2016. augusztus 2.

KSH - Az időskorúak aránya 19 százalék az Európai Unióban, 2016. július

A népesség öregedésének folyamata már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött az unióban: a legfiatalabb generációk népességen belüli aránya évről évre zsugorodott, miközben az idősebb nemzedéké folyamatosan gyarapodott.

A 60 éves és idősebb lakosok száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0–14 évesek népességét, 2005 óta viszont már a 65 évesek és ennél idősebbek is többen vannak, mint a gyermekkorúak. Tíz évvel később már 121 fő időskorú jutott száz gyermekre, miközben az aktív, 15–64 évesek aránya 1,6 százalékponttal mérséklődött. Mindez komoly kihívást jelent az uniós tagállamok jóléti rendszereinek fenntarthatóságát illetően.

Szembeötlő a különbség napjaink és a 2080-ra becsült népesség korösszetétele között. A korfa magán viseli az elmúlt évtizedekre jellemző termékenységi, halandósági és vándorlási folyamatok lenyomatát, és bizonyos mértékig előrevetíti a népesség jövőbeli korstruktúráját is. Az elmúlt évtizedek reprodukciós szint alatti termékenységének eredménye a jelenlegi korfa alján a fiatalabb korosztályok csökkenő létszáma. Ők alkotják a jövőbeni szülők egyre kisebb generációit, akik egyre kevesebb gyermeket fognak világra hozni.

Mindeközben folyamatosan javulnak az életkilátások, kitolódik az élettartam, és a korfa tetején egyre több lesz az időskorú. Az idősebbek arányának további számottevő növekedésére kell felkészülni az elkövetkező évtizedekben, amikor a háború utáni nagy létszámú, jelenleg még középkorú nemzedék belép az időskorba. A népességszámot befolyásoló migrációs mozgás általában az aktív korúakat érinti, így a bevándorlás valamelyest képes ellensúlyozni az elöregedést és a népességcsökkenést.

Az EU tagállamaiban 2015. január 1-jén a gyermekkorúak (0–14 évesek) alkották a népesség 16%-át, míg a munkaképes korúak csoportjában (15–64 évesek) 66%-uk tartozott, az időskorúak aránya (65 éves és idősebb) pedig 19% volt. A tagállamok közül Írországban a legmagasabb a gyermekkorúak aránya (22%), míg a legalacsonyabb Németországban volt (13%). A 65 éves és idősebb személyek aránya Olaszországban (22%), Németországban és Görögországban (21–21%) volt a legnagyobb, Írországban a legkisebb (13%). Magyarországon az időskorúak aránya 3,4 százalékponttal haladta meg a 15%-ot képviselő legfiatalabbakét.

Az öregedés mérésére gyakran alkalmazott indikátor az időskori függőségi arány, amely a munkaképes korú népességre jutó idősek arányát mutatja. 2015-ben az unió tagállamainak átlagában az időskori függőségi ráta a tíz évvel korábbi 25-ről 29%-ra emelkedett. A tagállamok közül egyedül Luxemburgban tapasztalható – minimális, 0,4 százalékpontos – csökkenés.

Ennek hátterében a többi tagállamhoz képest kiugróan magas bevándorlási többlet állhat, ami leginkább a középidős korosztályok számának emelkedésére gyakorol közvetlen hatást. A mutató Szlovákiában, Írországban, Luxemburgban és Cipruson a legalacsonyabb (20–21% körüli), míg a legmagasabb (32–34% közötti) értéket Olaszországban, Görögországban és Németországban mérték. Ez utóbbi országokban mindössze három munkaképes korúra jutott egy 65 éves és idősebb személy. Magyarországon az unión belül viszonylag alacsony az időskorúak függőségi aránya (27%), a nagy létszámú ún. Ratkó-nemzedék jelenleg még a munkaképes korúak csoportját erősíti.

2015-ben az unió medián életkora 42,4 év volt, ami azt jelenti, hogy a lakosság fele idősebb 42,4 évnél, míg a másik fele fiatalabb. A legfiatalabb korösszetétel Írországot (36,4 év), a legidősebb pedig Németországot (45,9 év) jellemezte. Az EU medián életkora az elmúlt évtizedben 39,5 évről
átlagosan 0,3 évvel nőtt évente. Minden tagállamban emelkedés volt tapasztalható.

A legnagyobb növekedés Romániában volt (5,5 év), de több mint négy évvel emelkedett még Litvániában, Portugáliában, Görögországban és Németországban is a medián életkor. Hazánk a 41,6 évvel a középmezőnyben található.

Az Eurostat előrejelzése szerint az időskorúak aránya a század közepéig jelentősen nőni fog, ahogyan a II. világháború után született generációk sorra átlépik a 65 éves korhatárt, ezt követően stagnálás várható. A mutató értéke az időszak végére közel 10 százalékponttal lesz magasabb a jelenleginél. Szlovákiában és Lengyelországban kiugró mértékben, több mint duplájára fog nőni az idős népesség aránya.

Az aktív korúak teljes népességen belüli részesedése ezzel ellentétes irányban alakulhat, a 2050-es évekig csökken, majd beáll az 56–57% körüli szintre. A legalacsonyabb, 52–54% közötti arányokat Szlovákiában, Lengyelországban, Portugáliában, illetve Németországban prognosztizálják 2080-ra.

Mindeközben a legfiatalabbak esetében a következő két évtized mérsékelt csökkenését minimális emelkedés követi, a 2080-ra várható 15%-os uniós arány alig fog eltérni az előrejelzés kezdeti időszakának értékétől. Mindezek eredményeként a vizsgált időszak végére száz gyermekre 190 fő
időskorú jut. Az EU időskori függőségi aránya pedig az előrejelzések szerint közel kétszeresére emelkedik, két aktív munkaképes korúra jut egy időskorú személy.

2015 és 2080 között az unióban a medián életkor további 4 évvel lesz magasabb, átlag feletti emelkedés leginkább azokban az országokban várható, ahol a jövőben népességcsökkenést várnak. A társadalom öregedése különösen Szlovákiában, Portugáliában és Németországban szembeötlő, ahol az előrejelzések szerint 50 év felett lesz a medián életkor.

Magyarországon, miután az 1950-es évek közepének nagy létszámú generációi átlépik a 65. életévüket, felgyorsul az öregedés folyamata. Az előrejelzések szerint az unió ötödik legnagyobb mértékű növekedése hazánkban várható, elérve ezzel 2080-ra a 47,6 évet.

Az idősebb korcsoportok folyamatosan növekvő részaránya miatt a népességen belül érdemes külön vizsgálni a „legidősebb időseket”. Az elmúlt évtizedben a 80 évesek és idősebbek arányát mérsékelt, mindössze 1,3 százalékpontos emelkedés jellemezte, 2015-ben 5,3% volt a teljes népességen belüli arányuk az unióban. Az elkövetkező 65 évben az Eurostat becslése szerint azonban itt várható a legnagyobb mértékű, több mint kétszeres gyarapodás.

E mutató tekintetében is Szlovákiában prognosztizálnak kiugróan magas, több mint ötszörös növekedést. Az unió négy országában (Szlovákián kívül Lengyelországban, Portugáliában és Németországban) az időszak végére már a 80 évesek és idősebbek is többen lesznek, mint a gyermekkorúak. Hazánkban szintén jelentős növekedés várható, 4,2-ről 13%-ra emelkedik a legidősebbek aránya.

Az időskorúakon belül a két nem népességhez viszonyított arányának különbsége a nők kedvezőbb továbbélési esélyének köszönhetően a kor előrehaladtával folyamatosan emelkedik. 2015-ben a 65–69 éves korcsoportban a gyengébbik nem aránya 53% volt, ez az érték a 80 éves és idősebbek kategóriájában már elérte a 64%-ot. Az előrejelzés a férfi és a női várható élettartam közötti különbség mérséklődésével számol, így a korcsoportok nemenkénti megoszlásában is egyre kisebb eltérés várható, ugyanezen két csoport esetében a különbség 2080-ra 11 százalékpontról 7-re mérséklődik.

A népesség-előreszámításokat készítő szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a becslésekkel óvatosan kell bánni, hiszen azok különböző feltételezések, változatok mentén a meglévő trendek meghosszabbításából indulnak ki. Minél távolabbi időpontra történik a prognózis, annál több benne a bizonytalanság.

A nemzetközi, illetve hazai szervezetek, tudományos kutatóintézetek (ENSZ, Eurostat, US Census Bureau, Wittgenstein Centre, KSH Népességtudományi Kutatóintézet) ezért 2–3 évente revideálják előrejelzéseiket, hozzáigazítva azokat az időközben bekövetkezett legfrissebb demográfiai folyamatokhoz, trendekhez. A különböző feltételezéseken alapuló változatok között lehetnek kisebb-nagyobb eltérések, de abban minden szakértő egyetért, hogy a társadalmi öregedés komoly kihívást fog jelenteni a jövőben, amelyre a világ összes országának fel kell készülnie.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum