2015. január 5.

KSH - A kkv-k a vállalati szektor létszámának 73 százalékát foglalkoztatták 2012-ben

2012-ben a kis- és középvállalkozások nem, a nagyvállalatok kismértékben tudták növelni létszámukat, így a kkv-k foglalkoztatási szerepe lényegében változatlan maradt. A legfeljebb 249 főt foglalkoztató szervezetek összesen közel 2 millió munkavállalót foglalkoztattak, ami a vállalati szektor létszámának 73%-át jelentette. A kkv-k szerepe régiónként eltérő. A nagyobb külföldi tőkebefektetéseket, illetve nagyvállalati centrumokat koncentráló Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a héttizedet sem éri el, ezzel szemben Dél-Dunántúlon, valamint Észak- és Dél-Alföldön a nyolctizedet is felülmúlta. 

A kkv-k által foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest csupán Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon (itt azonban a nagyvállalatok jelentősen bővítették kapacitásukat) nőtt, így a 250 főnél kisebb létszámú szervezetek foglalkoztatási súlya egyedül Közép-Magyarországon lett magasabb.

A létszám területi megoszlása a vállalkozások számához hasonlóan alakult, Közép- és Dél-Dunántúl, valamint Észak-Magyarország kivételével azonban a foglalkoztatási súly nagyobb, mint a sokaságban képviselt arányuk. Itt is érvényesül az erőteljes koncentráció: a létszám 42%-át a közép-magyarországi szervezetek foglalkoztatták, a többi régió súlya egy-két százalékpontos eltéréssel hasonló.

A vállalkozások mérete alapján számbeli dominanciájukból következően minden régióban a legfeljebb 9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások szerepe a leghangsúlyosabb, a kkv-knál alkalmazott létszám több mint felének (összesen egymillió főnek) ugyanis ők biztosítottak kereseti lehetőséget. A mikrovállalkozásoknál foglalkoztatottak aránya Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon elérte az 55%-ot, ezen kívül Közép-Dunántúlon volt magasabb az átlagosnál. A 10–49 fős kis- és az 50–249 fős középvállalkozások szerepe mindenütt egymáshoz hasonló, de a kisebb méretű szervezetek súlya – Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Észak-Alföld kivételével – valamivel nagyobb.

Előbbi kör aránya régiók szerint 22 és 27%, utóbbiaké 21 és 24% között szóródott. Az egy évvel korábbival összehasonlítva 2012-ben a mikrovállalkozások foglalkoztatási súlya Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország kivételével – ahol a munkavállalók országosan legnagyobb hányadát alkalmazzák a 10 fő alatti szervezetek – mindenütt mérséklődött. A változást az ország gazdaságilag legfejlettebb térségéhez tartozó Közép-Magyarországon, valamint Közép- és Nyugat-Dunántúlon a 10 főnél nagyobb vállalkozások létszámának növekedése, a fennmaradó két régióban (Észak- és Dél-Alföld) a mikrovállalkozásoknál foglalkoztatottak számának átlagost valamivel meghaladó csökkenése befolyásolta.

Míg a 250 főnél nagyobb létszámmal működő nagyvállalatok döntően ipari – illetve Közép-Magyarországon szállítás és raktározási, valamint kereskedelmi – profillal rendelkeznek, addig a kis- és középvállalkozások tevékenysége ennél sokkal szerteágazóbb, melyet a foglalkoztatott létszám összetétele is jelez. A kis- és középvállalkozások alapvetően mindenütt szolgáltatási tevékenységet végeznek, és ennek megfelelően e szektorban foglalkoztatják létszámuk legnagyobb hányadát: 2012-ben öt régióban a kkv-k által alkalmazottak 57–58%-a dolgozott valamely szolgáltatási ágazatban. Arányuk Nyugat-Dunántúlon a turizmus nagyobb szerepéből adódóan 59%-ot, Közép-Magyarországon pedig 76%-ot tett ki.

Az elért árbevételhez hasonlóan a szolgáltatási ágak közül a kereskedelem, gépjárműjavítás a leghangsúlyosabb, minden negyedik-ötödik kkv-k által foglalkoztatott személy e szervezeteknél dolgozott. Emellett szintén általánosságban számottevőbb részesedéssel bír a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Előbbi ágazatban a foglalkoztatottak 6,7 (Észak-Alföld) és 14% (Közép-Magyarország), utóbbiban 5,3 (Észak-Alföld) és 7,2% (Nyugat-Dunántúl) közötti hányada dolgozott. Mindezen túl a szállítás, raktározás súlya három régióban (Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint Észak-Magyarország), az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység két helyen, Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon, az információ, kommunikáció pedig Közép-Magyarországon múlta felül az 5,0%-ot.

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a jobb termelési adottságokkal rendelkező Észak- és Dél-Alföldön, valamint Dél-Dunántúlon 8,6–8,2% között alakult, ezzel szemben Közép-Magyarországon mindössze 1,1%-ot tett ki. Az építőipar foglalkoztatási szerepe az előbbinél jóval hangsúlyosabb, a kkv-k által alkalmazott létszám mindenütt 10% körüli. Annak ellenére, hogy az ipari termelés kötődik leginkább a 250 főnél nagyobb szervezetekhez, a kkv-k által foglalkoztatottak jelentős részének szintén ipari vállalkozások biztosítanak kereseti lehetőséget. 2012-ben a kkv-k létszámának Közép-Magyarországot leszámítva mintegy negyede dolgozott az iparban (a régiók közül az ágazat súlya Észak-Magyarországon a legnagyobb, 26%, Közép-Magyarországon azonban csupán 15%-ot tett ki).

A kkv-k méretkategóriáját területenként részletezve az egyes ágazatok jelentősége eltérő. A legfeljebb 9 fős mikrovállalkozásoknál foglalkoztatottak 35–43%-a két szolgáltatási területen, a kereskedelem, gépjárműjavításban, illetve a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben dolgozott. További 8–13%-uk számára építőipari, 8–10%-uk részére pedig ipari szervezet nyújtott kereseti lehetőséget. E kiemelt négy ágazat közül a kereskedelem, vendéglátás a kis-, illetve a közepes méretű szervezetek esetében is jelentős szereppel bír, azonban itt már nem a legfontosabb, helyét egyre inkább átveszi az ipar.

A 10–49 fős szervezetek körében az építőipar a mikrovállalkozásoknál megfigyelhető súlyt képvisel. Itt emellett a mezőgazdaság emelhető ki, mint olyan ágazat, amiről általánosan elmondható, hogy – Közép-Magyarországot leszámítva minden régióban – jelentősebb létszámot foglalkoztat. Az 50–249 fős középvállalkozások által foglalkoztatottak legnagyobb hányada – az ország egész területén, még az erőteljesen szolgáltatás centrikus Közép-Magyarországon is – ipari szervezeteknél dolgozik, a második helyet a kereskedelem, vendéglátás foglalja el, melyet a megfelelő termesztési feltételekkel bíró régiókban a mezőgazdaság követ.

Összességében a foglalkoztatottak száma alapján az üzleti és személyi jellegű szolgáltatások elsősorban a mikrovállalkozásokhoz, a gazdasági szolgáltatások a kisvállalkozásokhoz kötődnek. Építőipari feladatokat túlnyomó részben az 50 főnél kisebb szervezetek, ipari termelést pedig legnagyobb részben az ennél nagyobb méretű vállalkozások végeznek. A vállalati szektorban dolgozók nagyobb hányadát – Közép- és Nyugat-Dunántúlon az ipar, valamint Közép-Magyarországon a szállítás, raktározás kivételével – a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják.

Szerepük néhány szolgáltatási ágtól eltekintve a tercier szektorban szinte kizárólagosnak tekinthető. A szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben, az oktatásban, illetve az egyéb szolgáltatásokban a foglalkoztatottak több mint kilenctizedének az ország minden régiójában a kis- és középvállalkozások biztosítottak kereseti lehetőséget. Közép-Magyarországot leszámítva a turizmusban dolgozók is szinte kizárólag a kkv-knál álltak alkalmazásban. A szállítás, raktározás, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben a kkv-k az átlagosnál kisebb szerepet töltenek be a foglalkoztatásban, s ugyanez mondható el az iparról is.

2012-ben a magyarországi kkv-k összesen 1981 ezer munkavállalót foglalkoztattak, ami 2,7-szer több a nagyvállalatoknál dolgozók számánál. Több mint egymillióan a mikrovállalkozások alkalmazásában álltak, azaz olyan szervezetnél, amely jellemzően egy-két fővel végzi tevékenységét. Az átlagos létszám tehát jelentősen különbözik. Az előbbivel összehasonlítva már egy kisvállalkozás is lényegesen több, 19 munkavállalót foglalkoztat. Ez a szám az 50–249 fős középvállalkozásoknál már 99 főt jelentett (ami azonban még mindig jóval kisebb a nagyvállalatokra jellemző 851 főnél).

A nemzetgazdasági ágak közül csupán a szállítás, raktározás – ezen belül is egyedül Közép-Magyarországon –, valamint néhány helyen az ipar – Közép- és Nyugat-Dunántúl – az a terület, ahol a kkv-k összességében kisebb létszámot foglalkoztatnak a nagyvállalatoknál.

A kkv-k foglalkoztatottai közül a legtöbben, 262 ezren a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatba sorolt mikrovállalkozásoknál dolgoztak, további 117 ezren pedig az ugyanezen területen tevékenykedő 10–49 fős kisvállalkozásoknál. Az ipari középvállalkozások 195, a kisméretű szervezetek 122 ezer munkavállalónak biztosítottak kereseti lehetőséget az országban. A felsoroltakon kívül két terület emelhető ki: a mikrovállalkozások a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben 159, az építőiparban 105 ezer főt foglalkoztattak.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum