2015. január 6.

KSH - A vállalkozások 38 százaléka működött alakulásuk után öt évvel 2012-ben

A túlélési képesség vizsgálatakor a 2007-ben újnak minősülő vállalkozások ötéves életpályája követhető 2012-ig bezárólag. 2007-ben 60 968 valódi új vállalkozás kezdte meg tevékenységét az országban. Létszámuk alapján 5 kivételével a kis- és középvállalkozások közé tartoztak. Az új szervezetek legnagyobb hányadát közép-magyarországi székhellyel jegyezték be, ahol így tízezer lakosra 82 vállalkozás jutott, 21-gyel több az országosnál. A mutató a többi régió mindegyikében elmaradt az átlagostól, 46 és 60 között szóródott.

A működő vállalkozások száma az alakulásukat követő négy esztendőben évről évre egyre kisebb ütemben fogyatkozott, de 2012-ben a folyamat valamelyest felerősödött, ami Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és az alföldi régiókban már egy évvel ennél is korábban elkezdődött. A kkv-k számának 2012-ben végbemenő csökkenése az előző évihez viszonyítva Közép-Magyarország és Dél-Alföld kivételével mindenütt meghaladta az országos mértéket, de azt jóval felülmúló 3,1, illetve 2,9 százalékpontos emelkedés csak Nyugat- és Közép-Dunántúlon következett be. Mindezek eredőjeként a túlélési ráta régiónként eltérően alakult.

A 2007-ben újonnan alapított vállalkozások országosan mindössze 38%-a létezett a működésük kezdetét követő ötödik évben. Területi összehasonlításban a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli vállalkozások túlélési képessége volt a legjobb: 40, illetve 39%-uk működött alakulásuk után fél évtizeddel. A többi régióban a mutató nagysága nem követte a gazdasági fejlettségben is megfigyelhető rangsort, a legkedvezőtlenebb helyzetben ugyanis az észak-magyarországi és a közép-dunántúli vállalkozások voltak, ahol csupán 34−35%-uk volt képes fennmaradni. Ugyanakkor az alföldi régiókban, valamint Dél-Dunántúlon az öt évet túlélő szervezetek hányada 36−37% között alakult.

Az újonnan létrejött kkv-k túlnyomó része mikroszervezet volt – szinte kizárólag ebbe a körbe tartoztak az egyéni vállalkozások is −, azaz létszámuk nem érte el a 10 főt. E szervezetek túlélési rátája némileg kedvezőbben alakult, mint az 50–249 főt foglalkoztató középvállalkozásoké, melyekből 2007-ben mindössze 57-et alapítottak. A legkisebbeknek öt év elteltével 38, utóbbiak 35%-a működött, a 10–49 fős kisvállalkozások esetében pedig, az adott gazdasági környezetben, százból átlagosan 45 tudott öt év után is talpon maradni.

Minden régióban a 10−49 fős kisvállalkozások túlélési képessége volt a legnagyobb, területileg azonban jelentős a különbség: Nyugat-Dunántúlon több mint hattizedük, ezzel szemben Közép-Dunántúlon csupán 36%-uk tudott alakulása után öt évvel később is fennmaradni. Az országos átlaghoz hasonlóan a 10-nél kisebb létszámú szervezetek a régiók többségében életképesebbnek mutatkoztak a közepes méretű vállalkozásoknál. Ennek fordítottja csak Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon figyelhető meg, ahol – kis számukra is tekintettel – utóbbi szervezetek fele, illetve négytizede maradt öt év után is aktív gazdasági szereplő. Közép-Magyarországot követően a legtöbb közepes méretű vállalkozás, szám szerint 6−6, Közép-Dunántúlon, illetve Észak-Magyarországon jött létre, de közülük öt év elteltével már csak kettő, illetve egy működött.

A 2007-ben alakult kkv-kat 51−49%-os arányban egyéni és társas formában jegyezték be, hosszabb távra szóló fennmaradásukhoz azonban – vélhetően nagyobb induló tőkéjükből, stabilabb szervezeti formájukból adódóan – utóbbiak nagyobb eséllyel rendelkeznek. Ezt látszik igazolni, hogy az egyéni vállalkozások csupán 29, ezzel szemben a társas formában működők 47%-a tevékenykedett még 2012-ben is. E jelentős különbség minden régióra jellemző, Dél-Dunántúlon a legnagyobb, 20 százalékpontot is valamivel meghaladó, de Közép-Dunántúlon is 14 százalékpont.

A 2007-ben alakult társas formában bejegyzett kkv-k legtöbbje korlátolt felelősségű társaság, vagy betéti társaság. Közülük minden régióban előbbiek túlélési képessége bizonyult jobbnak. A két társasági forma tekintetében a nyugat-dunántúli székhellyel alakult szervezetek mutatói a legkedvezőbbek, és az itt létrejött korlátolt felelősségű társaságok országos átlagot jóval felülmúló túlélési aránya következtében a két szervezeti típus közötti különbség is itt a legnagyobb. A megalakulásukat követő ötödik évben 55%-uk, míg a betéti társaságok 46%-a működött.

A vizsgált ötéves periódust tekintve e vállalkozások egyaránt az észak-magyarországi, illetve a közép-dunántúli régióban mutatkoztak a legkevésbé életképesnek. A korlátolt felelősségű társaságok körében utóbbi, míg a betéti társaságokat nézve az előbbi térség mutatója volt a legalacsonyabb. Említésre méltó még, hogy rajtuk kívül csak a közép-magyarországi korlátolt felelősségű társaságok és az észak-alföldi betéti társaságok túlélési rátája volt kisebb az átlagosnál.

Területi szinten mind az egyéni, mind a társas kkv-k túlélési képessége tekintetében adódtak kisebb-nagyobb eltérések. Utóbbiak vonatkozásában a két szélsőérték között a különbség 8,5, az egyéniek esetében azonban mindössze 5,2 százalékpont. Mind a társas, mind az egyéni formában működő kis- és középvállalkozások között a legmagasabb túlélési rátával a nyugat-dunántúliak rendelkeztek, miközben az egyéni vállalkozások esetében a közép-magyarországi, a társas formában tevékenykedőknél pedig a közép-dunántúli és az észak-magyarországi mutató volt a legkedvezőtlenebb.

Érdekesség, hogy miközben négy térségben méretük növekedésével a korlátolt felelősségű társaságok életképessége egyértelműen csökkent, míg Nyugat-Dunántúlon és Dél-Alföldön nem. Előbbi esetben a 10−49 fős szervezetek kétharmada maradt aktív öt év után is, miközben országosan csupán 45%-uk. A részvénytársaságok túlélési rátája − számukat figyelembe véve − mindössze Közép-Magyarországon, illetve országosan tükröz e gazdálkodási formát illetően reális képet, miszerint öt év leforgása alatt egyaránt minden második szervezet beszüntette működését.

A kkv-k túlélését tevékenységük jellege is jelentősen befolyásolja. Az öt évvel korábban alakult szervezetek közül 2012-ben a legjobb mutatóval az ország minden régiójában a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágazatban tevékenykedők rendelkeztek, itt átlagosan mintegy kétharmaduk, Dél-Dunántúlon közel háromnegyedük működött. Emellett Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl kivételével 50%-ot meghaladó túlélési rátával rendelkeztek a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén is.

Az öt év elteltével is aktív szervezetek aránya az információ és kommunikáció területén, valamint a mezőgazdaságban is magasnak számít. Előbbi esetben csak Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakult 50% alatt a ráta, utóbbi ágazatban pedig az élen járó alföldi régiókéhoz (50−54%) képest csupán az Észak-Magyarországon (40%) alapított vállalkozások mutattak jelentős lemaradást. A 2007-ben újnak számító kkv-k ötöde a kereskedelem, javításban jött létre, de az országos nemzetgazdasági átlagot (37%) meghaladó hányaduk csak Nyugat- és Dél-Dunántúlon működött öt év után is.

Az iparban, az oktatásban, valamint a művészet és szabadidő területén a vállalkozások 45%-a volt még aktív a vizsgált időszak végén. Az iparban az idő legkevésbé az észak-magyarországi vállalkozásoknak kedvezett, de ugyanez vonatkozott Nyugat-Dunántúlon az oktatási, az alföldi régiókban pedig a művészeti és szabadidős céllal bejegyzett új szervezetekre is.

A kereskedelem mellett erőteljes volt a vállalkozásalapítási kedv a pénzügyi és az adminisztratív szolgáltatásban, valamint az építőiparban is. A nemzetgazdaság átlagánál azonban mindhárom tevékenységi területen mérsékeltebb volt a kkv-k túlélési képessége, sőt a pénzügyi szolgáltatásban a 2007-ben alakult 6600 új szervezet 16%-a működött öt évvel később is. A régiók közül a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli az észak-alföldi és az észak-magyarországi szervezetek mutatója haladta meg csak az átlagosat ezen a gazdasági területen.

A nagyarányú inaktívvá válás összefügg az ágazatban tevékenykedő egyéni vállalkozások magas számával illetve azok tevékenységének jellegével. Az építőiparban a nyugat-dunántúli, a dél-alföldi és a közép-magyarországi kkv-k helyzete volt a legkedvezőbb, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben ugyancsak a gazdaságilag legfejlettebb Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl, valamint Észak-Alföld kis- és közepes vállalkozásainak túlélési képessége volt a legerősebb.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum