2016. szeptember 1.

KSH - A turisztikai szálláshelyek száma 669 ezer volt 2015-ben

2015-ben Magyarországon a turisztikai szálláshely-szolgáltatást nyújtó egységek 210 ezer szobát, 669 ezer férőhelyet biztosítottak a vendégek számára. A férőhelyek több mint fele a kereskedelmi szálláshelyeken, 34%-a az egyéb szálláshelyeken állt rendelkezésre. 

A nem üzleti célú szálláshelyek az összes férőhely 10%-ával várták a vendégeket az országban. A vendégforgalom 79%-a a kereskedelmi szálláshelyeken, 16%-a az egyéb szálláshelyeken, 5%-a a nem üzleti célú szálláshelyeken realizálódott.

Kereskedelmi szálláshelyek 2015. július végén 3321 kereskedelmi szálláshely 141 ezer szobával – ezen belül a kempingek 47 ezer lakóegységgel –, illetve 374 ezer férőhellyel várta a vendégeket.

2015. július 31-én 1064 szálloda működött az országban. A szállodák 60 ezer szobával és az összes kereskedelmi szálláshelyi férőhely 39%-ával (146 ezer férőhellyel) rendelkeztek. A működő egységek száma 4,2, a férőhelyek száma 0,8, a kiadható szobák száma 1,4%-kal emelkedett a 2014-ben regisztrált adatokhoz képest. A szállodai férőhelyek 3,3%-a a regisztrált gyógyszállodákban állt rendelkezésre, az ilyen szállodák száma 2015-ben 35 volt.

2015 júliusában 1121 panzió működött a kereskedelmi szálláshelyi férőhelyek 8,4%-ával (csaknem 32 ezer férőhellyel). A többi szállástípus közül jelentősebb kapacitással rendelkeztek még a kempingek, bár ez csak a nyári hónapokra korlátozódott.

Az országban található 263 egység 120 ezer férőhellyel rendelkezett, a férőhelyek száma 1,4%-kal csökkent, miközben az egységek száma 4,0%-kal nőtt. A közösségi szálláshelyek és az üdülőházak együttes férőhely-kapacitása az összes kereskedelmi szálláshelyi férőhely-kapacitás csaknem egyötödét tette ki.

2015-ben 10,4 millió vendég 25,9 millió éjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken, 6,0%-kal többet, mint 2014-ben. A kereskedelmi szálláshelyekre 4,9 millió külföldi vendég érkezett, és 13,0 millió éjszakát töltöttek el. Számuk 6,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,9%-kal meghaladta az előző évi értékeket. A külföldi vendégek aránya 47% volt, a vendégéjszakákból 50%-kal részesedtek.

A külföldivendég-éjszakák száma szinte valamennyi szállástípus esetén bővült az egy évvel azelőttihez viszonyítva, a szállodákban 4,2, az üdülőházakban 0,4, a közösségi szálláshelyeken 32, a panziókban 2,6%-kal. Utóbbi 3 szállástípus forgalmi részesedése csekély, az összes külföldivendég-forgalom 9%-át tette ki együttesen.

A gyógyszállókban 1,6%-kal több vendégéjszakát töltöttek el az odalátogatók, míg a kempingek esetén 4,0%-os bővülést mértünk.

Európából 3,9 millió vendég látogatta meg a hazai szálláshelyeket, az általuk eltöltött éjszakák száma elérte a 10,7 milliót, ez 4,2, illetve 2,7%-os növekedést jelentett.

Bár az Európán kívüli földrészek részesedése a vendégforgalmi adatokból nem jelentős (összesen 18%), e küldő országok forgalma 8,7%-kal élénkült 2014-hez képest. A legjelentősebb Európán kívüli küldő ország az Egyesült Államok volt, az innen érkező vendégek 656 ezer vendégéjszakát töltöttek el hazánkban 2015-ben, 15%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az Európán kívüli vendégforgalomból az ázsiai országok 1,1 millió vendégéjszakával részesedtek, melyhez legnagyobb mértékben Izrael, Kína és Korea járult hozzá.

A kereskedelmi szálláshelyek 2015-ben 5,5 millió belföldi vendéget fogadtak, akik 13,0 millió vendégéjszakát vettek igénybe. A belföldi vendégek és vendégéjszakák száma egyaránt nőtt (9,0, illetve 7,0%-kal) 2014-hez képest. A belföldivendég-forgalom – a vendégéjszakák száma alapján – minden szállástípus esetében emelkedett.

A kereskedelmi szálláshelyek 2015-ben 45%-os szobakapacitás-kihasználtsággal működtek, ami 1,4 százalékponttal több, mint egy évvel korábban. A szállodák átlagos szobafoglaltsága 54%-os volt, 2,2 százalékponttal meghaladta a 2014-ben regisztráltat.

A legnagyobb szobakapacitás-kihasználtságot az ötcsillagos szállodák mutattak ki (69%), ezt követte a négycsillagos és gyógyszállodák foglaltsága (63, illetve 62%). Július és augusztus hónapokban működtek a szállodák a legmagasabb (67–71%-os) szobafoglaltsággal, a két leggyengébb forgalmú hónap – 38, illetve 42%-os kihasználtsággal – a január és a február volt.

A kereskedelmi szálláshelyek 2015-ben összesen 369 milliárd forint bevételt realizáltak, folyó áron 11%-kal többet, mint 2014-ben. A szállásdíjbevétel 214 milliárd forint volt, az előző évi értéknél 13%-kal magasabb. A szállásdíjbevételek közel kétharmada (132 milliárd forint) a külföldi vendégektől származott, ez 12%-kal több, mint 2014-ben. Itt lényegesen nagyobb a növekedés, mint ami a külföldivendég-forgalomban végbement, úgyhogy a külföldiek által preferáltabb szállástípusok ára is nagymértékben hozzájárult a növekedéshez.

A belföldi vendégek által fizetett szállásdíjbevétel 14%-os folyó áras növekedést követően közel 82 milliárd forint volt. A belföldi szállásdíjbevételnél is nagyobb a bővülés, mint a vendégéjszakák esetében. A vendéglátás bevételei – 8,4%-kal emelkedve – 78 milliárd forintot, az egyéb bevételek – 7,1%-kal növekedve – 76 milliárd forintot tettek ki. A szállodák szállásdíjbevétele 13%-kal bővült.

A szállodai szobák bruttó átlagára 2015-ben 17 ezer forint volt, 6,9%-kal több, mint 2014-ben. Az ötcsillagos kategóriában több mint kétszeres volt az átlagár. Egy szoba egy működési napjára („REVPAR”) a szállodákban átlagosan bruttó 9400 forint szállásdíjbevétel jutott, 12%-kal magasabb, mint 2014-ben.

Az ötcsillagos egységek 26 ezer forintot, a négycsillagosok ennek kevesebb mint felét, 10 800 forintot értek el. Az egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel (TREVPAR) a szállodákban több mint 16 ezer forint volt, melynek értéke az ötcsillagos szállodákban elérte a 44 ezer forintot.

Az üzleti célú egyéb szálláshelyek

2015 végén 1594 településen 37 ezer hivatalosan regisztrált egyéb szálláshelyi vendéglátó 99 ezer szobával és 229 ezer férőhellyel várta a vendégeket. A szállásadók számának és szálláshelyeik kapacitásának fele a balatoni turisztikai régióban található.

A szállásadók száma 5,9, a szobáké 6,5, a férőhelyeké 6,7%-kal emelkedett az előző évhez képest. A férőhelyek növekedése főként Közép-Magyarországot, azon belül is Budapestet érintette.

Az egyéb szálláshelyi vendéglátáson belül a megközelítőleg 10%-os súlyú falusi szállásadásban a vendéglátók száma 5,2, a szobák és a férőhelyek száma 1,6%-kal mérséklődött. A legnagyobb csökkenést Nyugat-Dunántúlon mértük.

A települési önkormányzatok jelentése szerint 2015-ben 1,7 millió vendég 5,4 millió éjszakát töltött el egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 22, a vendégéjszakáké 20%-kal nőtt. A vendéglátók az év során átlagosan 45 vendéget fogadtak, akik átlagosan 3,2 éjszakára vették igénybe a szolgáltatásaikat.

Az egyéb szállásadás vendégforgalmára jellemző a belföldi vendégek túlsúlya, a vizsgált évben az éjszakák közel háromötödét ők vették igénybe. A falusi szállásadás esetében ez még inkább érvényesült: a belföldi vendégek részaránya 89, a belföldivendég-éjszakáké 88% volt. 2015-ban 1,04 millió belföldi vendég közel 3,2 millió éjszakát töltött az egyéb szálláshelyeken, a vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 16%-kal bővült az előző évhez képest.

A külföldivendég-forgalomban a belföldihez képest jóval nagyobb mértékű (31 és 26%-os) volt a bővülés. A külföldi vendégek száma nagyobb mértékben nőtt, mint a vendégéjszakák száma, így az átlagos tartózkodási idő 3,7 éjszakáról 3,6 éjszakára csökkent.

Figyelemre méltó Budapest 2015. évi kapacitás- és vendégforgalom-emelkedése. Valószínűsíthetően a szállásmegosztó szolgáltatások előretörésével párhuzamosan a vendéglátók, a szobák és a férőhelyek száma, illetőleg a vendégforgalom több mint a duplájára nőtt: a bővülés mértéke a férőhelyek számánál 67, a vendégek számánál 54, az általuk eltöltött éjszakáknál pedig 47% volt. A külföldi és belföldi vendégek és vendégéjszakák száma egyaránt emelkedett, a budapesti vendégéjszakák számának 90%-át a külföldi vendégek adták (miközben az országos átlag 41% volt).

A nem üzleti céllal üzemeltetett, közösségi szabadidős szálláshelyek

2015-ben az előző évhez képest 4,5%-kal több, 1035 szálláshely üzemelt nem üzleti célú (nonprofit) egységként egész évben folyamatosan vagy időszakosan. A legtöbb szálláshely Dél- és Közép-Dunántúlon működött, ebben a két régióban van a kiadható szobák 40%-a. Az idegenforgalmi régiók közül a Balatonnál üzemelt a legtöbb (282) egység, közel 4 ezer szobával. A sátorozó helyek fele Észak-Magyország régióban található.

A kiadható szobák száma összességében 4,8%-kal, közel 16 ezerre, a szobai férőhelyeké 3,0%-kal, 60 ezerre bővült. A szobai és a sátorozó férőhelyek együttes száma megközelítette a 67 ezret. A nem üzleti célú szálláshelyek döntő része (375 egység) üdülőként üzemelt, 13 ezer szobai férőhellyel.

Az üdülők mellett a gyermek- és ifjúsági tábor volt a legelterjedtebb üzemelési forma, az országban 223 ilyen szálláshely működött, 20 ezer férőhellyel. 2015-ben 164 diákotthon és kollégium végzett kiegészítő tevékenységként nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatást, 25 ezer férőhelyet, az országos nonprofit szobai férőhely-kapacitás 42%-át kínálva.

2015-ben a nem üzleti célú szálláshelyek 510 ezer vendéget fogadtak, az előző évihez képest 3,5%-kal többet. A vendégéjszakák száma 2,2%-kal nőtt, és meghaladta az 1,6 milliót. Az előző évekhez hasonlóan a vendégek és a vendégéjszakák döntő többségét (egyaránt 95%-át) a belföldi vendégek és a belföldivendég-éjszakák adták. Az összes vendégéjszaka kétharmadát a nyári hónapokban regisztrálták. A vendégek több mint harmada a Balatonnál szállt meg, ahol a vendégéjszakák 42%-át töltötték el.

A szállástípust tekintve az üdülők voltak a legkeresettebbek, ezekben az egységekben vették igénybe a vendégéjszakák 43%-át. Az üdülőkben eltöltött vendégéjszakák száma 5,3%-kal nőtt. A második legnépszerűbb szállástípus a gyermek- és ifjúsági tábor, ezek az egységek az előző évhez hasonló számú éjszakát, az összes vendégéjszaka 29%-át realizálták. A kollégiumok és a diákotthonok 3,1%-kal kevesebb vendégéjszakát jelentettek 2014-hez képest. A hegyi menedékházak forgalma 14%-kal bővült, a vendégéjszakák száma átlépte a 100 ezret.
Forrás: KSH

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (516) 2015 (600) 2016 (461) 4Life Direct (1) AAA (1) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adó (3) adomány (1) Aegon (15) ÁFA (6) AGB Nielsen (58) AGNB (1) agrárium (71) Agrármonitor (5) ajándék (16) akciók (6) akciós újság (5) AKI (10) albérlet (6) Aldi (3) alkohol (18) állás (19) állat (11) alma (1) AMC (5) Amerika (5) Antenna Hungária (1) ÁNTSZ (2) Aon Hewitt (4) árak (231) arculat (1) árérzékenység (2) árpa (1) Artisjus (2) ASI (1) ásványvíz (14) Atradius (2) Auchan (1) Ausztria (8) autógumi (6) autógyártás (1) Autókölcsönzés.hu (3) bab (1) Balaton (4) bank (18) bankkártya (33) Bankmonitor (8) Banknegyed (1) Bankráció.hu (1) bárány (1) barát (3) baromfi (8) BDO (1) befőzés (1) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (19) benzinkút (3) bér (1) bérlés (1) beruházás (20) betegség (6) bevásárlóközpont (5) BGE (2) BGF (5) BGYH (1) BIEF (1) bio (8) Bisnode (17) biztosítás (58) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (27) Borháló (1) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (11) Boston Consulting Group (1) Bridge Budapest (2) Bridgestone (2) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (16) Budapest Barátai Együttműködés (1) Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (1) Budget (1) Burger King (1) burgonya (5) bútor (1) búza (2) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (3) CD (2) cékla (1) cereália (2) Cetelem (1) CIB (12) CIG Pannónia (5) cigaretta (1) címke (3) Cinema City (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (8) CME (1) CMO Club (1) Coaching Team (1) Coface (3) Cofidis (12) Colliers International (1) Conness (1) Continental (2) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) CP Contact (1) cukor (2) cukorka (3) családok (26) CSAPI (1) CSD (1) Csehország (5) csokoládé (18) csomagolás (10) CSR (2) DasWeltauto (3) Datahouse (4) DE (40) decilisek (1) Deloitte (13) Devise (1) dezodor (5) diák (8) Díjnet (1) DIMSZ (3) diploma (6) direkt marketing (3) diszkont (5) divat (1) dízel (5) dm (3) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (22) easyJet (2) Ecostat (1) édesítőszer (6) édesség (22) Édességgyártók Szövetsége (2) Educatio (1) egészség (41) egészségügy (19) EgoMedia (1) EIU (1) EJMSZ (1) EKB (1) eladáshely (2) elégedettség (1) élelmiszer (512) élelmiszer-biztonság (5) életmód (4) ELTE (2) Emirates (1) EN (8) energiaital (11) Energiaklub (1) eNet (1) ENSZ (1) EOS (1) eper (1) építőipar (49) Epson (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) Erste Bank (3) Erzsébet-utalvány (1) esemény (12) ételízesítő (1) Étkezési szokások (16) étolaj (3) EU-OSHA (2) EUFIC (1) Európa (78) Európai Unió (186) EY (4) Fanta Trendriport (4) FBAMSZ (1) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (2) férfiak (22) fesztiválok (6) FHB (3) fiatalok (91) FIVOSZ (2) fizetés (27) fmcg (16) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (88) fogyasztás (146) fogyasztó (8) fogyókúra (4) Food Network (1) Ford (4) Formatex (3) főzés (2) Franciaország (1) Free Association Research (1) friss húskészítmények (9) Fundamenta (2) funkcionális élelmiszer (1) futár (1) fürdők (2) fűszerek (4) FWI (1) gabona (13) Garantiqa (2) gasztronómia (2) gazdaság (35) gázellátás (2) gázolaj (7) GDP (28) Gemius (2) GÉMOSZ (3) Generali (19) Genertel (5) GeoMarketing (1) GfK (295) GKI (15) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Biztosító (3) Groupama Garancia (6) Growth Reporter (1) GVH (2) gvi (2) GVI (5) gyártók (3) gyerekek (44) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (20) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) hal (8) Happybox (1) Használtautó (9) Hay Group (2) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (25) háztartások (141) Háztartáspanel (36) HB (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) hírnév (1) HOA (1) Horvátország (5) Hotel.info (1) hulladék (3) hús (9) húskészítmény (9) húsvét (22) Húsvét (4) Hússzövetség (1) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (2) IBM (2) idősek (27) IJ (1) Ikea (1) IKSZ (1) IKT (1) ILO (1) IMAS (1) import (1) Industria (1) infláció (41) infografika (34) informatika (2) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (54) Ingatlan.com (10) Ingatlannet (1) innivaló (2) innováció (6) internet (9) intervenció (1) Intrum Justitia (1) Invitel (1) ipar (100) IPF (1) Ipsos (79) iroda (10) iskola (11) játék (4) Játéknet.hu (1) jeges tea (2) jégkrém (7) Job (1) Jobinfo (2) Jobline (4) Jófogás (2) joghurt (6) jóllét (3) jövedelem (52) juh (3) K and H (2) K+F (11) KandH (14) Kantar Media (9) kapcsolatok (2) káposzta (2) karácsony (37) Karácsony (18) karalábé (1) karfiol (1) kávé (14) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (5) kenyér (5) képzés (21) kerékpár (5) kereset (66) kereskedelem (216) Kereskedelmi Analízisek (11) kereskedelmi márka (39) kereskedő (1) kertészet (1) KesH (5) kézápoló (2) kiadások (23) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (44) kiskereskedelmi cenzus (7) Kiskereskedelmi Index (184) KISOSZ (1) Knauf (2) Kód (9) kommunikáció (4) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kormányzat (2) kozmetikum (28) könyv (3) könyvtár (1) környezetbarát (10) környezetvédelem (10) körte (1) középkorúak (1) közétkezés (1) közlekedés (19) közterület (3) KPMG (3) KSH (1549) kukorica (4) kultúra (11) KutatóCentrum (20) Kutatópont (14) külföldiek (15) lakás (128) Lakásfókusz (1) lakos (13) láncok (10) láthatatlan (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) légkondicionáló (1) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) létminimum (3) létszám (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) lízing (2) Lízingszövetség (2) LLP (1) Lufthansa (1) MABISZ (10) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (2) Magyar Látszerészek Szövetsége (1) Magyar Posta (1) Magyar Turizmus (8) MAHASZ (1) mák (1) MAKSZ (1) Manpower (5) margarin (2) marhahús (4) márka (24) márkaérték (1) márkahűség (5) marketing (8) Masmi (1) MasterCard (21) MÁSZ (1) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) MDOSZ (4) média (43) MediaMarkt (1) Mediameter (7) Medián (19) MédiaQ (2) megfázás (1) megyék (1) MEKH (3) melegvíz (1) MEME (4) MentorFM (1) Mercedes-Benz (1) Metropolitan Egyetem (1) méz (1) MGE (12) MGKKE (1) MHM (1) mi (1) MI (10) mikulás (12) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (5) MMC (1) MMOSZ (1) MNÜA (1) mobil telefon (11) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (3) mozi (4) MRSZ (8) MSZÉSZ (5) MSSZ (1) MTA (1) munka (53) munkanélküliség (76) munkavállalás (106) műszaki (19) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (2) Nagybani Piac (2) nápolyi (2) napozás (2) napraforgó (2) NEI (1) nemek (2) Németország (24) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) népesség (103) népszámlálás (48) Nespresso (1) Nestlé (7) Netrisk (7) nevek (1) Nielsen (380) NMFR (1) NMHH (3) NOK (1) nonprofit (1) nők (56) NRC (32) nyaralás (30) nyelv (1) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyomtatás (1) nyugdíjasok (31) nyúl (1) OECD (4) OEI (2) OÉTI (3) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (23) október (4) olaj (2) olimpia (5) OMV (2) online (2) Open Communications (1) Opten (18) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (5) orvoslátogatók (2) OTC (9) OTP (12) Otthon Centrum (10) Otthontérkép (2) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ÖPOSZ (2) ötven felettiek (1) P&G (1) pálinka (1) pályázat (3) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) péksütemény (4) pelenka (1) penetráció (1) pénzügy (176) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (3) piackutatás (18) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (4) POS (1) ppt (2) PR (7) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Primer Prevenciós Orvosi Egyesület (1) Procter and Gamble (1) Profession (20) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) promóció (1) Provident (1) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (8) rádió (21) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) Randstad (23) Reál (1) reggeli csemegék (2) Regio (1) régiók (5) Regus (5) reklám (99) rendezvény (4) Research International Hoffmann (1) retek (1) rizs (2) Roland Berger (1) Rondo (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) sajt (8) sajtó (6) sampon (2) Samsung (2) Sanofi (1) Sanoma (3) sárgarépa (2) SCA (1) Scale Research (1) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Sharp (2) Shell (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Sodexo (1) sör (23) Spar (1) sport (6) SSC (2) Statistik Austria (1) statisztika (2) STR (2) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Suzuki (1) Svájc (1) szabadidő (7) szabadság (1) szájvíz (1) Szallas.hu (2) Szállás.hu (5) szállítás (30) Szállodaszövetség (10) szaloncukor (11) szalonna (1) számítógép (4) száraz tészta (3) szegmentáció (1) szélenergia (1) személygépkocsi (89) szemkamera (1) szemüveg (1) szennyvíz (2) szépségápolás (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (51) színház (1) Szlovákia (4) szója (2) szolgáltatás (46) Szonda Ipsos (22) szórakozás (3) szőlő (2) szörp (2) szponzorálás (4) szupermarket (4) Takarékbank (3) TakarékPont (1) takarítás (2) támogatás (4) tanulás (8) tanulmány (46) táplálkozás (37) táppénz (1) Target (1) Tárki (51) társadalom (15) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (7) taxi (3) TCC (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) Telenor (1) település (16) termékenység (1) termőföld (3) Tesco (1) testápolás (22) testápoló (4) testsúly (3) tészta (3) Tetra Pak (4) tévé (33) tévénézés (56) TGI (1) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (18) TNS Hoffmann (12) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Travel Channel (1) Trend (2) Trend International (1) Trenkwalder (4) Trezex (2) TripAdvisor (1) Trivago (3) turizmus (161) Turizmus Online (1) túró (1) tusfürdő (2) tüzelőanyag (1) Uber (2) uborka (2) újrahasznosítás (1) Unicef (1) Unicredit (3) Unilever (1) Union Biztosító (7) UPC (1) utazás (14) üdítőital (11) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (3) ügyintézés (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9) vaj (6) vállalat (99) vállalkozás (47) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (141) vásárlóerő (12) Vásárlóerő Index (5) vendéglátás (22) verseny (5) video (9) világ (22) villamos energia (8) virsli (6) Visa (1) Visegrádi országok (7) víz (3) Vodafone (1) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Whitereport (1) Wiz Air (1) Workania (19) WWF (1) zab (1) zeller (2) zene (4) zöldség (17) zsiradék (1)

Piackutatások Archívum