2016. június 3.

KSH - Budapestre átlagosan 31 km-ről érkeznek az ingázók, 2016. április

Annak vizsgálatához, hogy a főváros és az egyes megyei jogú városok mely területek foglalkoztatásában játszanak fontos szerepet, meghatároztuk ezen városok vonzáskörzetét, a nemzetközileg elfogadott módszertan szerint, az OECD-ajánlásoknak megfelelően. Így azokat a településeket, amelyekről az ott élő foglalkoztatottaknak legalább a 15%-a a központi városba jár dolgozni, a vonzáskörzet részének tekintjük. 

Ugyanakkor a területi egybefüggőség megtartása érdekében a feltételnek megfelelő, de az egybefüggő zónán kívül eső településeket (exklávé) elhagytuk, illetve a kritériumot nem teljesítő, de a vonzáskörzetbe ékelődő településeket (enklávé) bevontuk a vonzáskörzetbe. Ha egy település a feltételek alapján egyszerre több központ vonzáskörzetéhez is tartozhat, ahhoz soroltuk, ahova többen ingáztak az adott településről.

A megyei jogú városok közül Érd helyzete sajátos, ugyanis esetében a fenti lehatárolással nem jelölhető ki vonzáskörzet. Az Érdre bejáró foglalkoztatottak kétharmada ugyan jól körülhatárolható területről, a szomszédos településekről (köztük Budapestről) érkezik, ám ezek – ahogyan maga Érd is – a főváros vonzáskörzetébe tartoznak, és annak árnyékában a nagyobb városok is jellemzően csak másodlagos munkaerő-piaci központként funkcionálnak.

Budapest és a megyei jogú városok kiemelkedő foglalkoztatási szerepét jelzi, hogy a vonzáskörzetekbe tartozó települések száma együttesen meghaladja az 1200-at, vagyis 10 településből 4 a főváros, vagy valamelyik megyei jogú város vonzáskörzetéhez tartozott. Ezeken a területeken élt 2011-ben a magyarországi lakónépesség több mint negyede, a központokat is számítva, közel kétharmada.

A megyei jogú városok (illetve a főváros) vonzáskörzetének mérete, kiterjedése meglehetősen tág intervallumban szóródik. A legnagyobb vonzáskörzettel – mind a települések számát, mind pedig azok lakónépességét figyelembe véve – Budapest rendelkezett. Körzetét 182 település alkotja, közülük 149 Pest megyébe, 33 pedig a szomszédos megyék valamelyikébe tartozott. A 2011. évi népszámláláskor a főváros vonzáskörzetéhez tartozó településeken összesen több mint 1,1 millióan éltek. (A főváros lakónépessége 1,7 millió fő volt 2011. október 1-jén.)

A megyei jogú városok közül a legtöbb (128, illetve 107) települést magába foglaló vonzáskörzettel – a sok kistelepüléssel tagolt területeken elhelyezkedő – Pécs és Zalaegerszeg rendelkezett. Pécs vonzáskörzete a lakosságszámot figyelembe véve is átlag feletti, 2011-ben több mint 100 ezer fő élt az érintett településeken, Zalaegerszegé ugyanakkor e tekintetben az egyik legkisebb (53 ezer fős) a megyeszékhelyek közül, miután a körzetéhez tartozó települések közel kétharmadának 500 főnél alacsonyabb a lakónépessége.

Pécs mellett Győr, Miskolc és Székesfehérvár is viszonylag sok településből álló és nagynépességű terület foglalkoztatási súlypontja. A lakosságszám tekintetében kiemelkedően nagy Székesfehérvár vonzáskörzete. Az övezetéhez tartozó 66 településen közel 170 ezren éltek a legutóbbi népszámláláskor, ami saját népességének 1,7-szerese. Győr és Miskolc vonzáskörzete 91, illetve 79 településből állt, melyek lakónépessége 110 és 140 ezer fő volt.

Az átlagosnál több (63–85) települést magába foglaló, ám viszonylag alacsony lakosságszámú (39–57 ezer fős) vonzáskörzettel rendelkezik a már említett Zalaegerszeg mellett Szombathely, Kaposvár és Nagykanizsa is. Közülük Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Szombathely lényegében egy vonalon – Zala és Vas megye aprófalvas térségében – helyezkedik el. Kaposvár is a tágabb környezetében fekvő, zömében kis lélekszámú települések számára jelenti az elsődleges ingázási célpontot.

Ezzel szemben a jellemzően ritka településszerkezetű területeken elhelyezkedő alföldi megyeszékhelyek közül Debrecen, Nyíregyháza, Szeged és Kecskemét relatíve kevés (23–40) településből álló vonzáskörzettel rendelkeznek, ezek lélekszáma (76–125 ezer fő) azonban nagyobb az átlagosnál.

A megyeszékhely funkcióval nem rendelkező megyei jogú városok közül Sopron, Dunaújváros és Hódmezővásárhely, valamint a legkisebb lélekszámú megyeszékhelyek (Eger, Salgótarján és Szekszárd) vonzáskörzete mind az odatartozó települések számát, mind azok lakosságát figyelembe véve szerényebb az átlagosnál. A nagyobb lakónépességű megyeszékhelyek közül Békéscsaba, Tatabánya és Szolnok tartozik még ebbe a kategóriába.

A vonzáskörzetek kiterjedtségét árnyalja, hogy a lehatárolt terület nem fedi le a központba bejáró foglalkoztatottak teljes körét, mivel egy részük az övezeten kívüli településekről érkezik. A Kaposvárra, Budapestre, Székesfehérvárra és Nagykanizsára bejáró foglalkoztatottak 79–80%-a a vonzáskörzetből jár be, ugyanakkor a Hódmezővásárhelyre bejáróknak csupán felét adják a lehatárolt területen belüli települések.

A Hódmezővásárhelyre irányuló ingázás további 20%-a Szegedről érkezik, ami jelzi a két város munkaerőpiaca közti szoros kapcsolatot. (A Hódmezővásárhelyről a megyeszékhelyre irányuló napi ingázás volumene jóval nagyobb, mint az ellenkező irányú munkaerő-áramlás.) A megyeszékhely jelenléte mellett Hódmezővásárhely munkaerővonzó képességét Makó, Gyula, Orosháza, Szentes és Békéscsaba elszívó hatása is tompítja. A hódmezővásárhelyin kívül a békéscsabai, a kecskeméti, a debreceni és a szolnoki vonzáskörzet is – viszonylag kis részét – kevesebb mint kétharmadát adja a központba bejáró összes foglalkoztatottnak.

Az egyes centrumok súlya – az adott övezetben élők foglalkoztatásából is – igen eltérő. Ez függ többek között a lehatárolt területen belüli, vagy az ahhoz közel eső alternatív központok jelenlététől/vonzerejétől, a településszerkezet sajátosságaitól és a vonzáskörzet kiterjedésétől is. Budapesten és a megyei jogú városok vonzáskörzetében élő munkavállalóknak átlagosan 37%-a volt foglalkoztatott a központi városokban, 25%-uk más településre ingázott, 37%-uk pedig a lakóhelyének településén dolgozott.

A központok szerepe a vonzáskörzet foglalkoztatásában az átlagosnál jóval magasabb (48–46%) Zalaegerszeg, Győr és Szombathely esetén. Ezek a megyeszékhelyek olyan térség centrumát jelentik, amelyekben igen magas az ingázás intenzitása (alacsony a helyben foglalkoztatottak aránya). Sopron vonzáskörzetében is kiemelkedően nagy a lakóhelyükről eljáró foglalkoztatottak aránya, de az osztrák munkaerőpiac közelsége miatt Sopron súlya a vonzáskörzet foglalkoztatásában (32%) alacsonyabb az átlagosnál.

A vonzáskörzetben élő foglalkoztatottaknak a legkisebb hányada (kevesebb mint 30%-a) a tatabányai, a békéscsabai, a hódmezővásárhelyi és a kecskeméti övezetben dolgozott a központban. Kecskemét és Békéscsaba vonzáskörzetében a foglalkoztatottaknak kevesebb mint a fele ingázik, döntően a településszerkezeti sajátosságok (a nagyobb népességű települések jelenléte és a köztük lévő sokszor jelentős távolságok) miatt. Tatabánya és Hódmezővásárhely környezetében is viszonylag alacsony a lakóhelyükről eljárók aránya, és esetükben a központon kívüli nagyobb városok (Tata, Oroszlány, illetve Szeged) elszívó hatása is számottevően tompítja a centrum foglalkoztatási szerepét.

Utazási távolság a vonzáskörzetekben

A vonzáskörzetek kiterjedtségének fontos fokmérője az is, hogy az egyes körzetekből az adott központba ingázók átlagosan milyen távolságból érkeznek. A mutatót a települések (a központ és a vonzott települések) közötti távolságnak a bejáró ingázókkal súlyozott számtani átlagaként határoztuk meg.

E tekintetben is kiemelkedő Budapest munkaerő-piaci vonzereje, ahová átlagosan 31 km-ről érkeznek a lehatárolt területről ingázók, de a fővárostól több mint 80 km-re fekvő települések is tartoznak a vonzáskörzetéhez.

A megyei jogú városok közül Székesfehérvárra ingáznak a legmesszebbről, az övezeten belül átlagosan 23 km-ről.

Ebben jelentős a szerepe annak, hogy több nagy súlyú település (pl. Sárbogárd, Polgárdi, Várpalota és Aba) központtól mért távolsága is meghaladja a 20 km-t, és annak is, hogy Székesfehérvár vonzása déli irányban nagy távolságokban is érvényesül.

Székesfehérvár mellett az alföldi térségekben fekvő vonzásközpontok többségébe is nagyobb átlagos távolságból járnak be, mint ami a megyei jogú városokra általában jellemző (18 km). A vonzáskörzetből a központba ingázók a salgótarjáni és a tatabányai övezetekből teszik meg a legkisebb távolságot, átlagosan 14 km-nél kevesebbet.






Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum