2016. február 3.

KSH - A gyógy- és termálfürdők nettó árbevétele 82 milliárd forint 2014-ben

A gyógy- és termálfürdők működésének jellemzőit földrajzi elhelyezkedésük, természeti kincsük mellett befolyásolja kapacitásuk nagysága, az általuk kínált szolgáltatások köre és nem utolsósorban múltjuk, ismertségük. Az elmúlt évben a hazánkban található gyógy- és termálfürdők döntő többsége, nyolctizede állandó jelleggel üzemelt. Az idényszerűen működők többnyire a kisebb befogadóképességű egységek közül kerültek ki. A fürdők több mint fele (52%) önállóan működött, a többi szálláshellyel együttesen kínálta szolgáltatásait.

A magyarországi gyógy- és termálfürdők 2014-ben összességében több mint 600 hektár területen helyezkedtek el. Közülük kiemelkedett a Hajdúszoboszlón üzemelő Hungarospa Gyógyfürdő, ahol 33 hektáron állt az üdülni vágyók rendelkezésére. A többi egység ennél jóval kisebb területet foglalt el: közülük 39 működött 5 hektáron, vagy annál nagyobb helyen.

A fürdők közel háromnegyedének területe nem érte el az 5 hektárt, de nagyobb volt 1000 négyzetméternél. Ennél is kisebb helyen üzemelő egység összesen 22 volt az országban. Ez utóbbiak szinte mindegyike szállodához kötődve nyújtotta szolgáltatásait. A gyógy- és termálfürdők területének közel fele zöld felület, ahol a közvetlen pihenésen kívül más kikapcsolódási lehetőségek (kalandpark, élményvilág, természetjárás) is a látogatók rendelkezésére állnak.

A fürdők területe természetesen befolyásolja a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést, azaz a befogadóképességet. A legnagyobb kapacitású egységek jellemzően legalább 2,5 hektáros területet foglalnak el. 2014-ben a magyarországi gyógy- és termálfürdők együttes megengedett egyidejű legnagyobb terhelése napi 200 ezer fő volt, azaz egy egység átlagosan közel 1000 vendéget tudott fogadni.

Kapacitásuk alapján a fürdők változatos képet mutatnak: közel hatoduk egyszerre 100 főnél kevesebb látogatót tudott kiszolgálni, melyek főként a szállodákhoz kötődő egységeket képviselik. A gyógy- és termálfürdők több mint negyede ugyanakkor egyidejűleg legalább 1000 vendégről tudott gondoskodni.

A gyógy- és termálfürdőkben együttesen 402 ezer m2 vízfelszín állt a vendégek rendelkezésére. Közülük kiemelkedett a nyíregyházi Sóstó Tófürdő 45 ezer, illetve a hévízi Tófürdő 44 ezer m2-es felületével. E két egység különlegessége, hogy mindkettő természetes tóhoz épült fürdő. Ezen túl a két legnagyobb mesterséges medencével a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdő és a dombóvári Gunaras Gyógyfürdő rendelkezett, 5,7, illetve 5,5 ezer m2-es vízfelülettel.

A gyógy- és termálfürdőkben 1763 medence található, számuk azok nagyságától, egyidejű befogadóképességüktől függően jelentős szórást mutat. Hét fürdőben mindössze 1 medence szolgálta a vendégek ellátását, míg négytizedükben 2 és 5 közötti állt rendelkezésre.

A fürdők 37%-ában 6 és 10 közötti volt a medencék száma, 20-nál többel pedig 11 fürdő rendelkezett. Utóbbiak közül a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdőben a pihenést, élményt és gyógykezelést 66, a Büki Gyógyfürdőben pedig 32 medencében biztosították.

A medencék háromtizede gyógymedence (közülük több kisebb alapterületű, speciális kezelést nyújtott), melynek az egészségmegőrzésben, a rehabilitációban kiemelkedő a szerepe, míg élménymedenceként 18%-uk biztosította a pihenést, kikapcsolódást. A gyermekvilág élményeit 238 medencében élvezhették, sportolásra 126 volt alkalmas.

A medencék 52%-a zárt (ahol a szálláshellyel együttlévők domináltak), 39 csak időszakosan zárt, ami főként a hűvösebb időszak beköszöntéséhez kapcsolható. Nyitottként üzemelt a medencék 42%-a (főként a szezonálisak), védőtető 65 felett volt.

A víz hőfoka szorosan összefügg a medencék funkcióival. A magas (40°C és afeletti) hőfok elsősorban a gyógymedencékre jellemző, amelyek 34 fürdőben találhatóak. A 30 és 39°C-os víz a gyógy- és termálmedencékben egyaránt előfordul, de számos esetben az adott hőmérsékletre felfűtött medencékről is beszélhetünk. A legfeljebb 29°C-os vizű medencék többsége pihenési és sportolási célokat szolgál.

Az ország kedvező geológiai adottságai következtében a gyógy-, valamint a termálvizekre épített fürdők, szállodák és más egységek kiváló vízminőséggel tudják biztosítani a gyógyulni, vagy pihenni vágyó vendégek ellátását. A fürdőkben található medencék 36%-a elismert gyógyvízzel, 7,4%-a pedig elismert ásványvízzel feltöltött. Több mint negyedükben hálózati ivóvíz, további háromtizedükben pedig nem minősített, vagy egyéb típusú víz található, a medencék funkciójához igazodóan.

A víz nyújtotta lehetőségeken túl a fürdők túlnyomó része (92%-a) valamilyen további szolgáltatást is elérhetővé tett a vendégek részére. A 19. ábrában jelzett tevékenységi formák közül leggyakrabban a kereskedelem, vendéglátás fordult elő a fürdőkben, több mint négyötödükben volt lehetőség az igénybevételére.

Az egészségmegőrző (wellness-) szolgáltatás szintén gyakori, az egységek közel kétharmadában megtalálható. Az orvosi vizsgálat és a különböző gyógykezelések jellemzően együttesen érhetők el: amelyik fürdőben előbbi szolgáltatást nyújtják, mindenhol lehetőség van utóbbi igénybevételére is.

A fürdők általában többféle szolgáltatást is nyújtottak látogatóik számára, a forgalom nagyságával összefüggésben pedig az egyidejűleg elérhetők száma is nőtt. A legnagyobb forgalmú egységek többségében mind az ötféle lehetőség megtalálható: 2014-ben az ország 30 legtöbb vendéget regisztráló gyógy- és termálfürdője közül 20-ban mindegyik szolgáltatás elérhető volt.

A szolgáltatások számottevő részét nem maguk a fürdők, hanem valamely külső vállalkozás végezte. Az orvosi vizsgálatok nagyobb hányadát biztosították külső szolgáltatókkal, de a gyógykezeléseket elsősorban saját maguk végezték. Az egészségmegőrző (wellness-) szolgáltatások szintén alapvetően saját tevékenységet képeztek, a fürdők legtöbbjében elérhető kereskedelem, vendéglátást azonban hasonló arányban biztosították saját szervezeti kereteken belül és külső vállalkozás által. Az egységek a legkisebb részt a szépészeti szolgáltatások nyújtásából vállaltak.

2014-ben az ország minősített gyógy- és termálfürdőinek szolgáltatásait összesen 25,9 millióan vették igénybe. A forgalom megoszlása számottevően koncentrálódott: 3 egység látogatóinak száma felülmúlta az egymillió főt, további 10-ben pedig 450 és 880 ezer közé volt tehető. A fürdők közel kétharmadának látogatottsága nem érte el az évi 100 ezer főt, azonban ezen belül is jelentős a szóródás, öt fürdőt ugyanis kevesebb mint ezren kerestek fel.

A gyógy- és termálfürdők befogadóképessége és forgalma jelentősen koncentrálódik. A helyzet mérésére alkalmazott Lorenz-görbe jól szemlélteti, hogy a fürdők viszonylag nagy számához kevés vendégforgalom kapcsolódik. A fürdők egyötödében a teljes forgalom mindössze 7,1%-a realizálódott, de 50%-ukat véve is 24%-os az arány. A fürdők kilenctizedénél jelentkezett a látogatottság kétharmada, míg az éves forgalom egyharmadát az egységek tizede realizálta.

A gyógy- és termálfürdők forgalma a kínált szolgáltatásoktól és adottságaiktól függően kiegyensúlyozottabb, a nyári hónapok viszont itt is növekedést hoznak. 2014-ben a látogatók száma az előidényt és a főidényt leszámítva 1,4 és 1,8 millió fő között alakult, azonban nyáron a szezonálisan működő egységek hatására, valamint a turizmus minden területén bekövetkező élénkülés következtében a gyógy- és termálfürdők forgalma is megnőtt.

A vendégek mintegy harmada (8,6 millió fő) így a főidényt jelentő július–augusztus hónapokban vette igénybe az egységek szolgáltatásait. Az ország 10 legforgalmasabb gyógy- és termálfürdője közül az első 7 vezető helye a főszezonban is megmarad, ők júliusban és augusztusban együttesen a látogatók több mint negyedét fogadták.

A gyógy- és termálfürdők nem csupán a szabadidő eltöltését szolgálják, természeti erőforrásuk kedvező hatásait gyógyító céllal, kúraszerűen is igénybe vehetik. A vendégek közül így 2,7 millióan (majd minden tizedik személy) az Országos Egészségpénztár támogatásával vették igénybe a szolgáltatásokat, 85 helyen, a fürdők közel négytizedében.

Az önkéntes vagy magán-egészségpénztár által támogatott vendégek száma ötezer fő volt, mely 17 fürdőt érintett. Közülük a Hungarospa Gyógyfürdőben, a Hunguest Hotel Béke szállóban, valamint a Paksi Gyógyászati Központ Balneoterápiában gyógyult, regenerálódott a vendégek kétharmada.

A szolgáltatásokból származó összes nettó árbevétel 2014-ben megközelítette a 82 milliárd forintot. A bevétel döntő része közel azonos mértékben (34–34%) fürdőszolgáltatásból, valamint szálláshely-értékesítésből származott. Egyéb tevékenységből (pl. kereskedelem, szépészeti szolgáltatás) az összeg 16, míg gyógyászati és egészségmegőrző szolgáltatásból 14%-át realizálták. A főtevékenységeken kívül jellemzően mindenütt alacsony volt a bérbeadásból, illetve a vízértékesítésből származó nettó árbevétel.

A gyógy- és termálfürdők nettó árbevételének egynegyede a napijegy eladásából származott. Ez az arány a fürdők jelentős részénél elérte az 50%-ot. A főként gyógy- és termálfürdő nyújtotta szolgáltatások mellett strandot is üzemeltető 13 egységben a bevételeknek már több mint kilenctizedét ez adta.

A fürdőket látogató vendégek zöme alkalomszerűen kereste fel az egységeket, az értékesített bérletekből származó bevétel ugyanis a napijegyből eredő összeg mindössze egytizedét érte el. Kivételt képezett a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézete, ahol a nettó árbevétel nyolctizedét bérletértékesítés adta. További 9 fürdőhelyen a bérletek értékesítéséből származó bevétel a teljes összeg több mint háromtizedét tette ki.

2014-ben a fürdők nyolctizede fogadott el SZÉP-kártyát mint fizetőeszközt, bár szerepe nem olyan hangsúlyos, mint a szállásadásban. A gyógy- és termálfürdőkben összesen 4,8 milliárd forint értékben fizettek SZÉP-kártyával, ami az árbevétel 5,9%-át jelentette. A kártyát elfogadó fürdők közül 40 esetében ez adta a nettó árbevétel több mint egytizedét. Közülük 5 fürdőben a forgalom meghaladta az 1 milliárd forintot, míg négytizedükben nem érte el a 20 milliós forgalmat sem.

Az Igal Fürdő, a berekfürdői Termál Hotel Páva, valamint a szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotel nettó árbevételének több mint négytizedét SZÉP-kártyával egyenlítették ki. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozás, valamint a betegek által befizetett kiegészítő térítések összege a SZÉP-kártyával kiegyenlített értékhez hasonló mértékű volt, az árbevétel 5,8–5,9%-át jelentette.

Az önkéntes vagy magán-egészségpénztárak befizetéseiből összesen 45,1 millió forint származott, amit 17 fürdőben vettek igénybe.


Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum