2016. június 27.

KSH - A férfiak foglalkoztatási aránya 72 százalék, a nőké 59 százalék, 2016. június

2016 I. negyedévében a munkaerő-felmérés adatai szerint 4 millió 262 ezren voltak foglalkoztatottak, ami 145 ezerrel magasabb létszámot jelent az előző év azonos időszakinál, miközben a potenciális kínálat, a 15–64 évesek száma, 54 ezer fővel csökkent. 

Nem érvényesült a foglalkoztatottak létszámalakulását a 2013 előtti időszakban, illetve a 2015-ben is jellemző ciklikusság, az év I. negyedévében lényegében ugyanannyian dolgoztak, mint 2015 IV. negyedévében. Az év I. negyedévében a foglalkoztatottak létszámának csökkenése annak ellenére sem következett be, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma – ha nem is túl jelentősen, de a programok egy részének befejeződése miatt – idén márciusban is elmaradt a korábbi hónapokra jellemzőtől.

A foglalkoztatási ráta – a számlálót jelentő foglalkoztatottak létszámának emelkedése, és a nevezőben szereplő 15–64 évesek létszámának csökkenése eredőjeként – 65,1%-ra nőtt, ami 2,7 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit, és 11,0 százalékponttal javult a mélypontot jelentő 2010. I. negyedévihez képest.

A változás a férfiaknál volt nagyobb mértékű, körükben egy év alatt a foglalkoztatási ráta – igaz, részben a nagyobb létszámfogyás következtében – 3,2 százalékponttal, 71,5%-ra emelkedett, míg a nők 58,8%-os foglalkoztatási rátája 2,1 százalékponttal múlta felül az előző év azonos időszakit.

A férfiak és a nők foglakoztatási rátája a munkaerőpiacon nem túl nagy számban jelen levő 15–24 évesek esetében még hasonló, és a csekély különbség jó része is abból adódik, hogy a nők hosszabb időt töltenek az iskolapadban. A 25–39 éves korosztálynál a férfiak előnye 20 százalékpont körülire emelkedik – a nők gyermekvállalás miatti átmeneti inaktivitásából következően. A fiatalokhoz hasonlóan kicsi a nemek közötti különbség a 40–54 éves korosztály esetében (2016 I. negyedévében a 40–54 éves férfiak 86,4, a nők 81,5%-a volt foglalkoztatott).

Ehhez a nők munkaerő-piaci visszatérése mellett az is hozzájárul, hogy a férfiak foglalkoztatási rátája – döntően az egészségi állapot romlásával magyarázhatóan – 45 éves életkortól gyorsuló ütemben csökken. 2016 I. negyedévében az 50–54 éves korcsoportban a nők foglalkoztatási rátája (80,9%) már némileg meghaladja a férfiakra (80,6%) jellemzőt. Az 55–59 éves nők 62,2%-os foglalkoztatási rátája – a nőket pozitívan diszkrimináló nyugdíjszabályoknak köszönhetően – viszont 12,7 százalékponttal maradt el a 2016-ban csak 63 éves kortól nyugdíjjogosult hasonló korú férfiakétól.

A 60 éven felüliek foglalkoztatási mutatói a nyugdíjba vonulási életkor emelkedésének következtében folyamatosan javulnak, de 2016 I. negyedévében így is csak a 60–64 éves férfiak 42,0, illetve a nők 19,9%-a minősült foglalkoztatottnak. Az ilyen korúak egy része már a nyugdíja mellett vállal munkát, az ennél idősebb korosztályok pedig lényegében nincsenek jelen a munkaerőpiacon.

Az elmúlt években a foglalkoztatottak létszámának növekedési üteme meghaladta az uniós tagországok (EU–28) átlagát, így relatív pozíciónk folyamatosan javul. A rendelkezésre álló legfrissebb, 2015. IV. negyedévi adatok szerint a korstruktúra két szélén – mind a 15–24 éves fiatalok, mind az 55–64 éves idősebbek esetében – az előző év azonos időszakához viszonyítva csökkent a lemaradásunk.

Az ún. legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesekre számított foglalkoztatási ráta 2,7 százalékponttal meghaladta a 28 tagország átlagát. Az utóbbi korosztály foglalkoztatási rátája 11 tagországban volt magasabb a magyarnál, és ezek között van négy Magyarországgal együtt 2004-ben csatlakozott ország: Csehország, Litvánia, Szlovénia, illetve – a munkaerő-piaci mutatóit tekintve a skandináv országokhoz egyre jobban hasonlító – Észtország.

A foglalkoztatottak az előző év I. negyedévéhez viszonyított 145 ezres létszámnövekedéséből a nők 51,5 ezer, a férfiak pedig 93,5 ezer fővel részesültek.

A nemek közötti különbség részben azzal függ össze, hogy nagyobb mértékben nőtt a közfoglalkoztatás keretében dolgozó férfiak létszáma, és a versenyszférában is a férfi dominancia jellemezte területek voltak a fő létszámfelvevők. A létszámnövekedés 2/3-a a hazai elsődleges munkaerőpiacon működő szervezeti körre jutott, a fennmaradó egyharmadon 2:1 arányban osztozott a közfoglalkoztatás, illetve a külföldi telephelyen történő munkavállalás.

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma 2016 I. negyedévében az előző év végi szint közelében maradt. A munkaerő-felmérésben 208,2 ezren mondták azt, hogy közfoglalkoztatottként dolgoztak, 18,4%-kal többen az egy évvel korábbinál. Emelkedett a munkavégzés helyéül külföldet megjelölők
létszáma is, a magyarországi háztartásoknak 120 ezer külföldön dolgozó tagját írták össze a munkaerő-felmérés keretében, de az összes külföldön dolgozó magyar állampolgár száma szakértői becslések szerint ennek legalább a háromszorosa.

A foglalkoztatottak számához képest Közép–Magyarországon és Dél–Alföldön volt a legjelentősebb foglalkoztatásbővülés, az előbbi régióban ez több mint 60 ezer, jellemzően a versenyszférában létrejött új munkahelyet jelentett. Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban is közel 20–20 ezer fővel nőtt a létszám, utóbbi esetében ez döntően a közfoglalkoztatás további kiterjesztésének volt köszönhető.

A versenyszféra növekvő létszámigénye miatt egyes ágazatokban, illetve régiókban növekvő szakemberhiány alakult ki, ami távlatilag negatívan befolyásolhatja a külföldi befektetők telephely-választási döntéseit, rövid távon viszont javíthatja a dolgozók kereseti helyzetét.

Az intézményi munkaügyi-statisztika adatai szerint a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál 2016 I. negyedévében – a 11 ezer közfoglalkoztatottal együtt – 1 millió 967 ezren, 3,5%-kal (közel 70 ezer fővel) dolgoztak többen, mint 2015 I. negyedévében. A legnagyobb létszámú nemzetgazdasági ág a – 661 ezer főt alkalmazó – feldolgozóipar létszámnövekedése közel átlagos volt, de az egyes alágazatok létszámdinamikája jelentősen különbözött.

Kiemelkedő ütemben, 8,6%-kal bővült a foglalkoztatás a számítógép-, elektronikai, optikai termékgyártás alágazatban, amit az egyéb feldolgozóipar követett 7,0%-kal, miközben az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás alágazat legalább 5 fős szervezetei az előző évinél kevesebb embernek adtak munkát.

A jelentősebb létszámot foglalkoztató nemzetgazdasági ágak közül a kereskedelem, gépjárműjavításban 3,4, a szállítás, raktározásban 4,4%-kal nőtt az alkalmazásban állók létszáma, holott az elsőként említett területen a vasárnapi boltzár megszüntetésének valószínűleg létszámnövelő hatása a vizsgált időszakban még nem jelentkezhetett.

A költségvetési szférában a nem közfoglalkoztatottként dolgozók létszáma 0,4%-kal, 695 ezerre csökkent, míg a megfigyelt nonprofit szervezeti körben – részben a megfigyelésbe bevont kör felülvizsgálatának köszönhetően – 14,1%-kal nőtt.

A megfigyelt szervezeti körben közfoglalkoztatás keretében az év I. negyedévében havonta átlagosan 187 ezren kaptak bért, mintegy 22 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. A közfoglalkoztatásban dolgozók 200 ezer körüli létszáma csak márciusban csökkent 171 ezerre, mivel ekkor több program befejeződött. A közfoglalkoztatásért felelős Belügyminisztérium (BM) adatközlése szerint a közfoglalkoztatottként nyilvántartottak átlagos létszáma ugyanebben az időszakban 209 ezer volt.

Létszámuk havonkénti alakulása a korábbi éveket jellemzőnél jóval kiegyensúlyozottabb képet mutatott. A közfoglalkoztatás keretében dolgozók 80%-a egyszerű, képzettséget nem igénylő munkát végzett. Iskolai végzettséget tekintve a programba bevontak aránya az alapfokú végzettséggel, illetve azzal sem rendelkezők körében a legmagasabb (50% feletti).

A javuló munkaerő-piaci helyzet mellett nem is lehet cél, hogy a közfoglalkoztatás keretében felsőfokú végzettségűek dolgozzanak, illetve az elhelyezkedési juttatás – elhelyezkedés esetén a közfoglalkoztatásban még hátralévő időszakra az érintett megkapja a foglalkoztatást helyettesítő támogatást (az FHT-t) – bevezetésének célja is az volt, hogy a közfoglalkoztatottak közül a piacképes szakmával rendelkezőket minél nagyobb arányban terelje át a versenyszférába.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum