2015. január 30.

KSH - A legszegényebb háztartások fogyasztása az országos átlag 65 százaléka 2013-ban

A fogyasztás összetétele, és annak nagysága a társadalom különböző csoportjaiban egymástól eltér, a különböző társadalmi-demográfiai jellemzők hatása azonban nem azonos. Legmarkánsabban a jövedelmi helyzet függ össze a fogyasztással: 2013-ban a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó háztartásokban élők éves átlagos egy főre jutó fogyasztása 449 996 forint volt, a legfelső ötödben élőké ennek háromszorosa. 

A jövedelemhez hasonlóan a fogyasztást erősen befolyásolja a gazdasági aktivitás is. Míg az aktív háztartásokban élők az átlag körül fogyasztottak és egy főre jutó kiadásuk 824 103 forint volt, addig az egyéb inaktívaké ennek mindössze 64%-át tette ki.

A gyermekszám is jelentősen befolyásolja a háztartás kiadásainak egy főre jutó értékét, míg a gyermeket nevelő családok átlagos kiadása 652 647 forint volt, addig a gyermekteleneké ennek másfélszerese.

Mindezeken túlmenően a háztartásfő iskolai végzettsége, kora, a településtípus (vidék–főváros dimenzió), valamint a háztartás taglétszáma is számottevően hatott a fogyasztás volumenére.

A fogyasztás színvonalát és szerkezetét elsődlegesen a háztartás jövedelmi helyzete határozza meg. Az éves összes fogyasztást tekintve a legszegényebbek kiadásai az országos átlag 65%-át tették ki, a legfelső ötödben élők viszont 1,6-szorosát költötték az átlagnak.

2012-höz képest a legfelső ötödbe tartozó háztartások fogyasztási kiadása (1,7%-os infláció mellett) reálértéken 2,8%-kal csökkent, míg a legalsó jövedelmi ötödben élőké az átlagost jóval meghaladóan, 5%-kal nőtt. 2013-ban a megelőző évhez viszonyítva a legszegényebb réteg – csökkenő energiaárak mellett – folyó áron közel 6 ezer forinttal kevesebbet, reálértéken pedig a megelőző évihez hasonlóan költött lakásfenntartásra és energiára. Élelmiszerre 8,9, közlekedésre 13,7%-kal költöttek többet reálértéken. A fogyasztás növekedése mellett a 2012. évihez képest szinte minden réteg fogyasztási szerkezete némileg javult, mert csökkent a létfenntartási kiadások (élelmiszer és lakásfenntartás) súlya az összfogyasztáson belül.

A legalsó jövedelmi ötödökbe tartozóknál az élelmiszerre és lakásfenntartásra fordított kiadások együttes aránya az összes kiadásból közel 2 százalékponttal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Ezzel kissé csökkent az alapvető kiadások arányában mutatkozó különbség a két szélső réteg között, de még mindig jelentős maradt.

Mint ismeretes, minél szegényebb egy háztartás, annál nagyobb arányú fogyasztásának szerkezetében az élelmiszerre és lakásfenntartásra fordított ráfordítás, és annál kevesebb szabadon elkölthető jövedelem áll ezek kiegyenlítése után a rendelkezésre.

Az életszínvonalbeli jelentős különbséget a két szélső jövedelmi ötöd között mutatja, hogy a legalsó ötödben a fogyasztási kiadások 56%-át tették ki az alapvető szükségletekre fordított összegek (élelmiszerkiadások és háztartási energia) az összes kiadásnak, míg a legfelső ötödben ennél 14 százalékponttal kevesebbet. Az energiára fordított kiadások csökkenése következtében felszabaduló jövedelem az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban élőknél némi fogyasztásnövekedést generált a többi kiadási főcsoportban. Ezt a pozitív elmozdulást mutatja, hogy a legalsó ötödben reálértéken egyaránt 15%-ot meghaladóan költhetettek többet kultúrára és ruházkodásra a 2012. évinél.

A nyugdíjas háztartások aránya az összes háztartáson belül 30,6% volt 2013-ban. Egy főre jutó személyes célú kiadásuk 978 ezer forintot tett ki, ami folyó áron 28 ezer forinttal, reálértéken 1,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. E háztartástípusban élők fogyasztási kiadásai évről évre meghaladják az országos átlagét, 2013-ban 17,4%-kal, ami elsősorban azzal függ össze, hogy a nyugdíj biztos és értékálló jövedelem.

A nyugdíjasok fogyasztási szerkezetét jellemző számos sajátosság főként abban nyilvánul meg, hogy az élelmiszerek, a háztartási energia, valamint a gyógyszerek az átlagosnál magasabb arányt képviselnek kiadásaikban. 2013-ban az országos átlagot 4,9 százalékponttal meghaladta az élelmiszerre és lakásfenntartásra fordított kiadásaik aránya, amiben szerepet játszott, hogy háztartásaikban az átlagosnál többnyire kevesebb személy, gyakran mindössze egy fő él. Az életkor sajátosságaiból adódóan egészségügyi kiadásaik az átlagos közel két és félszerese, 78 ezer forint volt, melyből a gyógyszerekre fordítottak aránya kétszerese volt az országos átlagnak. Az átlagosnál 14%-kal kevesebbet költöttek közlekedésre, elsősorban a számukra biztosított ingyenes, illetve kedvezményes tömegközlekedés miatt, valamint azért, mert körükben alacsonyabb a gépkocsit használók száma.

A fogyasztás mértékére az igazán drasztikus negatív hatást az állandó jövedelem hiánya gyakorolja. 2013-ban közel 264 ezer olyan háztartás volt, amelyeknek sem dolgozó, sem pedig nyugdíjas tagja nem volt. Ezekben az ún. egyéb inaktív háztartásokban az egy főre jutó éves átlagos kiadás 530 ezer forintot tett ki, ami az átlag 64%-a. Az egyéb inaktívak kiadásai között jövedelmi ötödönként nagy a szóródás, a felső és alsó jövedelmi ötöd kiadásának hányadosa 4,2.

A kiadások legnagyobb szeletét, 31,2%-át az egyéb inaktív háztartásokban is a lakásfenntartásra és energiára költötték, ami 8 százalékponttal kisebb az országos átlagnál. A lakásfenntartási kiadások közül egyedül a lakbérkiadásuk haladja meg – kétszeresen – az átlagost, aminek oka, hogy több mint kétötödük bérlakásban él.

E háztartástípus 141 ezer forintos egy főre jutó éves átlagos élelmiszer-kiadása az összes költés 26,7%-a volt, azonban a legalsó jövedelmi ötödben meghaladta a 31%-ot. Az egyéb inaktív háztartásokban élők csak a legalapvetőbb élelmiszerekből, kenyérből, állati eredetű zsiradékból, szárazhüvelyesekből, burgonyából és vöröshagymából fogyasztottak az átlagnál többet.

A fogyasztás színvonalát és szerkezetét tekintve a gyermekes és a gyermektelen háztartások között is nagyok a különbségek. Magyarországon 2013-ban a háztartások 34,3%-a nevelt gyermeket. Háztartásaik egy főre jutó átlagos éves fogyasztása 653 ezer forint volt, ami folyó áron 1,5%-kal magasabb, reálértéken közel azonos a megelőző évivel.

Mivel a gyermekes háztartások átlagos taglétszáma meghaladta az országos átlagot, egy főre jutó kiadásaik többnyire alacsonyabbak, különösen olyan kiadási tételeknél, mint a lakásfenntartás, melynek nagysága nem követi arányosan a taglétszám növekedését. Ezért egy főre jutó háztartási energiára fordított kiadásuk közel háromnegyede volt az átlagosnak, ugyanakkor az átlagnál többet fizettek méteráruért és ruhajavításra is. Lábbelire fordított kiadásaik közel megegyeznek az átlagossal, ami egyben azt is jelenti, hogy a gyermekcipők vásárlása kényszerűen háttérbe szorítja a szülők cipőszükségletének kielégítését.

A gyermekes háztartások közül a három- és annál több gyermeket nevelő családok, valamint az egyszülős háztartások lemaradása továbbra is jelentős, esetükben az éves fogyasztás az országos átlag mindössze három-, illetve négyötödét tette ki.

A gyermekesekkel szemben a gyermektelen háztartások az átlagnál magasabb életszínvonalon élnek. Egy főre jutó személyes célú kiadásuk összege 2013-ban 1033 ezer forint volt, ez 24%-kal haladta meg az országos átlagot. Jóval többet költöttek lakásuk fenntartására (61 ezer forinttal), a háztartásban fogyasztott élelmiszer-kiadásuk pedig 46 ezer forinttal volt magasabb. Gyakrabban járhattak étterembe, és háztartásaikban élők többet telefonálhattak az átlagosnál, erre utal, hogy kereskedelmi vendéglátási kiadásaik harmadával, telefonszámlájuk pedig másfélszeresével volt több az országos átlagnál.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum