2015. augusztus 5.

KSH - Az import termékforgalom 9 százalékkal nőtt 2014-ben

2014-ben a magyar külkereskedelmi termékforgalom az előző évinél erőteljesebb mértékben bővült: a kivitel volumene előzetes adatokból számítva 7,1, a behozatalé 8,8%-kal nőtt. Az import növekedési üteme némileg meghaladta az exportét, ez a tendencia a tavalyihoz hasonlóan alakult.

Az éven belül mindkét forgalmi irányt kiegyenlített, egy számjegyű növekedés jellemezte. A kivitelben az év eleji, viszonylag magas dinamika év közben – főként az élelmiszerek, valamint a nyersanyagok kivitelének csökkenése miatt – enyhén, de fokozatosan mérséklődött, míg a behozatalban a második és a harmadik negyedévben – főként az energiahordozók és feldolgozott termékek forgalmának következtében – mértük a legerőteljesebb bővülést.

Előzetes adatok szerint 2014-ben a kivitel értéke 26,1 ezer milliárd forint, a behozatalé 24,1 ezer milliárd forint volt, a folyó áras adatokat tekintve a forgalom 8,3, illetve 8,9%-os növekedését jelenti az előző évhez képest. Az export euróban számított értéke 4,2 az importé 4,7%-kal nőtt, az export értéke 84,7 milliárd, az importé 78,3 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi mérleg többlete 2014-ben 2 ezer milliárd forint (6,4 milliárd euró) volt, 22 milliárd forinttal több – az árfolyamváltozás hatását kiszűrve azonban 153 millió euróval kevesebb –, mint egy évvel korábban.

A termékkivitel áruszerkezete

A hazai export árufőcsoportos szerkezetében a két legnagyobb súlyú árufőcsoport súlya változott lényegesen az elmúlt hat évben. A gépek és szállítóeszközök részesedése – főként a híradás-technikai termékkör nagyarányú zsugorodása miatt – közel 6 százalékponttal csökkent, szemben a heterogén összetételű feldolgozott termékekkel, amelyek részaránya 4 százalékponttal nőtt. Az utóbbi esetben a növekmény számos árucsoport megélénkült kiviteléből tevődött össze. A kivitel tekintetében minden árufőcsoport forgalmát növekedés jellemezte 2009 és 2014 között, a legnagyobb mértékben a gépek és szállítóeszközök kereskedelme nőtt.

2014-ben a gépek és szállítóeszközök árufőcsoportba tartozó termékek forgalma – 10%-os növekedés mellett – 14 ezer milliárd forint volt. Az árufejezetek közül ez gyakorolta a legnagyobb hatást az áruforgalomra: több mint a felét képviselte a teljes külkereskedelmi termékforgalomnak. A növekedés húzóerejét a járműipar és a hozzá kapcsolódó beszállítók fellendülő kereskedelme adta.

A közúti jármű folyó áron számított kivitele 2014-ben mintegy harmadával nőtt, a forgalom 4,1 ezer milliárd forintot tett ki. Az árufőcsoporton belül a legnagyobb, közel 2,6 ezer milliárd forint exportárbevétellel rendelkező és a teljes export mintegy tizedét adó személygépkocsik forgalma másfélszerese volt az előző évinek.

A csaknem fele ekkora súlyú, 1,3 ezer milliárd forint értékben kivitt gépjárműalkatrészek és -tartozékok értéke ötödével haladta meg az előző évi szintet. A személygépkocsik legfontosabb exportcélországa Németország volt, a forgalom értéke 2014-ben az egy évvel korábban mért kétszeresére, 927 milliárd forintra emelkedett.

Az exportcélországok közötti ranglista második helyén álló Egyesült Államok is rendkívül dinamikusan nőtt: 2013-ról 2014-re mintegy felével, 197 milliárd forintra gyarapodott az ideirányuló gépkocsikivitel. A 2014. évi bővülés ezen túlmenően a belga, az ausztrál, a kínai és a török viszonylatokba irányuló forgalom 25 milliárd forintot meghaladó növekedésének köszönhető.

A villamos gépek, készülékek és műszerek exportértéke több mint 10%-os növekedést követően 2014-ben 3,1 ezer milliárd forintot tett ki, döntően a jármű-, valamint a híradás-technikai iparhoz szorosan kapcsolódó termékek exportjának élénküléséből származott. A legnagyobb forgalombővülést (56, illetve 39 milliárd forintot) az elektromosan szigetelt huzal és vezeték és a kapcsolótáblák esetében mértük.

Energiafejlesztő gépeket és berendezéseket az előző évinél 7,2%-kal nagyobb értékben, közel 2,3 ezer milliárd forintért exportáltunk 2014-ben. A termékcsoporton belül jelentős részarányt képviselő benzin- és dízelmotorok teljes kivitele 47 milliárd forinttal nőtt, ugyanakkor a csekélyebb súlyú, de rendkívül dinamikusan (másfélszeresére) bővülő elektromos áramfejlesztő egység exportja nagyságrendileg hasonló mértékben, 45 milliárd forinttal emelkedett.

Összességében ezen termékkörök kiviteli forgalma 1,7 ezer milliárd forint volt 2014-ben. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportjának 48%-a Németországba ment, ezen kívül az Egyesült Államokba, Spanyolországba, illetve Szlovákiába irányult számottevő, relációnként 100 milliárd forintot meghaladó forgalom.

Az egyre zsugorodó részarányú híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportforgalma 22%-os visszaesését követően 2014-ben 1,9 ezer milliárd forintot tett ki. E teljesítménnyel egy helyet visszacsúszva már csak a negyedik legnagyobb részesedésű árucsoport a teljes kivitelen belül. A visszaesés döntően a teljes forgalomra is erős hatással bíró mobiltelefonok és alkatrészei kivitelének erőteljes csökkenésével magyarázható.

A mobiltelefonok exportértéke – a 2013 végén bekövetkezett gyárbezárásoknak és a termelési kapacitások jelentős csökkenésének következtében – 2014-ben az előző évhez képest 40%-kal, megközelítően 800 milliárd forintra esett vissza. A legnagyobb visszaesést az Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Németország, Dél-Afrikai Köztársaság és az Egyesült Államok viszonylatában mértük, együttesen 400 milliárd forintot meghaladó értékben. Az árucsoporton belül – szintén a termelési kapacitások csökkenése miatt – a televíziók, monitorok kivitele is számottevően – azonban a mobiltelefonokénál jóval kisebb mértékben – közel 70 milliárd forinttal (tizedével) csökkent.

A kivitel nem egészen egyharmadát adó feldolgozott termékek forgalma – 7,9%-os folyó áras növekedés mellett – 8,3 ezer milliárd forintot tett ki. Az árufőcsoportba tartozó árufejezetek közül a legjelentősebb részarányú – 2,9 ezer milliárd exportárbevételű – vegyi áru és hasonló termék kivitele 8,3%-kal nőtt.

Az idetartozó árucsoportok közül a legnagyobb összeggel a gyógyszer és gyógyszerészeti termék, valamint az illóolaj, illat- és tisztítószer kivitele emelkedett (91, illetve 52 milliárd forinttal). A növekmény meghatározó része az újonnan létesített elosztó központok, a közelmúltban megvalósult kapacitásbővítő beruházások és a piacon megjelent hazai gyártású új termékek forgalmából keletkezett.

Az árufejezeten belül a jelentős részesedéssel bíró gyógyszerexportunk értéke – 8,1%-os bővülés mellett – 1,2 ezer milliárd forintot tett ki. A legnagyobb exportnövekmény a régi EU-tagállamok viszonylatában keletkezett, amelyek ellensúlyozták az orosz piac jelentős, megközelítően 60 milliárd forintos kiesését. A csökkenő forgalma ellenére is Oroszország maradt a legjelentősebb felvevőpiac, majd a rangsorban Románia, Németország és Franciaország követte.

A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek közel 960 milliárd forintos kivitele – a gépjárműipari megrendelésekkel összefüggésben – 133 milliárd forinttal nőtt. A növekedés főként a Németországba kiszállított automata szabályozó, illetve ellenőrző műszerek körében volt jelentős; ezen termékkör mintegy 566 milliárd forintnyi forgalma közel negyedével meghaladta az előző évit.

Az élelmiszerek, italok, dohány árufőcsoport forgalma – 3,1%-os értékbővülés mellett – csaknem 2 ezer milliárd forintot tett ki. A kivitel értéknövekményének jelentős részét (25–25, illetve 19 milliárd forintot) az egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény, a hús és húskészítmény, valamint az állati takarmány adta. Mindhárom termékkör esetében számottevő volt a közelmúltban végrehajtott kapacitásnövelő beruházások hatása.

Az egyéb, táplálkozásra alkalmas készítményen belül főként az étrend-kiegészítők, az élelmiszer-alap- és -adalék-anyagok forgalma nőtt meg. A hús és húskészítményeken belül elsősorban a baromfihús uniós értékesítése, míg az állati takarmányoknál főként a kutya- és macskaeledel célját szolgáló készítmények kiszállítása nőtt jelentősen. Az állateledel-gyártás az elmúlt években megvalósított új beruházások révén rendkívül dinamikusan fejlődő, exportorientált ágazattá vált hazánkban.

Ezzel ellentétesen alakult az árufőcsoport legnagyobb részarányú, annak mintegy negyedét kitevő gabona és gabonakészítmények exportja, amely csekély mértékben (mintegy 6 milliárd forinttal) mérséklődött. Ezen belül a búzakiszállítások értéke 10%-kal csökkent, a fő volumenhordozó kukoricáé kismértékben (3,3%-kal) nőtt. Mindkét terményt enyhe átlagárcsökkenés jellemezte az év során. A gabonafélék tekintetében a legfontosabb felvevőpiac Olaszország, Ausztria, Románia és Németország volt.

Az export 3,5%-át képviselő energiahordozók 915 milliárd forintot kitevő exportja – egy számjegyű
árszínvonal-csökkenés mellett – folyó áron 5%-ot meghaladó mértékben nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek kivitele mintegy 590 milliárd forint volt, ami a kereskedelem értékének 7,9%-os emelkedését jelenti az előző évhez képest. A kiszállított mennyiség a világpiaci árak csökkenése miatt az értékváltozásnál is nagyobb mértékben nőtt. A villamos energia exportja hatodával bővült, míg a kisebb részarányú természetes és mesterséges gáz kivitele csaknem ugyanekkora mértékben csökkent.

A 688 milliárd forint értékben kivitt nyersanyagok értéke 6,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, amit leginkább a növényi olaj és zsír, a nyers- szintetikus és regenerált gumi, valamint az árufőcsoport mintegy negyedét kitevő fémtartalmú érc és fémhulladék (28, 21, illetve 17 milliárd forintos) exportjának csökkenése okozott.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum