2016. augusztus 22.

KSH - A szolgáltatás-külkereskedelmi exportbevétel 72 százaléka származott az Európai Unióból 2015-ben

Hazánk szolgáltatás-külkereskedelmének relációs szerkezete évről évre hasonló, az egyes országok, illetve országcsoportok részesedése a szolgáltatás-külkereskedelmi (turizmussal együtt számított) forgalomból csak kismértékben változik. 2015-ben a szolgáltatás-külkereskedelemből származó exportbevétel 72%-a származik európai uniós tagországoktól, az importkiadásnak pedig 74%-a, mely az exportban nem jelent változást, azonban az importban 1,2 százalékpontos volt a növekedés a 2014-hez képest.

A következő, a forgalom szempontjából nagyobb részesedéssel bíró országcsoport az amerikai, mely az exportoldalon 9,2, az importoldalon 12%-kal részesedik hazánk bevételeiből/kiadásaiból. Az export- és importforgalom fennmaradó részéből csekély eltéréssel részesednek az egyéb európai országok (export: 10, import: 6,5%) és az ázsiai országok (export: 7,8, import: 5,9%). Az előző évhez hasonlóan, 2015-ben is elenyésző résszel bírnak az egyéb országok mind az export- (1,6%), mind az import- (0,8%) oldalon.

Kiemelendő a szolgáltatáscsoportok közül – a jellemzően nagy forgalmú szállítás, turizmus és egyéb üzleti szolgáltatások után – a javítás, karbantartás, mely kategórián belül az exportforgalom 66, az importnak pedig 75%-a köthető az európai uniós országokhoz, illetve a bevételek 12, a kiadásoknak pedig 19%-a amerikai országokhoz. A kormányzati szolgáltatás csoportforgalmából az ázsiai országok jelentős mértékben részesülnek, 14%-kal az exportból és 16%-kal az importból.

2015-ben Magyarország szolgáltatás-külkereskedelmének partnerországok szerinti összetétele (a turizmusadatok nélkül) is meglehetősen koncentrált volt: az export 66, az import 70%-a a 10 legfontosabb partnerországhoz kötődött.

Hazánk legfontosabb szolgáltatás-külkereskedelmi partnere (is) Németország: mind az import (834 milliárd forint), mind az export (933 milliárd forint) tekintetében, a teljes kiadások 22, a bevételeknek pedig 20%-a köthető hozzá. Az importot tekintve, a Németországgal lebonyolított forgalom folyó áron számítva 1,5%-kal (13 milliárd forinttal) mérséklődött, hazánk Németországból származó bevétele 13%-kal (104 milliárd forinttal) emelkedett.

Az importban a második és a harmadik legjelentősebb partner az Amerikai Egyesült Államok (427 milliárd forint) 11,3, illetve az Egyesült Királyság (412 milliárd forint) 10,9%-os részesedéssel. Az Egyesült Királyság esetében 61%-os (155 milliárd forintos) volt az importnövekedés, mely a fontosabb partnerországok között a legkiemelkedőbb. Kivitelben szintén az előbb említett két ország követi Németországot, azonban fordított sorrendben, 9,1%-kal (419 milliárd forint) az Egyesült Királyság és 8,4%-kal (384 milliárd forint) az Amerikai Egyesült Államok. Utóbbi esetében a forgalomnövekedés számottevő, 29% (85 milliárd forint). Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok relációjában a forgalombővülés egy részét a forintnak a fonttal, illetve a dollárral szemben bekövetkezett jelentős gyengülése okozta.

Partnereink közül importban a Hollandiával lebonyolított forgalomban tapasztalható a legjelentősebb csökkenés, 5,7% (10 milliárd forint), exportban pedig az Olaszországba irányuló kivitelünk csökkent leginkább, 9,7%-kal (17 milliárd forinttal).

Magyarországot tekintve a szolgáltatás-külkereskedelem GDP-hez mért aránya lényegesen kisebb a külkereskedelmi termékforgalomhoz viszonyítva, ennek ellenére fontos szerepet játszhat egy nemzetgazdaság megítélésében, versenyképességében. A külgazdasági forgalom évről évre növekvő tendenciát, valamint pozitív mérleget mutat, ezért ezeknek a teljesítményeknek az alakulása folyamatosan újabb, nemzetközi összehasonlításokhoz is használható statisztikákat eredményez. Jelen fejezetünkben a gazdasági szereplők bizonyos jellemzői alapján mutatjuk be a nagyobb szolgáltatáskategóriák alakulását.

Az elemzések során a szolgáltatás-külkereskedelmen belül általában három fő területet különítünk el: a szállítást, a turizmust és az üzleti szolgáltatásokat. A szolgáltatások egy részét (pl. turizmus, pénzügy, biztosítás) figyelmen kívül hagyjuk ebben a fejezetben, ugyanis a hozzá kapcsolódó adatokat nem minden esetben, vagy egyáltalán nem lehet besorolni (például tulajdonosi szerkezet vagy létszám-kategória alapján). A fennmaradó tevékenységek aránya a szolgáltatás-külkereskedelmen belül 2014-hez hasonlóan mind az importban (92%), mind az exportban (86%) kiemelkedő, ezért ezek változása igen nagy hatással van egy adott időszak egyenlegére.

A szolgáltatás-külkereskedelem témáját tekintve a magyar gazdaság szereplőit elsősorban az üzleti szolgáltatások igénybevétele, illetve nyújtása jellemzi. 2015-ben az importoldalon ennek a forgalomnak az 54%-a a szolgáltató ágazatban működő vállalkozásokhoz, az exportoldalon ugyanezen ágazaton belül az egyéb szolgáltatásokhoz kötődő vállalatokhoz kapcsolódik, 40%-os részesedéssel. Ez 6%-os növekedést jelent 2014-hez képest az információ-kommunikációs szegmens arányának ugyanekkora csökkenésével szemben.

A szolgáltatás-külkereskedelemben részt vevők tulajdonosi szerkezetében az előző évekhez képest nem történt jelentős változás. A forgalom több mint háromnegyedét a többségi külföldi tulajdonú vállalatok bonyolították le mindkét irányban. Ez különösen jellemző az üzleti szolgáltatások kereskedelmére, ugyanis ebben a kategóriában az arány megközelíti a 90%-ot (89% az importban és 86% az exportban). Ezen belül a külföldi vállalatok a legnagyobb súllyal a számítástechnikai szolgáltatások, az üzletviteli tanácsadás és a PR-szolgáltatások, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások külkereskedelmében vesznek részt.

Fontos vizsgálati szempont lehet még hazánk szolgáltatás-külkereskedelmével kapcsolatban, hogy annak mértékéhez milyen arányban járulnak hozzá a különböző méretű vállalkozások (létszámbesorolásuk alapján). Az üzleti szolgáltatásokon belül a legnagyobb vállalkozások (több mint 250 főt foglalkoztató) részesedése az importban 59, az exportban 46%. A mikro-, a kis- és a középvállalkozások részesedése külön-külön egyik irányban sem éri el a 20%-ot. Minél kevesebb alkalmazottal dolgozik egy gazdasági szereplő, annál kisebb mértékben járul hozzá pozitívan a külkereskedelmi egyenleghez. A nagyvállalatok több mint 92%-ának többségi külföldi tulajdonosa van.

A szolgáltatások importjának (kivéve pénzügy, biztosítás) szinte 60%-át a 250 fő feletti vállalkozások bonyolítják le. Ezen belül nagyon jelentős az árutermelő ágazatokban tevékenykedő vállalkozások aránya. Az 50 és 249 fő foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások már csak az import 20%-át bonyolítják le, ezen belül az egyes ágazatok eloszlása szinte egyenletes.

A szolgáltatások exportja tekintetében (kivéve pénzügy, biztosítás) a 250 fő feletti nagyvállalatok több mint 45%-ot tesznek ki, ezen belül az egyéb szolgáltatás, információ és kommunikáció, valamint a mezőgazdaságban és az iparban tevékenykedő vállalkozások szinte azonos arányt képviselnek. A 10–50, illetőleg az 50-250 fős vállalatok szinte azonos mértékben részesednek az exportból (20% körüli). A 10 fő alatti vállalkozások részesedése is meghaladja a 10%-ot.

A szállítási szolgáltatások a teljes import 24, az exportnak a 34%-át adják. Ezeket a szolgáltatásokat jellemzően a szállítási ágazatba sorolt vállalkozások nyújtják, bevételi oldalon az ágazat majd teljes részét fedezik (96%), ugyanakkor itt veszik igénybe a legtöbb ilyen jellegű tevékenységet (61%).

A szállítási szolgáltatások forgalmának létszám-kategória szerinti megoszlása ellentétes az üzleti szolgáltatásokéval, ugyanis ebben a kategóriában exportoldalon a nagyvállalatok bonyolítják le a teljes forgalom 62, importoldalon 44%-át. Az 50 és 249 közötti alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások aránya kiadási oldalon 20, bevételi oldalon 21%-os.

A tulajdonosi szerkezet szempontjából 73%-ban külföldi érdekeltségű vállalkozásokhoz köthetők a szállítási szolgáltatások. Főképp importoldalon jelentős a 82%-os részesedésük. Ugyanakkor érdemes megemlíteni a bevételi oldalon a hazai tulajdonú nagyvállalatokat, részesedésük 15%-os.

Összességében a szolgáltatás-külkereskedelemben az árutermelő ágazatok súlya is jelentős, mivel a forgalom negyede hozzájuk köthető. A nagyvállalatok a teljes forgalom több mint felét adják, és a külföldi hátterű cégek szerepe meghatározóbb a hazai tulajdonú vállalkozásokénál.

Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum