2016. január 25.

KSH - A külföldi turisták száma 46 millió 2014-ben

2014-ben összesen 46,0 millió külföldi érkezett hazánkba, számuk az előző évi stagnálás után 5,4%-kal nőtt. A határon túlról érkezők 109,9 millió napot töltöttek el az országban, 8,3%-kal többet, mint egy évvel korábban.

Az utazások motivációja alapján 17,3 millió külföldi turisztikai, 28,7 millió fő nem turisztikai céllal érkezett Magyarországra. A külföldi látogatók 35%-a átutazó volt. Többségük csak néhány órát töltött hazánk területén, az utazást mindössze 7,4%-uk szakította meg, és töltött el legalább egy éjszakát hazánkban tranzitállomásként a Nyugat-Dunántúl régiót részesítve előnyben.

A szabadidő eltöltése céljából évek óta egyre többen keresik fel hazánkat, 2014-ben ezzel a szándékkal az egy évvel korábbinál közel ötödével többen látogattak Magyarországra. Vásárlási céllal is nagy számban érkeztek külföldiek, jellemzően egy napra, és főként a Közép- és a Nyugat-Dunántúl régióba.

Az utazás motivációjával összhangban, a világ különböző országaiból ideérkezők Magyarország más-más régióit részesítették előnyben. Legtöbben a környező országokból, Szlovákiából, Romániából és Ausztriából jöttek, a külföldiek sorrendben 22, 18, illetve 16%-a.

A külföldi látogatók száma kedvezően alakult, elsősorban a több napra érkezőknek köszönhetően, akik (12,1 millió fő) az ideutazók mindössze negyedét tették ki. Az úgynevezett hétvégi utakat választók, vagyis az 1–3 éjszakára érkezők száma 15, a 4 és annál több éjszakát itt töltőké pedig 13%-kal emelkedett.

A több napra hazánkba látogatók száma – Észak-Magyarország kivételével – valamennyi turisztikai régióban emelkedett. A legkedveltebb régió továbbra is a Budapest–Közép-Duna-vidék, az összes külföldi 35%-a a fővárosban, további 2,3%-uk pedig a régió egyéb településén töltött el legalább egy éjszakát.

A régiót felkereső külföldiek száma 2013-hoz viszonyítva csak kismértékben (1,7%-kal) emelkedett. Hasonlóan élénk a külföldiek érdeklődése a Nyugat-Dunántúl iránt, ahol viszont az előző évihez képest negyedével több vendéget fogadtak. A harmadik legnépszerűbb úti cél a Balaton, ahová a korábbi évek átlagánál kevesebben, de az előző évi alacsony bázishoz képest 40%-kal többen érkeztek.

A több napra hazánkba látogatók közel háromnegyede szabadidős céllal érkezett, ezen belül a gyógy- és az üzleti turizmus is relatíve nagy hányadukat (11, illetve 7,7%) motiválta. A városnézők legkedveltebb úti célja a főváros, a rokon- és barátlátogatás céljából legnagyobb számban a Nyugat-Dunántúl régió településeire érkeztek a külföldiek. 2014-ben Budapestre és a Nyugat-Dunántúlra a külföldi látogatók 35, míg a Balatonhoz 9%-uk jutott el.

Az egészségturizmus elsődleges célterülete az ország legnyugatibb régiója: a gyógyulási szándékkal érkezők háromnegyede – hasonlóan az előző évhez – ebben a térségben töltöttek el legalább 1 éjszakát. A magyarországi kulturális rendezvények, sportesemények vagy fesztiválok iránt érdeklődők fele Budapestet kereste fel. Az üzleti turizmus ugyancsak a főváros területére koncentrálódott; az országba irányuló üzleti utak közel nyolctizede itt összpontosult.

A több napra látogatók körében a turisztikai szempontból elsődleges küldő piacnak számító Németországból érkeztek a legtöbben, közel 2,1 millióan. Számuk a többnapos látogatások közel egyötödét tette ki. A több napra érkező németek kétötöde a Nyugat-Dunántúlt, csaknem egyharmaduk a Budapest–Közép-Duna-vidék régiót, 19%-uk a Balatont kereste fel.

Őket követték a szlovákok, 2014-ben a három szomszédos északi régióba (Nyugat-Dunántúlra, Budapest–Közép-Duna-vidékre és Észak-Magyarországra) együttesen az 1,4 millió szlovákiai látogató négyötöde érkezett.

A több napra érkező román vendégek majdnem egyharmada az Észak-Alföld régióban éjszakázott, szinte teljes egészben rokon- és barátlátogatás céljával érkezve. Az osztrákok nyolctizede a Nyugat-Dunántúlt választotta, minden tizedik pihent a Balatonnál, de a Dunától keletre csak kevesen jutottak el.

A kereskedelmi szálláshelyeket az ezredforduló körüli években még a külhoni vendégek enyhe, vendégéjszakáik jelentős többsége jellemezte, majd az évtized második felétől – az úgynevezett cafetériarendszer megjelenését követően – a belföldi turizmus erősödésével a hazai vendégforgalom került túlsúlyba.

2014-ben a vendégek kevesebb mint fele, 48%-a volt külföldi, a vendégéjszakák forgalmából ennél kissé magasabb arányban, 51%-kal részesedtek. A külföldiek jelenléte egy-egy régión belül jelentősen eltér: a Nyugat-Dunántúlon volt a legkiegyenlítettebb – az országos átlaghoz közelítő (48–52%) – a külhoni és a magyar jelenlét. Budapest–Közép-Duna-vidéken a külföldiek túlsúlya jellemző, a forgalom nyolctizede kötődött hozzájuk, míg a többi régióban a határon túlról érkezők aránya mindössze 15–25% között mozgott.

A szálláshelyek 2014-ben 4,6 millió külföldi vendéget fogadtak, 69%-uk a Budapest–Közép-Duna vidéket, 11%-uk a Nyugat-Dunántúlt, 8%-uk a Balatont, a fennmaradó 12% a maradék hat régiót választotta. A központi régiót évről évre – elsősorban a főváros növekvő népszerűségének köszönhetően – a turisták egyre nagyobb hányada keresi fel, a balatoni vendégek aránya ugyanakkor folyamatosan csökken.

Az előző évhez képest a külföldi vendégek száma országosan 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,1%-kal emelkedett. Az ország turisztikai régióinak többségében nőtt a külföldi látogatottság.

Legnagyobb arányban, mintegy tizedével az észak-magyarországi szálláshelyek forgalma bővült, míg a Balatont – a turistaforgalom szempontjából kedvező 2013-as esztendőt követően – kevesebben keresték fel, a vendégéjszakák száma 3,6%-kal csökkent.

2014-ben némileg mérséklődött a szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő, miután a vendégéjszakák számának növekedése – az Észak-Magyarország régió kivételével – mindenhol elmaradt a vendégek számának változásától. Ennek legfőbb oka, hogy a hosszú nyaralások helyett egyre népszerűbbek a rövidebb, ún. hétvégi típusú utazások.

A külföldiek egy-egy látogatás alkalmával jellemzően több időt töltöttek el a szálláshelyeken, mint a belföldi vendégek, és átlagosan 2,7 éjszakára maradtak. A turisztikai régiók sorából kiemelkedik a Balaton, ahol az eltöltött éjszakák egy vendégre vetített hossza (4,9 éjszaka) továbbra is a legmagasabb.

A külföldi vendégek 81%-a valamelyik európai országból látogatott el Magyarországra. Legnagyobb számban Németországból (12%), az Egyesült Királyságból és Ausztriából (6,4–6,4%) érkeztek, de a vendégforgalomból 5%-ot meghaladóan részesedtek az olaszok, a lengyelek és a románok is.

Az unión kívüli országok közül az Egyesült Államokból látogattak még hazánkba jelentős számban, az előző évinél nagyobb (5,1%) arányban. A külföldi vendégek országonkénti összetétele a Budapestet is magába foglaló központi régióban volt a legszínesebb.

A legfontosabb küldő országnak – Közép- és Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Balaton esetében – továbbra is Németország számított. Nyugat-Dunántúlra a szomszédos Ausztriából érkeztek a legtöbben, de itt is a németországi vendégek időztek a leghosszabban.

A Budapest–Közép-Duna-vidék régióba a korábbi években még Németországból érkeztek a legnagyobb számban, 2014-ben azonban már az Egyesült Királyságból. Az ország keleti régiói közül Észak-Magyarországon és a Tisza-tónál Lengyelország állt az első helyen a küldő országok rangsorában, míg az Észak-Alföldre – a határ közelsége miatt – a szomszédos Romániából látogattak el a legtöbben. A szálláshelyek szolgáltatásait igénybe vevő külföldi vendégek 87%-a szállodában éjszakázott.

A hotelekben éjszakázók aránya a legtöbb férőhellyel rendelkező Budapest–Közép-Duna-vidéken ennél is magasabb (94%), míg a szintén jelentős szállodai férőhely-kapacitással rendelkező Balatonnál 67% volt. A külföldiek a magyaroknál jóval gyakrabban választották a magasabb szintű szolgáltatást nyújtó szálláshelyeket, a forgalom közel fele négy- és háromcsillagos házakban realizálódott. A balatoni és déldunántúli szállodák az előző évinél kevesebb vendéget fogadtak, az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld és a Tisza-tó régiókban ugyanakkor 14–15%-kal nőtt a látogatottság.

A szállástípusok szerinti népszerűségi sorban a szállodákat – a korábbi évektől eltérően – a kempingek, a közösségi szálláshelyek, a panziók és végül az üdülőházak követték. Az utazási szokások átalakulását jelzi, hogy 2012 óta jelentősen megnőtt a közösségi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma.

A szállodákhoz hasonlóan a közösségi szálláshelyek forgalma is a központi régióba koncentrálódik, ahol – elsősorban a fővárosban, azon belül is a belső kerületekben üzemelő hostelek egyre bővölő forgalma miatt – a külföldi vendégek száma átlagosan 47, a vendégéjszakáké 52%-kal gyarapodott egy év alatt.

A turizmus kisebb, de egyre növekvő szeletét az üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek adják. A hazai szállásadók 2014-ben 41%-kal több, 472 ezer külföldi vendéget fogadtak, 31%-kal több, összesen 1,8 millió vendégéjszakára. A határon túlról érkezők közel felét a Budapest–Közép-Duna-vidék régióban, egyötödét pedig a Balatonnál regisztrálták.

A külföldiek körében sokkal kisebb jelentőséggel bíró egyéb szálláshelyeken a vendégek átlagosan harmada érkezett a határon túlról, arányuk a régiók között tág határok között szóródott, a Tisza-tónál mindössze 5,6, a Budapest–Közép-Duna-vidéken 74%-ot tett ki.

Az egyéb szálláshelyek forgalma jelentősen bővült az előző évhez képest. Különösen a Budapest–Közép-Duna-vidék régió látogatottsága nőtt, a szállásfoglalások száma közel a kétszeresére emelkedett.

A megváltozott igényekhez igazodva egyre többen adják ki saját ingatlanjukat turisztikai céllal. Az olcsóbb szállást kereső, legfeljebb 2–3 éjszakát itt időző külföldiek körében különösen a főváros iránt élénkült meg az érdeklődés e szálláshelyeken, egy év alatt a vendégek száma 96, a vendégéjszakáké 88%-kal emelkedett.

Az egyéb szállásadáson belül a falusi szállásadás adta lehetőségeket a külföldi vendégek elenyésző hányada vette igénybe. Legnépszerűbb az Észak-Magyarország és a Nyugat-Dunántúl régió volt, a vidéki környezetet választó vendégek fele e két térségben szállt meg.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum