2015. február 17.

KSH - A szociális segélyek 23 százalékát két megyében fizették ki 2013-ban

A szociális segélyek – népességszámtól is függő – területi megoszlása változatos képet mutat. 2013-ban a támogatások közel egynegyedét Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (12, illetve 11,4%) fizették ki. Az ellenpólust Komárom-Esztergom és Vas megye képviselte 1,8, illetve 1,4%-os részaránnyal. 

Az egy lakosra jutó segélyek éves átlagos összege szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében a legalacsonyabb. A megyék közötti különbségeket mutatja, hogy az egy lakosra jutó támogatások legnagyobb összege (28 026 forint) 4,2-szerese a legkisebbnek (6595 forint).

A szociálissegély-kifizetések tekintetében a települések népességnagyságát figyelembe véve is jelentősek a területi különbségek. 2013-ban az aprófalvakban (0–499 fő) a szociális segélyek 5,1%-át folyósították, lényegesen többet, mint amit a népesség területi eloszlása indokolna (2,9%).

Az egy lakosra jutó éves átlagos segélyösszeg 24 778 forint volt, a – kedvezőbb megélhetési lehetőséget biztosító – fővárosinak a háromszorosa.

Általánosságban jellemző, hogy – a százezer főnél nagyobb lélekszámú települések9 kivételével – minél kisebb egy település, annál magasabb az egy lakosra jutó segélykifizetések nagysága. Az aprófalvakban az egészségügyi és az infrastrukturális ellátottság hiányosságai, a gazdasági pangás, a nagymértékű népességfogyás és az elöregedés jelentik a fő gondot.

Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az életminőséget javító kommunális szolgáltatások (áramellátás, közüzemi ivóvíz- és szennyvíz-, valamint gázhálózat) területi lefedettsége, ami arányaiban a kistelepüléseket érintette leginkább. Ezzel azonban új, rendszeres háztartási kiadási tétel jelentkezett, ami a fejlesztésben érintett, de rossz anyagi körülmények között élő családokra, háztartásokra jelentős többletterhet rótt, különösen, ha a háztartási energia árának emelkedését is figyelembe vesszük.

Legtöbben gyermekneveléshez és lakásfenntartáshoz kaptak szociális támogatást

2013-ban a vonatkozó jogszabályok alapján a rászorulók összesen 16-féle szociális és gyermekvédelmi ellátást/kedvezményt vehettek igénybe.11 Ezen felül az önkormányzatok saját hatáskörben – saját forrásból – rendelkezhetnek további szociális támogatások (továbbiakban: máshová nem sorolható, egyéb önkormányzati támogatások) odaítéléséről is.

A sokféle – túlnyomó többségében kiadáskompenzáló – ellátás lefedi az összes megélhetési kockázatot, ugyanakkor elaprózódottá teszi a rendszert, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egyes rászoruló családok akár többféle ellátásban is részesülhetnek egyszerre, illetve más rendszerekből, például a családtámogatásokból is kaphatnak juttatásokat. Ugyanakkor az ellátások differenciáltsága és a jogosultsági feltételek szabályozottsága, valamint rendszeres felülvizsgálata csökkentheti a visszaélés kockázatát.

2013-ban egy kivételével minden településen volt legalább egy olyan személy, aki szociális segélyre szorult. Akadt olyan település is, ahol minden lehetséges ellátást igénybe vettek, beleértve a máshová nem sorolható, egyéb önkormányzati támogatásokat is. 2013-ban jellemzően 10–13-féle szociális segélyre volt igény, ami a települések mintegy kétharmadát érintette. A szociális támogatások differenciáltságát mutatja, hogy a települések közel négyötödében 10 vagy többféle segély fordult elő.

Az aprófalvakból leggyakrabban 10 féle ellátást jelentettek, de több olyan 500 főnél kevesebb lakosú település is akadt, ahol 13–14 féle támogatást/kedvezményt is kiutaltak. Legfeljebb 5 féle ellátás a települések mindössze 2%-ában fordult elő. Ezeket a településeket jellemzően 100-nál kevesebb fő lakja. (Az alacsony népességszám miatt vélhetően nincs szükség sokféle ellátásra, mert kevésbé differenciáltak az igények.) 15 vagy annál többféle szociális támogatást a települések 5,5%-ában vettek igénybe, népességükre jellemző, hogy több mint kétharmaduknak legalább 5000 lakosa van.

A segélyezettek számát tekintve a legjelentősebb rendszeres szociális ellátások a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a lakásfenntartási támogatás. 2013-ban átlagosan minden ötödik 25 éven aluli lakosnak folyósítottak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, miközben a lakásfenntartási támogatásban részesítettek megfelelő korú népességre vetített aránya 4,7% volt.

A szociális rászorultság alapvetően a jövedelmi helyzettel függ össze, és arra utal, hogy az egyén, illetve a háztartás megélhetési gondokkal küzd, anyagi forrásai nem elegendőek a rendszeres kiadások viseléséhez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők magas száma arra vezethető vissza, hogy a jövedelmi szegénység kockázata a 18 év alattiak körében a legmagasabb, 2013-ban 10 százalékponttal haladta meg az országos átlagot (14,6%).

Ez azt jelenti, hogy minden negyedik gyermek olyan háztartásból kerül ki, ami a relatív szegénységi küszöbként meghatározott jövedelemszint alatt él. A gyermekek szegénységi aránya 2009 óta 2013-ban volt a legmagasabb. Magas szegénységi kockázatuk azzal magyarázható, hogy a többgyermekes háztartások gyakrabban küzdenek anyagi gondokkal, illetve a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezeknek a családoknak kevesebb a jövedelme.

Az étkezési és a tankönyvtámogatást is magában foglaló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jelentősége abban áll, hogy komplex természetbeni támogatást biztosít a rászoruló gyermekek, családok számára, így hozzájárul a gyermekszegénység felszámolásához és átörökítésének megelőzéséhez.

A rezsiköltségekhez való hozzájárulásként nyújtott lakásfenntartási támogatás az egész háztartást érinti, így a tényleges rászorulói kör lényegesen magasabb, mint a jogosultak száma. A jelentős rászorulói kör egyrészt azzal indokolható, hogy a támogatás jövedelemhatára lényegesen magasabb, mint a jövedelempótló támogatások esetében, másrészt a háztartások rendszeres kiadásainak meghatározó hányadát (24,1%) továbbra is lakásfenntartásra és háztartási energiára fordítják.

A Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel (továbbiakban HKÉF) adatai alapján a háztartások kilenctizede többé-kevésbé, egyharmada nagyon megterhelőnek érzi a lakásfenntartás költségeit, közel kilenctizedük kisebb-nagyobb, egyötödük csak nagy nehézségek árán tudja fedezni a szokásos kiadásokat. A támogatott lakások aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb, ahol 10-ből 3 lakásra vesznek igénybe lakásfenntartási támogatást, ez az országos átlag több mint háromszorosa.

A rokkantak, fogyatékosok és rendszeres gyógyító ellátásra szorulók meghatározott köreinek járó közgyógyellátást 2013-ban 281,9 ezer fő vette igénybe. Ugyanakkor a HKÉF adatai alapján a 16 éves és idősebb lakosság 36,9%-ának van valamilyen tartós vagy krónikus egészségi problémája.

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korúaknak járó jövedelempótló támogatásokban (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) részesülők száma 9,5%-kal csökkent az előző évhez képest – leginkább a közfoglalkoztatás bővülésének következményeként –, de még így is a 250 ezer főt közelíti, ami a magas munkanélküliséggel függ össze.

Habár a munkanélküliségi ráta 2011 óta csökkenő tendenciát mutat, 2013-ban az állástalanok száma továbbra is jelentősen meghaladta a 400, a tartós munkanélküliek17 száma pedig a 200 ezer főt. A lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan az aktív korúak ellátása is – a családtagok figyelembevételével – lényegesen több embert érint a jogosultak számánál.

2013-ban a települések jelentős részében többféle rendszeres támogatásra is volt igény. 100%-ot közelíti a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás területi lefedettsége is. Ez azt jelenti, hogy szinte minden településen van legalább egy szociálisan rászoruló gyermek vagy olyan felnőtt korú személy, aki hátrányos munkaerő-piaci, illetve jövedelmi helyzete, lakásfenntartási kiadásai és/vagy egészségi állapota miatt rendszeresen és tartósan szociális támogatásra szorul.

Így a területi különbségek – legalábbis a jelentősebb rendszeres támogatások tekintetében – nem az érintett települések számában és elhelyezkedésében, hanem a segélyezettek körének nagyságrendjében jelentkeznek inkább. A települések népességnagyság- kategóriája szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy általában véve az aprófalvakban a legmagasabb a segélyezettek aránya.

Az eseti szociális ellátások közül a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott átmeneti segélyt lehet kiemelni, ami 2013-ban 10-ből 9 településen fordult elő, és összesen 349,5 ezer fő kapott ilyen támogatást.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum