2015. október 22.

KSH - Családi napközikben az önkormányzatok szerepvállalása 12 százalékos volt 2014-ben

2014-ben hazánkban összességében 3,4%-os férőhelybővítést hajtottak végre: 383 településen, 736 bölcsődében, 38 614 férőhellyel várták a gyermekeket.

A 2014-ben létesített 19 új bölcsődéből 9 olyan településen kezdte meg működését, ahol a népességszám meghaladja a 10 ezer főt. Ezen települések között van Salgótarján is, ahol a lakosságszám és a jogszabályi kötelezettség ellenére 2013-ig csak családi napközi üzemeltetését tudta az önkormányzat felvállalni.

A férőhelyek 95%-a önkormányzati fenntartású volt az országban, ezt egészítette ki a nonprofit szektor 3,7, az egyházak 1,3, a központi költségvetési intézmények 0,4%-os szerepvállalása a férőhelyek biztosításában.

2014-ben 3145 bölcsődei csoportban időszakosan összesen 62 081 gyermek fordult meg. (A gyermekek közül a 3. életévét betöltve közel minden második (26 124 fő) még abban az évben bekapcsolódott az óvodai nevelésbe.) A 2014-ben bölcsődei felvételt nyert mintegy 31 ezer gyermek
1%-a esetében a beszoktatás sikertelen volt. Az elhelyezést nyert gyermekek 85%-ánál rendelkezett a szülő igazolható munkaviszonnyal. Közel 5 ezer kisgyermek esetében nevezték meg a szülők, hogy ki legyen a kisgyermeknevelő.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer 1048 esetben kérte a kisgyermek felvételét az adott bölcsődébe. A május 31-i referencianapon a bölcsődébe beíratott 37 269 kisgyermekből 229 volt érintett védelembe vételi eljárásban, 754 fő hátrányos, 439 kisgyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt.

A gyermekek 15%-ánál az étkezési díjat teljes mértékben elengedték rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság okán. További 15%-uk 50%-os díjkedvezményben részesült fogyatékosság, tartós betegség miatt, vagy azért, mert 3 vagy többgyermekes család gyermeke.

2014-ben az étkezési díjon felül a bölcsődék 42%-a kért gondozási díjat, amelyből összességében közel 1,3 milliárd forint bevételük származott.

A bölcsődébe beíratott gyermekek közül minden 2. járt olyan intézménybe, ahol az év bármely szakában szedtek gondozási díjat. A gondozási díjat elrendelő intézményekben természetesen mindig voltak olyan gyermekek, akik mentesültek a gondozási díj megfizetése alól.

2014-ben a bölcsődei ellátásban részesülőkkel összesen 7126 gondozónő foglalkozott. Az elmúlt években a foglalkoztatott gondozónők száma a férőhelybővítésekkel és az új intézményekkel arányosan nőtt. Az egy gondozónőre jutó ellátandó gyermekek száma viszont csökkent, 2010-ben 6,
2014-ben már csak 5 kisgyermekről kellett gondoskodniuk.

A bölcsődék kihasználtsága a rendszerváltozás óta meghaladta a 100%-ot. 2013-ra országos szinten megszűnt a túlzsúfoltság, 2014-ben a rendelkezésre álló férőhelyek 98,9%-ára jutott beíratott gyermek.6 Az országos kihasználtsági arány mögött azonban üres férőhelyek és az ellátáshoz
nem jutó gyermekek is vannak. 1988 olyan kisgyermek volt, akinek a felvételét helyhiány miatt elutasították az adott bölcsődében. Az elutasított gyermekek 42%-a a fővárosban, további 47%-uk a 10 ezer főnél népesebb településen – tehát olyan helyen, ahol kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása
– igényelte a felvételét.

Családi napközik

2014-ben 1137 családi napközi 8209 férőhellyel működött országszerte, amelyek 71%-át a nonprofit szektor tartotta fenn. Az önkormányzatok szerepvállalása 12%-os volt. Ez a forma elsősorban a bölcsődét nem működtető kistelepüléseken alternatíva, illetve ott, ahol a meglévő bölcsődei kapacitások nem elegendőek. A családi napközik létesítése a bölcsődéénél egyszerűbb feladat. A férőhelyek közül minden 3. olyan településen működik, ahol nem kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása, és minden 5. a fővárosban, tehát ott, ahol eleve jól kiépített a bölcsődei ellátórendszer.

2014-ben a május 31-i referencianapon összesen 7137 kisgyermeket láttak el családi napköziben. 60%-uk még nem töltötte be a 3. életévét, azaz bölcsődés korú volt. A 10 ezer főt meghaladó lélekszámú települések ennél magasabb (65%) aránya arra utal, hogy éppen ezeken a településeken mutatkozik nagyobb kereslet az ellátás iránt, és azt a bölcsődék nem tudják kielégíteni.

A beíratott gyermekek 4%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 4,8%. A családi napközi fogyatékos és/vagy tartós betegséggel élő kisgyermeket is fogadhat. 2014-ben 39 ilyen kisgyermeket láttak el családi napköziben. Az elmúlt két évben is jelentős – azonban csökkenő ütemű – az emelkedés, 2014-ben a családi napközik befogadóképessége 12%-kal bővült.

A családi napközik és a bölcsődék együttes lefedettsége A bölcsődék és családi napközik által biztosított összes férőhelyek eloszlása a települések népességnagyság-kategóriái szerint továbbra is a bölcsődék kimagasló arányát mutatja, már az ezer főnél népesebb településeken is.

A bölcsődei férőhelyek többsége Budapesten található, de az arány évről évre csökken, és – egyértelműen – a kisebb lélekszámú települések javára.

A férőhelyfejlesztések és a jogszabályban előírt kötelezettség ellenére 2014-ben továbbra sem működött bölcsőde 6 – Dabas, Kistarcsa, Maglód, Nagykáta, Pilisvörösvár és Tolna – 10 ezer főnél népesebb településen. A felsorolt települések mindegyikében a 0–2 évesek napközbeni ellátását családi napközik biztosították.

A kis lélekszámú, illetve a potenciálisan nagy férőhelyigényű településeken – a szülő munkába állásának megoldása érdekében – sok esetben a családi napközi biztosítja a kisgyermekek ellátását.

A családi napközik térnyerése az elaprózottabb településszerkezetű megyékben (például Somogy, Heves vagy Baranya) jelentősebb. Ezzel szemben a nagyobb lélekszámú településekkel rendelkező alföldi (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok) megyékben a bölcsődék az elterjedtebbek.

Azon településen vagy térségben, ahol a bölcsődei ellátás biztosítva van, akkor létesítenek családi napközit, ha igény van rá: megfelelő számú kisgyermek és munkahely, és utóbbi lehetővé teszi a szülő számára a gondozási és étkezési díj megfizetését a gyermeke után. Ezt Budapest példája
mutatja, ahol az évek óta jól működő bölcsődei infrastruktúra mellett mégis minden 10. férőhelyet családi napközi biztosít.

Területi lefedettség

A szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve továbbra sem tud teljes mértékben érvényre jutni. 2014-ben 2592 településen az ott élő 65 338, 3 éven aluli gyermeknek helyben nem volt hozzáférhető sem a bölcsődei, sem a családi napközis ellátás; közülük sokuknak az ellátás egyetlen más
formája sem, annak ellenére, hogy további 153 településen a gyermekjóléti ellátások helyett óvoda-bölcsődei csoportokban oldották meg a gyermekek elhelyezését. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek 22%-a élt olyan településen, ahol helyben nem biztosított semmilyen napközbeni ellátás.

2014-ben 74 olyan település volt országszerte, amelynek nem volt 3 évesnél fiatalabb lakója. Emellett 1443 olyan település is volt, ahol a 3 év alattiak száma nem érte el a 20 főt. Ezeken a településeken és azon a 340 további településen, ahol számuk 20–29 fő közötti, egyáltalán nem volt napközbeni ellátást biztosító intézmény. Azon a 90 településen, ahol a 3 évesnél fiatalabb gyermekek száma elérte az 500 főt, kivétel nélkül mindenütt működött bölcsőde.

A napközbeni ellátások potenciális igénybe vevői köre alapján a jelenleg is 100% feletti kihasználtsággal működő kapacitások válhatnak a jövőben még szűkösebbé. A bölcsődei intézménnyel rendelkező települések közül 2014-ben 174 településen 100 és 110% között volt a kihasználtság, 29 településen pedig még ennél is magasabb leterheltséggel működtek az intézmények. Ez utóbbi kategóriában már egyetlen budapesti kerület sem volt, viszont a fejlett intézményhálózattal rendelkező Csongrád megyei – Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csanádpalota – bölcsődékben kiugróan magas a kihasználtság, tehát akár további intézményekre is szükség lehet. Nagyon magas kihasználtsággal működnek továbbá a budapesti agglomerációhoz tartozó egyes települések (például Fót vagy Budaörs) bölcsődéi is.

A bölcsődei vagy családi napközis ellátás igénybevételét tovább befolyásolhatja a családtámogatási rendszerben beállt változás. A biztosítási jogviszonyon alapuló gyed esetében 2014-től a gyermek 1 éves kora után korlátozás nélkül lehet munkát vállalni, illetve több gyermek után egyszerre több ellátást is igénybe lehet venni. A gyed melletti munkavégzés lehetővé tételével Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyékben – ahol a legtöbben részesülnek ebben az ellátásban – nőhet a napközbeni ellátások igénybevétele, hiszen a gyed folyósításának feltétele az előzetesen meglévő folyamatos munkaviszony, amelyhez visszatérve a kisgyermekes anyáknak meg kell tudniuk oldani a gyermekek munkaidőben történő gondozását.

A gyermekgondozási segélyt is érintették a változások. 2013-ban a gyermek 1 éves kora után – bizonyos kivételektől eltekintve – maximum heti 30 órában lehetett munkát vállalni, 2014-ben azonban ez az időbeli korlátozás megszűnt. A feltételek változásának hatása az ellátórendszer igénybevételére -a következő években vizsgálható.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum