2016. február 12.

KSH - Önkéntes nyugdíjpénztárból 46 működött az aktív népesség 19 százalékával 2014-ben

Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken, az akkori 10,7 millióról 9,9 millió főre esett vissza 2015 elejére. A természetes népességfogyást a nemzetközi vándorlás becsült pozitív egyenlege 2014-ben minimális mértékben, 6600 fővel mérsékelte. Ugyanakkor a születéskor várható élettartam emelkedésével a társadalom korösszetétele átalakul, „elöregszik”, de ez a folyamat nem egyenletes. 

Az 1950-es évek elején, a Ratkó-korszakban születetteknél, majd az ő gyermekeiknél – az 1970-es évek közepén születetteknél – erősen kiszélesedik a korfa. Az 1950-es években születettek napjainkban és az elkövetkezendő néhány évben, az ő gyermekeik pedig 2040 körül érik el a nyugdíjkorhatárt,  jelentősen megterhelve a társadalombiztosítási és a szociális ellátórendszereket.

Az öregedési index, azaz a 65 éves és idősebb népességnek a 0–14 évesekhez viszonyított aránya kifejezi az említett demográfiai folyamatokat. Míg 1990-ben 65, 2005-ben 100, 2014-ben már 122 (az EU-átlagnál 3 fővel több) időskorú jutott száz gyermekkorúra. Ezzel az unió középmezőnyében foglalunk helyet. Az elkövetkezendő évtizedekre a mutató értéke további emelkedik. A 2015-ös Ageing Report szerint 2060-ra az idősek száma kétszerese lesz a gyermekek számának.

Mivel a magyar nyugdíjrendszer felosztó-kirovó alapon működik (a mindenkori nyugdíjkiadásokat a gazdaságilag aktívak befizetései fedezik), érdemes megvizsgálni az idős népesség eltartottsági rátáját. (Ez a mutató a 65 éves és idősebb népesség és az aktív korú /15–64 éves/ népesség hányadosa.)

Az idős népesség eltartottsági rátája az öregedési indexhez hasonlóan folyamatosan emelkedik, kifejezve az öregkori ellátások kitermeléséből fakadóan a munkavállalási korú lakosságra nehezedő terhet. 2014-ben száz aktív korúra 26 időskorú eltartási terhe hárult, 2 fővel kevesebb, mint az EU-átlag. Az Ageing Report előrejelzése szerint 2060-ig a mutató értéke elérheti az 53-at, meghaladva az EU-tagországok átlagát.

A tényleges eltartási teher kimutatására az idős népesség eltartottsági rátája nem vállalkozhat, hiszen nem veszi figyelembe a foglalkoztatási viszonyokat, azaz azt, hogy az aktív korúak közül mennyi a foglalkoztatott, milyenek a kereseti viszonyok és ezáltal a járulékfizető-képesség. Nem számol a 65 év feletti foglalkoztatottakkal sem, bár jelenleg ez egy meglehetősen szűk réteg (2014-ben a 65 éves és idősebbeknek 6%-a dolgozott). Továbbá a nemzetközi összehasonlításokban használt, az Eurostat által is alkalmazott korcsoport-kategória sem fedi le pontosan a magyar viszonyokat, mert a keresőképes kor alsó határát (15 év) túl alacsonyan, a felső határát (65 év) pedig túl magasan rögzíti.

Magyarországon 2022-re lesz egységesen 65 év a nyugdíjkorhatár. Pontosabb képet ad az idősödés eltartási terhéről az időskori gazdasági függőségi ráta, az inaktív 65 éves és idősebbek és a 15–64 éves foglalkoztatottak számának hányadosa. Ennek az Ageing Report szerint az értéke országunkban 2013-ban 43% volt, azaz száz foglalkoztatott 43 inaktív időst tartott el. Az előrejelzések szerint 2060-ra a ráta értéke elérheti a 72%-ot.

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága többféle intézkedéssel érhető el, ilyen a nyugdíjkiadások mérséklése, a nyugdíjkorhatár emelése, a foglalkoztatottság (ezáltal a befizetett járulékok összegének) bővítése, illetve az időskori öngondoskodás szerepének növelése.

A magyar nyugdíjrendszer a kiadások csökkentése érdekében 2012-ben áttért a tisztán inflációkövető indexálására, tehát a várható áremelkedésnek megfelelő nyugdíjemelésre. (Ugyanakkor a bevezetés évében és a következő két évben is felülbecsülték az infláció mértékét, így a nyugdíjak az áremelkedésnél nagyobb mértékben növekedtek.)

Gyakran alkalmazott eszköz a nyugdíjkorhatár emelése, válaszként az emberek várható élettartamának folyamatos emelkedésére. Magyarországon 2014-től kezdve 2022-ig 62 évről fokozatosan 65 évre emelkedik a korhatár, a korai nyugdíjazási formák korlátozásával és megszüntetésével pedig biztosítható a korhatárt megközelítő tényleges nyugdíjba vonulási életkor.

2013-ban a magyar nők 65 évesen átlagosan még 18,4, a férfiak 14,5 további életévre számíthattak. Az EU-tagországok átlagától ezek 2,9, illetve 3,4 évvel maradtak el. Az Ageing Report 2060-ra a magyar 65 éves nőknek 24,1, a férfiaknak 20,8 további életévet prognosztizál.

A korhatáremeléssel csökkenhet azoknak a száma, akiknek nyugdíjat kell fizetni, és nőhet azoké, akik nyugdíjjárulékot fizetnek. Azonban az, hogy valóban nő-e a járulékfizetők, azaz a foglalkoztatottak aránya, az aktuális munkaerő-piaci helyzettől függ. Az idősebbek foglalkoztatásának növekedése nélkül – bár az állam nyugdíjkiadása valóban csökken a korhatáremeléssel – a munka nélkül maradt idősek a szociális ellátórendszerre lesznek utalva.

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának egyik lehetséges következő eleme a foglalkoztatottság, a befizetett járulékok növelése. Ebből a szempontból nem elég az idősek foglalkoztatását növelni, ez a teljes munkavállalási korú népességen belül is elengedhetetlen. A járulékfizetők növekvő száma/aránya biztosíthatja a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételi oldalának erősödését, ezáltal a mérleg egyensúlyának megőrzését.

A foglalkoztatás kiterjesztése azért is fontos, hogy a mindenkori aktív korúak a nyugdíjkorhatár betöltése után ellátottként megjelenhessenek a nyugdíjrendszerben, amihez megfelelő mennyiségű szolgálati idővel kell rendelkezniük. (A másik oldalon viszont a növekvő foglalkoztatottsággal és a hosszabb szolgálati idővel együtt nő a nyugdíjváromány is.)

Magyarországon a foglalkoztatási ráta, vagyis a foglalkoztatottak aránya a népességen belül 2011 és 2014 között 49,1%-ról 54,1%-ra nőtt. Az 55–59 éves korosztály foglalkoztatottsága emelkedett a legnagyobb mértékben (10,1 százalékponttal), 2014-ben elérte a 63%-ot a megfelelő korcsoporton belül.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak az időskori öngondoskodás egyik formájaként a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszert egészítik ki 1993 óta. Tagjaik egyéni számlájukon gyűjthetik megtakarításaikat, amelyek saját befizetéseikből, valamint a munkáltatók hozzájárulásaiból tevődnek össze. Az így felhalmozott összeget a nyugdíjkorhatár elérésekor a pénztártagnak, illetve elhalálozása esetén a hozzátartozójának vagy a kedvezményezettnek fizetik ki járadék vagy egyösszegű kifizetés formájában.

2014-ben Magyarországon 46 önkéntes pénztár működött, 1 millió 144 ezer taggal, akik az aktív korú (15–59 éves) népesség 19%-át tették ki. A 2012. évi mélyponthoz képest 6%-kal nőtt a nyugdíjpénztári tagok száma, 55%-uk, 624 ezer fő fizetett tagdíjat. A 2012-es jelentős taglétszám-csökkenés ellenére a tagdíjbevételek nem mérséklődtek, a 2014-es létszámemelkedés mellett a tagdíjbevételek is számottevően – az előző évhez képest 26%-kal – nőttek, megközelítették a 82 milliárd forintot.

Az egy tagdíjfizetőre jutó tagdíj éves mértéke átlagosan 131 ezer forint volt, 51%-át tették ki a pénztártagok saját befizetései. Az egyéni tagdíjhányad először 2014-ben volt nagyobb a munkáltatói résznél.

Az 1970–1974 és az 1960–1969 között születetteknél, tehát a 39–54 éveseknél volt a legmagasabb, a fiatalabb, 34 év alatti korosztályokban, és az idősebb, az öregségi nyugdíjkorhatárt már elért korosztályokban a legalacsonyabb az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma.

Az egy tagdíjfizetőre jutó tagdíj összege 2014-ben a fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva folyamatosan emelkedett. Míg a 29 évesek és fiatalabb tagdíjfizetők évente átlagosan 63 ezer forintot fizettek be a pénztárakba, addig a 70–74 évesek ennek a négy és félszeresét: 283 ezer forintot. A tagdíjból a saját rész aránya szintén együtt növekedett az életkorral. A 29 évesek és fiatalabbak esetén 20, a 40–44 éves korcsoportnál 41, a 2014-ben érvényes nyugdíjkorhatárt betöltőket is magába foglaló 60–64 éves korcsoportnál 60% volt a saját rész aránya.Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum