyzett kkv 2012-ben átlagosan 112 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, az egyéni vállalkozások esetében ugyanez az érték 7,5 millió forintot tett ki.

Az árbevétel gazdasági ágak szerinti összetétele a szervezetek tevékenységi szerkezetének megoszlásához hasonlóan alakult. Magyarországon 2012-ben a kkv-k árbevételének 63%-át szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, egyharmadát ipari, építőipari tevékenységet folytató, 3,9%-át pedig mezőgazdasági termeléssel foglalkozók könyvelték el. Az egyszemélyes vagy néhány alkalmazottal rendelkező vállalkozások túlnyomó részben szolgáltatásokra specializálódtak, a létszám növekedésével azonban az árbevétel mind nagyobb hányada kötődött az ipari szervezetekhez. A középvállalkozások árbevételének közel fele ipari tevékenységből keletkezett.

Az árbevétel szektorok közötti megoszlása régiónként különbözött, mivel térségenként más és más a gazdaságföldrajzi adottság, az infrastruktúra fejlettsége és a felvevőpiacok elérhetősége. Közép-Magyarországon az összeg héttizedét valamilyen szolgáltatási szektorban bejegyzett vállalkozás realizálta, ezen belül a kereskedelemmel, az információ és kommunikációval, továbbá üzleti szolgáltatással foglalkozók részesedése múlta felül leginkább az országosat. Az iparilag fejlett térségekben, Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a bevételek 38, illetve 46%-a származott ipari tevékenységből. Dél-Dunántúlon és az Alföldön a bevétel szerkezete kiegyenlítettebb képet mutatott, a kedvező agroökológiai körülmények miatt ezekben a térségekben a mezőgazdaság súlya elérte az egytizedet is.

Mivel agrárgazdasági szempontból a legjobb adottságú területek a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon találhatóak, ezért a kkv-k növénytermesztésből és állattenyésztésből származó árbevételének 43%-át fele-fele arányban a két alföldi régióban bejegyzett vállalkozások realizálták. Az ipari értékesítéséből és az építőipari teljesítésekből minden második forint, de a szolgáltatásokból kiszámlázott összeg kétharmada is a közép-magyarországi szervezetekhez került. Az utóbbi régióban nyilvántartott kkv-k részesedése különösen a gazdasági jellegű szolgáltatások körében magas, az információ és kommunikáció területén az árbevétel 86%-át, az üzleti szolgáltatásokban háromnegyedét, az ingatlanügyletekben 72%-át realizálták.

A bevétel nagysága függ a tevékenység jellegétől és a kereslettől. Valamennyi régióban az iparban volt a legmagasabb az egy kis- és középvállalkozásra vetített összeg – mivel ebben az ágazatban nagyobb a középvállalkozások előfordulása –, az átlagosnál 3–5-szer több. A kereskedelem, javításból származó átlagos bevétel ugyancsak mindenütt meghaladta legalább 1,2-szer (Észak-Magyarország) és legfeljebb 2,1-szer (Közép-Magyarország) az összes kkv-ét, de a mezőgazdasági tevékenységet folytatóké is Közép- és Észak-Magyarország kivételével magasabb volt annál. A jellemzően kis létszámú szervezeti formákban folytatott tevékenységeket képviselő társadalmi jellegű szolgáltatások területén (oktatás; humán egészségügyi, szociális ellátás; művészet, szórakoztatás és szabadidő; egyéb szolgáltatások) ezzel szemben az egy kkv-ra jutó összeg minden régióban az átlagosnak csupán a töredékét (5–24%-át) tette ki.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum