2015. április 29.

KSH - 28 ezer fővel éltek kevesebben Magyarországon 2015. január 1., mint egy évvel korábban.

2015. január 1-jén az ország lakosságának lélekszáma a 2011. évi népszámlálás adatai alapján történt továbbvezetés szerint 9 millió 849 ezer fő volt. A természetes fogyás változó ütemű ugyan, de harmincnégy éve folyamatos. Az azóta eltelt évek során a legnagyobb mértékű természetes fogyást 1999-ben regisztrálták, amikor egy év alatt több mint 48,6 ezer fővel csökkent a népesség lélekszáma a születések és halálozások negatív egyenlegeként.

Az ezredfordulót követően 2003 számított a legkedvezőtlenebbnek, közel 41,2 ezres természetes fogyással. 2014-ben mérséklődött a természetes fogyás mértéke az előző évhez képest: a halálozások száma 34 600 fővel haladta meg a születésekét, így a két fő népmozgalmi esemény különbözeteként ennyivel apadt a lakosság lélekszáma. A népességszám tényleges fogyását azonban némileg fékezte a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege. Az ebből adódó nyereség 2014-ben 6600 főre becsülhető, így összességében 2015. január 1-jén 28 ezer fővel éltek kevesebben Magyarországon, mint egy évvel korábban.

A halálozások száma az ország valamennyi régiójában és megyéjében meghaladta a születésekét. Az ebből következő természetes fogyás mértéke azonban területi egységenként eltérő. Ezer lakosra vonatkoztatva a természetes fogyás Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb, Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön a legalacsonyabb.

Az egyes megyéket tekintve az országos átlagnál jelentősen gyorsabb a fogyási folyamat Békés, Nógrád, Vas és Zala megyében – az átlagosnál alacsonyabb születési és magasabb halálozási ráták következtében. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest és Hajdú-Bihar megyében viszont – főleg az
országosnál fiatalabb korösszetételből adódóan – viszonylag magas a születési és alacsony a halálozási arány, ebből eredően a legkisebb a természetes fogyás mértéke.

2014-ben az országnak négy olyan nagyobb területi egysége volt, ahol a belföldi és a nemzetközi vándorlásnak köszönhetően a lakosság lélekszáma ténylegesen gyarapodott, ezek: (a Közép-Magyarországot alkotó) Budapest és Pest megye, valamint Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye. Közép-Magyarországon, valamint Győr-Moson-Sopron megyében mind a belföldi, mind a nemzetközi vándorlás pozitív egyenleget mutatott, és ez ellensúlyozta a természetes fogyásból adódó hiányt. Az Ukrajnával határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont a nemzetközi vándorlás kiugróan magas pozitív egyenlege ellensúlyozta a természetes fogyásból és a belföldi vándorlásból eredő népességcsökkenést.

Születés

A születések száma először 1998-ban csökkent százezer alá, majd az ezredfordulót követő évtizedben ingadozással tarkítva, de alapvetően alacsony szinten 94–100 ezer között mozgott. A 2010. évi újabb jelentős csökkenést követően 2011-ben már a 90 ezret sem érte el. Az ebben az évben regisztrált 88 049 újszülött a legalacsonyabb születésszám volt a hazai népmozgalmi statisztika elmúlt 139 éves történetében. Innen indult meg egy mérsékelt emelkedés 2012-ben, ami a következő évben csökkenésbe fordult: a 2013. évi születésszám újra 90 ezer alá esett. A 2014. évi 91 500 születés 3,2%-kal, 2811-gyel múlta felül az előző évit.

Az emelkedés eltérő mértékben érintette a szülőképes korú nők korcsoportjait, a legidősebb 44 év feletti nők kivételével valamennyi korcsoportban nőtt a születések száma. A legjelentősebb mértékű emelkedés a 35–39 éves nők körében történt, és az összes születésszámtöbblet fele a 30-as éveiben járó nőktől származott. A szülő nők életkorának kitolódása megjelenik a 40-es éveik elején járó nők gyakoribb gyermekvállalásában is, körükben több mint 10%-kal emelkedett a születésszám az előző évhez viszonyítva. 2010 óta az összes újszülött több mint felét 30 éves és ennél idősebb nők vállalják, 2014-ben arányuk 53,7%-ot tett ki.

A 2014. évi születésszám-emelkedés a szülőképes korú nők létszámának csökkenésével párhuzamosan ment végbe. Az előző évhez viszonyítva 16,3 ezer fővel csökkent a 15–49 éves nők létszáma. A csökkenés igen változatos módon érintette a különböző korcsoportokat. A 40 év alatti nők létszáma valamennyi korcsoportban kisebb-nagyobb mértékben csökkent, összességében 34,4 ezer fővel lettek kevesebben, ezzel szemben a 40–49 éves nők létszáma több mint 18 ezer fővel gyarapodott. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az össznépesség, hanem ezen belül a szülőképes korú nők korösszetétele is fokozatosan „elöregszik”.

Az elmúlt két évtized alapvetően csökkenő és alacsony születésszáma miatt 2014-ben 11,3 ezerrel elmaradt a szülőképes korba belépő 15–19 éves nők létszáma az előző évhez képest. A legjelentősebb visszaesés, mintegy 18,7 ezres csökkenés azonban a 30–34 éves nők körében történt. Ezt elsősorban az ebbe a korcsoportba belépő (1984-ben született) és az azt elhagyó (1979-ben született) nemzedékek nagy létszámkülönbsége okozza.

Ha a születésszám úgy emelkedik, hogy közben a gyermekvállalásra képes nők száma csökken, akkor ez egyértelműen a szülésgyakoriság vagy más szóval a termékenység emelkedésének a következménye. Kevesebb a potenciális anya, de a korábbinál több gyermeket vállalnak. A 45 év alatti nők valamennyi korcsoportjában emelkedett a termékenység szintje, figyelemre méltó módon a legjelentősebb mértékben, 9,4%-kal, a tizenévesek körében.

Ugyancsak jelentősen, 6–9 százalék között emelkedett a 30–44 éves nők termékenysége, a 45 éves és idősebb nőknek viszont jelentős létszámemelkedésük ellenére kevesebb gyermekük született, így termékenységük is csökkent (9,8%-kal). Ebben az életkorban már sokkal óvatosabban vállalkoznak első vagy további gyermekre az anyák, de a bekövetkezett fogamzások kimenetele is bizonytalanabb, és az átlagosnál gyakrabban végződnek spontán vetéléssel. Ugyancsak figyelmet érdemel, hogy a gyermekvállalás szempontjából talán a legideálisabb életkorban lévő 25–29 éves nők termékenysége csak kismértékben emelkedett, és így sem érte el a 2012. évi szintet.

Az éves születésszám fontos tényezője, hogy mekkora hányada származik házas és nem házas párkapcsolatból. A házasságon kívüli születések aránya folyamatosan emelkedett az ezredfordulót követő évtizedben, majd egy rövid megtorpanást követően újból gyors emelkedésnek indult, és 2014-ben az eddig mért legmagasabb értéket, 47,6%-ot érte el. E mögött a házasságon kívüli párkapcsolatok növekedése áll. (A 2011. évi népszámlálási adatok szerint az élettársi kapcsolaton alapuló családok száma tíz év alatt a másfélszeresére, 1990-hez viszonyítva pedig több mint háromszorosára emelkedett, és a párkapcsolatban élő szülőképes korú nők 28%-a élt ilyen párkapcsolatban.)

Az előző évhez viszonyítva 2014-ben 6,2%-kal emelkedett a házasságon kívül világra jött gyermekek száma, ami közel 2550 fős többletszületést jelentett, más szóval ez tette ki az összes többletszületés 91%-át. Ugyanakkor a házasságból született gyermekek száma csak kismértékben, 0,5%-kal nőtt. A kor szerinti eltérésekben figyelmet érdemel, hogy a házasságon kívüli születések száma (a 15 év alatti gyermekkorúak kivételével) a nők valamennyi korcsoportjában emelkedett, miközben a 20–34 éves nőknél jelentős visszaesés tapasztalható a házasságból született gyermekek számában.

Ezek szerint a 35 éves és idősebb nőknél a házasságból és a házasságon kívül született gyermekek száma egyaránt nőtt, míg a 20–34 éveseknél csak a házasságon kívüli születésszám emelkedett az előző évhez képest.

A 2014. évi termékenységi szint mellett száz nő 141 gyermeket hozna világra élete folyamán, számszerűen 7 gyermekkel többet, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám száz nőre jutó értéke tehát az előző évi 134-ről 141-re emelkedett 2014-ben. Ez 5,3%-os termékenység növekedést jelent, szemben a születésszám 3,2%-os emelkedésével.

A különbséget az okozza, hogy a növekvő termékenység kevesebb szülőképes korú nőtől származik, ami ebben az esetben „csak” 3,2%-os születésszám emelkedésre volt elég. Másként fogalmazva a növekvő termékenység sikerrel ellensúlyozta a szülőképes korú nők létszámcsökkenését, sőt még születésszám emelkedést is eredményezett. A 2014. évi termékenységi szint továbbra is messze elmarad az egyszerű reprodukció biztosításához átlagosan szükséges 210-es gyermekszámtól. A bruttó reprodukciós együttható értéke 0,687 volt, azaz a 2014. évi termékenységi szint mellett ezer nő az élete során 687 leánygyermeknek adna életet, az így felnövekvő gyermekgenerációk létszáma több mint 31%-kal maradna el a szülői nemzedékek létszámától.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum